Archive for آذر, ۱۳۸۷

۳۸۷-سكوت

شنبه, آذر ۲۳م, ۱۳۸۷

هر چه فكرش را مي كني باز مي بيني كه در اكثر مواقع سكوت بهتر از فرياد زدن است و ناگفته ها را با سكوت بهتر مي توان فرياد كرد . 

 

۳۸۶-صداقت سازماني

سه شنبه, آذر ۱۹م, ۱۳۸۷

كاركنان و مديران چشم بسته و ساكت هيچ وقت مطلوب و مناسب براي يك سازمان نيستند. بايد در سازمان شرايطي فراهم شود كه همه بتوانند براحتي صحبت و انتقاد كنند و نظرات خويش رابيان نمايند . حالا اگر شرايط هم فراهم بود و سازمان انتقاد پذير. اگر فردي بجاي اينكه بيايد رو در رو با مدير انتقاداتش را مطرح كند فقط تعريف و تمجيد نمايد و پشت سر حرفهايش را بزند نامش چيست ؟ من كه فكر مي كنم اين فرد صداقت سازماني ندارد و بفكر منافع سازمان نيست و خر خويش را به جلو مي راند . شما چه فكر مي كنيد؟

عيد قربان بر شما مبارك باد 

  

۳۸۵-محبوبيت Ùˆ مديريت

جمعه, آذر ۱۵م, ۱۳۸۷

يكي مي گفت در مورد ميزان محبوبيت خودت در كاركنان نظر سنجي مخفيانه كن . فكر كردم چه نيازي به اينكار است . مگر مي خواهم نماينده مجلس شوم و يا با راي گيري اين پست را گرفته ام . نه اينكه نظر افراد برايم مهم نباشد ولي ما براي يك وظيفه در سازمان استخدام مي شويم كه بايد ان را انجام دهيم و به مدير بالاتر خود پاسخگو باشيم .محبوب شدن قاعدتا بمعناي خوب عمل كردن نيست . مديران زيادي را ديده ايم كه با بريز و بپاش محبوب شده اند ولي سازمان را به سراشيبي سقوط انداخته اند . به تعبييري محبوب شدن چه اسان مدير شدن چه مشكل!

۳۸۴-بازي كن ولي با روش خودت!

دوشنبه, آذر ۱۱م, ۱۳۸۷

تعامل و مدارا بسياري از اوقات در مديريت لازم است . گاهي شايد لازم باشد حتي توقف كرد و منتظر شرايط مساعد براي اجراي يك طرح و ايده شد و حتي اگر لازم شد حتي بايد گامي هم به عقب برداشت ولي همه اينها بالاخره يك حدي دارد .نبايد از اصول اصلي و هدف نهايي دور بيفتي و حتي شايد لازم باشد براي حفظ اصول حتي با احتمال شكست مقطعي وارد گود شد .با ديدگاه خودت بازي كني و ببازي بهتر از اينستكه با ديدگاه ديگران پا به ميدان بگذاري و شكست بخوري.

۳۸۳-گفتگو تا كي؟!

جمعه, آذر ۸م, ۱۳۸۷

conversation-in-snow1.jpg

بعضي مواقع شما در بحث و جدل علمي و كاري به جايي ميرسي كه عملا نمي تواني ادامه دهي .اين موضوع نه بخاطر كم اوردن استدلال يا قوت بحث كردن توست بلكه براي اينستكه مي فهمي طرف مقابلت اصلا دنبال بحث علمي و كاري نيست او مي خواهد بهر طريق نگذارد آن كاري كه تو اعتقاد داري انجام شود به درست و غلط بودنش هم كاري ندارد . حتي به زور هم شده متوسل مي شود كه حرف تو پيش نرود .در اينگونه مواقع ديگر بحث و گفتگو چاره ساز نيست و بعنوان يك روش متمدنانه باطل مي شود .چه بايد كرد؟! 

 

 

۳۸۲-كلامي از علي(ع)

شنبه, آذر ۲م, ۱۳۸۷

“اي مردم! وفا, قرين راستي است, Ùˆ من سپري نگاه دارنده تر از وفاي به عهد سراغ ندارم Ùˆ كسي كه بداند بازگشتش چگونه است, مكر نمي كند. ما در زماني واقع شده ايم كه بيشتر مردم آن, نيرنگ را زيركي پندارند Ùˆ نادانان, ايشان را زيرك خوانند؛ Ú†Ù‡ سودي مي برند اين نيرنگ بازان؟ خدا ايشان را بكشد! شخص زيرك Ùˆ كاردان (چون علي(ع)) راه حيله Ùˆ چاره هر كار را مي داند Ùˆ سبب اينكه نيرنگ به كار نمي برد آن است كه امر Ùˆ نهي خدا مانع مي شود, Ùˆ با اينكه حيله Ùˆ نيرنگ را ديده Ùˆ دانسته Ùˆ توانايي به كار بردن آن را دارد, ترك مي كند, Ùˆ كسي كه در دين از هيچ گناهي باك ندارد, فرصت را از دست نداده در هر كاري به مكر Ùˆ خدعه دست مي يازد.”