Archive for آبان, ۱۳۸۶

۳۴۰-احساس مسئوليت همگاني

پنجشنبه, آبان ۲۴م, ۱۳۸۶

اينكه همه در يك سازمان احساس مسئوليت عمومي در باره همه آنچه در سازمان مي گذرد داشته باشند از ايده آلهاي هر مديري مي باشد . در اكثر گفتگوها در مورد انچه يك سازمان مي خواهد دست يابد اينكه همه افراد از نگهبان دم در تا مدير عامل در مقابل مسائل سازمان احساس مسئوليت كنند بسيار سخن گفته مي شود . ولي ايا با بيان ايده الهايمان Ùˆ تكرار آنها مي توانيم به اين مهم دست يابيم . آيا مي توانيم با سخنراني در اينمورد به اين مهم دست يابيم . ايا با گفتن اينكه شما در مقابل هر آنجه در سازمان مي گذرد مسئول هستيد آنهم به همه Ùˆ با يك شرح ثابت ما را به اين هدف ميرساند . به نگهبان بگوييم تو در مقابل هر انچه در شركت مي گذرد مسئولي . به كارمند اداري بگوييم ببين من همه اميدم در اين شركت به توست . به مدير توليد Ùˆ….. همين كلمات را بگوييم ايا به اين احساس مسئوليت همگاني دست مي يابيم ØŸ مسلم است كه با گفتن اينموارد به همه كس اين هدف حاصل نمي گردد . پس Ú†Ù‡ بايد كرد ØŸ براي حصول اين هدف بايد با ايجاد سيستمها ÙŠ مناسب اين حس مسئوليت همگاني را نهادينه كرد وگرنه تا مدت محدودي كاربرد خواهد داشت Ùˆ بمرور زمان اين حس فراموش خواهد شد . روشهايي مانند ايجاد تيمهاي فرآيندي Ùˆ يا نگاه فرآيندي Ùˆ نه وظيفه گرايانه در سازمان به اين قضيه كمك مي كند . وقتي مشكلي پيش مي ايد تشكيل تيمهاي حل مشكل با كمك افراد موثر Ùˆ درگير با موضوع- سيستم موثر Ùˆ واقعي پيشنهادات Ùˆ توجه به نظرات تمام افراد در سازمان در مرحله تصميم سازي –گوش دادن به صحبتهاي كاركنان نه در شكل ظاهري Ùˆ نمايشي كه با اعتقاد كامل – هويت بخشي به تيمها Ùˆ بخشهاي مختلف Ùˆ آشكار سازي نقش آنها در نظام كلي شركت – ايجاد حس تعلق در كاركنان به روشهاي مختلف مانند ايجاد واحدهاي خودگردان كه ضمن ايجاد حس تعلق قسمتي با تعريف شاخصهاي مناسب كه در جهت اهداف Ùˆ استراتژي شركت هستند در كل در خدمت سازمان قرار مي گيرند .Ùˆ..مي تواند مشاركت Ùˆ حس مسئو ليت را در سازمان نهادينه كند وگرنه صرف گفتن اينكه همه در مقابل همه چيز مسئول هستيد دردي را دوا نمي كند Ùˆ به اشفتگي در سازمان منجر مي شود ..
*********************

براي خريد كتاب خاطرات يك مدير جلد اول لطفا به لينك كنار صفحه مراجعه نماييد
 

۳۳۹-گسست اول

جمعه, آبان ۱۸م, ۱۳۸۶

يكي از گسست هاي موجود در صنايع ما گسست بين دانشگاهها Ùˆ صنايع است . شايد سوال كنيد مگر مي شود گسست وجود داشته وقتي فارغ التحصيلان دانشگاهها هستند كه جذب صنعت مي شوند. اين در ظاهر درست است ولي وقتي به كنه قضيه مي رويم Ù… يبينيم كه هر كدام راه خود را مي روند. در شرايط فعلي براي مثال ما در حال جذب نيروهاي فوق ديپلم در رشته هاي سراميك برق مكانيك Ùˆ كامپيوتر هستيم ولي هر Ú†Ù‡ جستجو مي كنيم كمتر مي يابيم . ولي ليسانسيه هايي كه حاضر هستند همين كار را بكنند فراوان هستند كه سياست ما جذب آنها نيست . يا فارغ التحصيلاني مي ايند كه روشن Ùˆ خاموش كردن كامپيوتر را نمي دانند . يا در فلان كارخانه بيسواد Ùˆ تحصيلكرده هر دو يك حقوق مي گيرند Ùˆ آنهم حداقل حقوق طبق قانون كار . شما تا كنون بارها Ùˆ بارها ديده ايد كه سخنرانان متعدد سياسي به دانشگاهها دعوت شده اند ولي كدام مورد را بصورت مرتب ديده ايد كه يك مدير صنعتي حتي در دانشكده هاي مرتبط مثل صنايع Ùˆ مديريت دعوت شوند تا با دانشجويان سخن بگويند . استاد ما در برج عاج خويش نشسته است Ùˆ مثلا روشهاي تيلوري مديريت در صنايع را به تمسخر مي گيرد Ùˆ مدير ما هم ديدگاههاي استاد را ايده آليستي مي داند Ùˆ خواب پيتر دراكر را مي بيند Ùˆ تيلوري عمل مي كند .يا سعي مي كند لنگان لنگان در عرصه عمل Ùˆ مشكلات متعدد مانند دريافت وام Ùˆ …. انديشه هاي نوين را پياده ميكند.هيچ كدام هم در فضاي همديگر نيستند . هر دو يك خط كشيده اند ان وسط Ùˆ به حيطه هم كار ندارند . داتشجو تربيت مي شود بدون اينكه با صنعت اشنا باشد . مدير هم با شنا كردن در اقيانوس شنا را ياد مي گيرد Ùˆ خودش را روي اب Ù†Ú¯Ù‡ مي دارد …
فردا در همايش تبيين تجربيات مديران در سازمانهاي كشور در اين رابطه صحبت خواهم كرد . سالن تلاش وزارت كار-پايين تر از چهار راه پارك وي . اين همايش  به بحث انتقال تجربيات مديران در عرصه عمل و مكتوب كردن انها مي پردازد   

*************************

براي خريد كتاب خاطرات يك مدير جلد اول لطفا به لينك كنار صفحه مراجعه نماييد

********************************
 

همايش ملي تبين و توسعه تجارب مديران و سازمانهاي كشوردر تاريخ شنبه و يكشنبه ۱۹ و ۲۰ آبانماه در سالن تلاش -خيابان وليعصر نرسيده به چهارراه پارك وي برگزار مي شود در اين همايش اينجانب در روز اول ساعت ۱۱ در مورد وبلاگ و كتاب خاطرات يك مدير سخنراني خواهم داشت .

۳۳۸-صداقت

پنجشنبه, آبان ۱۰م, ۱۳۸۶

اينكه بتوان با ديگران ارتباط برقرار كرد به عوامل مختلفي بستگي دارد Ùˆ مسلما هر كس با روش خاصي اينكار را انجام مي دهد Ùˆ هر فرد به اين روشها مسلط تر باشد فردي با روابط عمومي خوب تعريف مي شود . Ùˆ اينگونه افراد در انتخاب شغل بيشتر مناسب براي كارهايي هستند كه به جذب سريع افراد نياز دارند Ùˆ خيلي تداوم برقراري ارتباط مد نظر نيست.يك فروشنده با خوشرويي Ùˆ كلمات مناسب هدفش را كه فروش كالا به مشتري است بدست مي آورد . در مديريت اين خصوصيت بتنهايي پاسخگو نيست . يعني شما بايد بتوانيد با افرادي كه مي خواهيد با انها كار كنيد ارتباط برقرار نماييد Ùˆ بدون اين ارتباط نمي توانيد هيچ كاري را انجام دهيد ولي اين ارتباط موقتي نبايد باشد بايد يك ارتباط پايدار باشد نمي خواهيد متاعي را بدهيد Ùˆ برويد . مي خواهيد با افراد كار كنيد . مي خواهيد روشهايي را با هم براي رسيدن به يك هدف بكار گيريد.مي خواهيد با هم همراه شويد در راهي كه پستي Ùˆ بلندي دارد سختي دارد .گاهي بايد در اين راه بنشيني گاهي بخوابي گاهي در جلو Ùˆ گاه در عقب حركت كني.پس بايد اعتماد وجود داشته باشد. اينكه شما بخواهيد افرادي را مديريت كنيد Ùˆ راهبري نماييد نيازمند ايجاد اعتماد در انهاست Ùˆ بدون اين اعتماد نميشود انها را با خود همراه كرد. فردي اگر بخواهد با صرف لبخند زدن Ùˆ احترام گذاشتن ظاهري در قلوب جا پيدا كند ولي در نهان بفكر قدرت طلبي Ùˆ سوء استفاده از ديگران باشد هرگز موفقيت دراز مدت نصيبش نمي شود . كاركنان داراي هوش Ùˆ ذكاوتند Ùˆ لبخند ظاهري با اغراض منفي را خوب تشخيص مي دهند .از يكي رودر رو تعريف كنيم Ùˆ در پشت سرش زير ابش را بزنيم هر چند اين زير آب زني با كلاس Ùˆ در لفافه دلسوزي Ùˆ… باشد در نهايت آشكار ميشود .بايد تار Ùˆ پود محبت Ùˆ صداقت را در اين هدف بكار بگيريم Ùˆ گرنه موفق نخواهيم شد يك گروه را مديريت كنيم .اگر هم در چارت Ùˆ به زور حكم رئيس باشيم كاركنان هم به ما لبخند مي زنند Ùˆ احترام مي گذارند ولي طناب دار ما را دائما در ذهن خودشان مي بافند . كار را خراب مي كنند . دستورات ما را عوضي انجام مي دهند Ùˆ خلاصه كاري مي كنند كه بفهميم Ú†Ù‡ اشتباهي كرده ايم . رابطه بلند مدت Ùˆ موثر نيازمند صداقت است.
*********************************
براي خريد كتاب خاطرات يك مدير جلد اول لطفا به لينك كنار صفحه مراجعه نماييد

********************************
 

همايش ملي تبين Ùˆ توسعه تجارب مديران Ùˆ سازمانهاي كشوردر تاريخ شنبه Ùˆ يكشنبه ۱۹ Ùˆ ۲۰ آبانماه در سالن تلاش -خيابان وليعصر نرسيده به چهارراه پارك وي برگزار مي شود در اين همايش اينجانب در روز اول ساعت ۱۱ در مورد وبلاگ Ùˆ كتاب خاطرات يك مدير سخنراني خواهم داشت .

۳۳۷-ميكروب چيست؟!!

جمعه, آبان ۴م, ۱۳۸۶

صريح سخن گفتن Ùˆ بيان آنچه مي خواهيم Ùˆ انتظار داريم بطريق مستقيم Ùˆ شفاف بهترين روش براي انتقال ايده ها Ùˆ تفكرات يك مدير به مجموعه اش مي باشد .گفتن مطالب Ùˆ خواسته ها بصورت غير مستقيم Ùˆ توسط افراد نامرتبط به موضوع باعث سر در گمي كاركنان مي شود . اگر از سبك كار يا روند پيشرفت كارها راضي نيستيم بهترين كار بيان دقيق علت نگراني با فرد مسئول اينكار است . بيان اينموارد با افرادي كه مستقيم با موضوع درگير نيستند يا اصلا كار به انها مرتبط نيست باعث تشويش ذهنيت كساني مي شود كه درگير كار هستند يا در انتقال اين خواسته ها بعلل مختلف سهوي يا عمدي تغيير ايجاد مي شود كه رسيدن پيام يا ايده را دچار اختلال مي كند . مدير توليد در اجراي برنامه توليد ماه دچار مشكل است بهنرين كار تشكيل جلسه اي با او براي براي بررسي مشكلات Ùˆ خواستن گزارش از او است ولي اگر بيايم Ùˆ از روند كار او به مدير فني Ùˆ مدير بازرگاني Ùˆ… انتقاد كنيم Ùˆ آنها با نيت خوب يا بد اين موارد را منتقل كنند اولين ناراحتي براي مدير توليد اين استكه چرا مسائل مرتبط با من با ديگران در ميان گذاشته مي شود . يا اگر فرياد Ùˆ نگراني از نرسيدن ملزومات توليد را كه وظيفه تداركات است بر سر مدير فني خالي كنيم در ايجاد ارتباط درست Ùˆ بي تنش موفق عمل نكرده ايم . كاركنان دوست دارند كارشان بطور مستقيم Ùˆ شفاف مورد ارزيابي قرار گيرد . از پيشرفت كارشان قدرداني شود Ùˆ كندي كارشان مورد بررسي منصفانه قرار گيرد .

                                                      ***************************
يكي از دوستان كه مدير يك كارخانه بخش خصوصي است چند روز پيش تعريف مي كرد كه مدير عامل و صاحب شركت فقط سيستم جريمه را اعتقاد دارد و هر روز نيزشرايط مشمول جريمه را سخت تر مي كند وآنچه عايد شده است فرار نيروها است ولي بعلت بيكاري زياد در جامعه برايش هنوز مشكل حادي بوجود نيامده است . شرايط بحراني براي اقتصاد ما نيز هميشه براي اين نوع تفكر فرصت اينكه چوب اشتباهات خود را بخورند را پديد نمي آورد . وقتي بيكار زياد داريم كارگر و كارشناس عين دستمال مورد استفاده قرار مي گيرند و به دور انداخته مي شوند . اثرات منفي كار نيز بعلت عدم فهم صاحب كارو تاثير بلند مدت و پنهان آن اصلا درك نميشود.به يكنفر كه داشت دستان لجني اش را بدهانش مي زد گفتند لجن ميكروب دارد اينكار را نكن گفت ميكروب چيست؟ گفتند نوش جانت بخور!
                                                ***                           ***

براي خريد كتاب خاطرات يك مدير جلد اول لطفا به لينك كنار صفحه مراجعه نماييد