Archive for خرداد, ۱۳۸۸

۴۱۱-خود غلط بود آنچه مي پنداشتيم

یکشنبه, خرداد ۲۴م, ۱۳۸۸

اي چشمه نور!
اي عشق!
نشانه اي…
ما منتظريم.

*************************************

ما زیاران چشم یاری داشتیم

خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

تا درخت دوستی کی بر دهد

حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

گفتگو آئین درویشی نبود

ور نه با تو ماجراها داشتیم

شیوه چشمت فریب جنگ داشت

ما ندانستیم و صلح انگاشتیم

نکته ها رفت و شکایت کس ندید

جانب حرمت فرو نگذاشتیم

گلبن حسنت ز خود شد دلفریب

ما دم همت بر آن بگماشتیم

چون نهادی دل به مهر دیگران

ما امید از وصل تو برداشتیم

گفت خود دادی به ما دل حافظا

ما محصل بر کسی نگماشتیم

 

 

۴۱۰-انتخابات ورنگ ها

چهارشنبه, خرداد ۲۰م, ۱۳۸۸

اينكه فكر كنيم اگر سبز يا سفيد يا قرمز يا بير Ù†Ú¯ بيايد بهشت برين ميشود Ùˆ همه روياهايمان تحقق مي يابد Ùˆ همه درختان خشكيده سبز مي شوند Ùˆ سبز مي شود رنگ عشق يا سفيدي بر دلها غالب ميشود Ùˆ سياهي ميرود به جهنم يا قرمز مي شود مظهر عدا لت چون خون همه قرمز است Ùˆ ….حتما بعد از چندي كه از جوش Ùˆ خروش انتخابات دور شديم سردمان مي شود .ولي اگر به اين بهانه كه ما بدنبال رنگ آبي هستيم Ùˆ در بين رنگها آبي نيست Ùˆ نيامديم انتخاب كنيم مطمئن باشيد كه بيشتر سردمان خواهد شد وقتي ببينيم مي توانستيم از بين رنگهاي موجود رنگي را كه به نسبت بيشتر دوست مي داريم انتخاب نكرديم Ùˆ رنگي بر زندگيمان حاكم شده است كه كمتر به آن علاقمنديم . در خريد خودرو چقدر قدرت انتخاب رنگ داريد ØŸ مسلما محدود است ولي اين محدوديت باعث نمي شود كه از خريد خودرو منصرف شويد.از بين رنگهاي موجود يكي را انتخاب مي كنيد. پس برويم Ùˆ از حق خود استفاده كنيم .

۴۰۹- عمل صالح در انتخابات

سه شنبه, خرداد ۱۹م, ۱۳۸۸

بيش از ۶۰ سال سن دارد . مي گويد تا كنون راي نداده ام ولي اينبار مي خواهم راي بدهم . به اين هم افتخار نمي كند كه تا كنون راي نداده است .اگر هم تا كنون افتخار مي كرده است حالا براحتي از آن مي گذرد Ùˆ اينبار مي خواهد راي دهد . به اميد روزي كه هيچكس خاموش نباشد Ùˆ راي هاي همه ما روشن باشد . عمل صالح زمان خويش را درست بشناسيم Ùˆ عامل شويم Ùˆ گرنه ديگران عملي حسنه را انجام ميدهند و ما مي مانيم Ùˆ حسرت از دست دادن فرصتي كه داشتيم Ùˆ استفاده نكرديم.

۴۰۸-افتخار انتخاب نكردن!

دوشنبه, خرداد ۱۸م, ۱۳۸۸

دختر بزرگم درگير امتحانات پايان سال است . چند روز پيش با شور Ùˆ شوق تعريف كرد كه دوستش چند پوستر يكي از كانديداها را در مسير برگشت از حوزه امتحاني پخش مي كرده است Ùˆ او هم چند تا از انها را بدست مردم داده است . به او گفتم تو سرت به امتحاناتت باشد . تو كه هنوز به سن راي دادن نرسيده اي. گفت همه در اين كشور زندگي مي كنيم اگر بخواهيم بي تفاوت باشيم پس Ú†Ù‡ كسي بايد نقش آفريني كند .هيچ نداشتم بگويم . ولي چرا برخي از ما كه حق راي داريم از استفاده كردن از آن گريزانيم . پوسترهاي يك كانديدا را به ماشينمان مي چسبانيم ولي مي گوييم اينكار را مي كنيم كه ديگران راي دهند ولي خودم تا كنون راي نداده ام Ùˆ نمي خواهم مهري در شناسنامه ام باشد! يعني يك افتخار به ماست بودن Ùˆ بي خاصيت بودن . باور كنيد غير از اين نيست . ببينيد اگر آنكس كه در لندن يا پاريس يا لس آنجلس زندگي مي كند نخواهد راي بدهد چندان عجيب نيست ولي اينكه ما ،مايي كه در اين مملكت زندگي مي كنيم در اين هوا نفس مي كشيم .راي مان هر چند انتخابي بين ۴ نفر باشد ،روي زندگيمان اثر دارد .فرق هم مي كند كدام يك بيايند . دقيقا روي زندگي ما اثر مي گذارد . روي قيمت اجناس ،روي كتابهايي كه مي خوانيم ،روي فيلمهايي كه مي بينيم Ùˆ….او اگر مي گويد راي نميدهد عصر ميرود در خيابان شانزليزه قدم ميزند Ùˆ در يك رستوران غذايي را مي خورد كه سه سال پيش هم برايش همين هزينه امروز را پرداخت كرده است Ùˆ راي ندادنش روي زندگيش اثري ندارد. ما اگر راي ندهيم باز فردا در همين خيابانها قدم خواهيم زد . باز فردا ….. Ùˆ اينكه Ú†Ù‡ كسي بيايد را دقيقا حس خواهيم كرد .ان الله لايغير ما بقوم حتي يغير ما انفسهم.

۴۰۷- قهر با انتخابات

شنبه, خرداد ۱۶م, ۱۳۸۸

حدود ده ساله بودم . غذا آبگوشت داشتيم. نميدانم بر سر سهم “قس گوشت” (نخود Ùˆ گوشت كوبيده) بود يا موضوعي ديگر كه سفره را با عصبانيت ترك كردم Ùˆ به كناري رفتم به اين اميد كه حرف خود را به كرسي بنشانم يعني قهر كردم ! چند دقيقه گذ شت Ùˆ كسي محلم نكرد . گرسنه هم بودم .غرورم اجازه نميداد برگردم . مادرم كه مثل همه مادران حس كرده بود پشيمان شده ام مرا به مهرباني به سر سفره خواند Ùˆ من از خدا خواسته برگشتم Ùˆ انچه داشت از دستم مي رفت را حفظ كردم ! بعدها خيلي موارد ديگر هم پيش آمد كه قهر كردم . حتي در كار هم بعضي مواقع اينكار را انجام دادم ولي در نهايت به آن رسيدم كه در همان سن ده سالگي رسيده بودم كه قهر چاره كار نيست . قهر فرار از ميدان است . قهر ترس از مواجهه با مشكلات است . قهر فرار از واقعيتها است .قهر ضعف است . قهر خالي كردن ميدان براي كساني است كه از آنها قهر كرده ايم .قهر از انتخابات فرار از انتخاب است. انتخاب عمل مشكلي است.بايد بررسي كني.بايد معيارهايي داشته باشي Ùˆ موارد قابل انتخاب را با اين ملاكها بسنجي . بايد مسئوليت بپذيري كه انتخاب ØŒ مسئوليت بهمراه دارد .بايد بپذيري كه قدرت انتخاب بين آنچه هست، آنچه واقعيت دارد نشان انسانيت ماست كه بشر با انتخاب انسان شد .بزرگي انسان به قدرت انتخابش است.شايد بگوييد قهر كردن هم يك انتخاب است .ولي بپذيريم كه يك انتخاب منفعلانه است .ما هميشه مي توانيم يك ايده آل را در ذهن داشته باشيم Ùˆ بگوييم چون ايده ال من در بين انتخابها نيست پس من انتخاب نميكنم . ولي بايد بپذيريم كه امور انساني Ùˆ اجتماعي اموري نسبي هستند Ùˆ دوران عمر همه ما محدود است وبايد از فرصتهاي حداقلي هم استفاده كنيم .به هدفهاي بزرگ با قدمهاي كوچك هم مي توان رسيد .وقتي بنشيني به هدف Ú†Ù‡ بزرگ Ùˆ Ú†Ù‡ كوچك هيچگاه نزديك نخواهي شد .
با ميدان بياييم و انتخاب كنيم .

۴۰۶-انتخاب

شنبه, خرداد ۱۶م, ۱۳۸۸

election.jpg

۴۰۵- ماه توليد Ùˆ تلاش

جمعه, خرداد ۱م, ۱۳۸۸

هميشه توليد Ùˆ افزايش آن از نظر كمي Ùˆ كيفي برايم نشاط آور بوده است.يك كارخانه هدف اصلي اش توليد است Ùˆ هر چيزي بايد در خدمت اين مهم باشد . رسيدن به مرز ده ميليون دلار صادرات در كمتر از يكسال از شروع صادرات Ùˆ عبور از ظرفيت اسمي در زماني كمي بيشتر از يكسال بايد روز مهمي براي هر شركت باشد Ùˆ جشني بر پا كند . گاهي با اقداماتي كم هزينه Ùˆ نمادين Ùˆ ساده مي توان اين موفقيت ها را جشن گرفت Ùˆ انها را در خاطرات كاركنان Ùˆ تقويم شركت ثبت كرد. روز ۲۶ ارديبهشت روز صادرات Ùˆ روز ۲۹ ارديبهشت روز راندمان توليد . گاهي در سادگي Ùˆ بي الايشي بيشتر مي توان سخن گفت تا در هياهو Ùˆ تجملات Ùˆ زرق وبرق.تزيين كاميوني كه محموله اي را حمل ميكند تا به مرز ده ميليون دلار برسيم Ùˆ چند عكس Ùˆ يك نشست جمعي با كاركنان براي تشكر Ùˆ قدرداني.حضور در خط توليد Ùˆ يك سخنراني كوتاه Ùˆ تاكيد بر ارزشهايي كه باعث موفقيت شده است . همدلي Ùˆ كار تيمي Ùˆ ممارست بر انجام كار درست Ùˆ عدم توجه به حاشيه ها Ùˆ اينكه پروژه اي به نتيجه Ùˆ بار مي نشيند كه خيلي براي شروع آن Ùˆ توجيه اجرايش تلاش شده Ùˆ انرژي مصرف شده است .كساني كه هستند Ùˆ نيستند ..Ùˆ چند عكس دسته جمعي Ùˆ ذكر صلواتي براي اين موفقيت .با اين نامگذاريها شركت صاحب شناسنامه Ùˆ هويت ميشود Ùˆ در ساليان آينده در اين روزها بهانه اي هست تا از تلاش گذشته Ùˆ گذشتگان يادي كرد Ùˆ مشكلات Ùˆ چگونگي غلبه بر انها را مروري دوباره كرد .در ۱۷ ارديبهشت ماه افتتاحيه رسمي را هم داشتيم . وزير از الگو بودن روشهاي صرفه جويي انرژي در اين شركت براي ديگر شركتها گفت Ùˆ عزم مدیران این شرکت را در افزایش بهره وری ستودنی دانست Ùˆ اينكه صرفه جویی انرژی Ùˆ استفاده از نور طبیعی ØŒ کاهش شدید هزینه های اضافی ØŒ عدم وابستگی به تشریفات اداری Ùˆ استفاده از نیروی انسانی متخصص درنهایت منجر به افزایش بهره وری مالی این شرکت شده است Ú©Ù‡ باید به آن توجه کرد.