Archive for آبان, ۱۳۸۸

۴۱۸-هم فضايي نگاه مديران Ùˆ كار كنان امكانپذير است ØŸ

جمعه, آبان ۸م, ۱۳۸۸

 موضوع خانواده چیزی Ú©Ù‡ کارگرها از ان بی نصیب هستند ا . کارگری Ú©Ù‡ به اسم ۸ ساعتی ولی با اضافه كار اجباري ۱۰-۱۲ ساعت كار مي كند بعد از رسیدن به خونه فقط یک جنازه متحرک است . مدير فقط به فکر تولید Ùˆ آمار Ùˆ رکورد است Ùˆ به کارگر به چشم یه تیکه آهن پاره نگاه میکند .Ùˆ در صورتی Ú©Ù‡ کارگرها هم آدم هستند انسان هستند خانواده دارند Ùˆ خانواده آنان نیازمند احساس آنان هستند..زبان گفتگوی مدير توليد اعمال فشار به سرپرستان Ùˆ به تبع آن فشار آنان به کارگران مادرمرده است . به کارگران با نگاه یک چوپان به گوسفندان نگاه نکنید

يكي از نكات مهم در مديريت اينستكه بتوانيم تا حد امكان هم فضايي و هم نگاهي را بوجود اوريم . ولي ايا اين مهم بصورت حداكثري امكانپذير است؟ براي مثال مدير توليد بدنبال اجراي برنامه توليد است و بهر شكل بايد ان را اجرا كند ولي كارگر خط توليد در اينمورد دغدغه اي ندارد و مي خواهد هشت ساعت كارش را انجام بدهد و برود سر خانه و زندگيش و امدن براي اضافه كار را مخصوصا در روز جمعه را ظلم مديريت توليد به خودش مي داند .

آقای مدير فکر میکند که یک مدیر موفق هست اما او فقط ادای مدیران موفق را درمیاورد موفقیت فقط رکورد و آمار نیست ارزش هنجارهای انسانی خیلی بالاتر از رکورد و آمار است . 

 

 

 

مدير توليد به چه فكر مي كند . او مي داند كه اگر كارخانه با ظرفيت پايين كار كند يا نتواند پاسخ مشتريان را كه از ميزان برنامه ارائه شده متوجه فشار آنها مي گردد را بدهد شركت نمي تواند روي پاي خودش بايستد و مانند برخي كارخانجات ديگر گرفتار عدم پرداخت حقوق كاركنان و تعطيلي و تعديل نيرو مي گردد .
از نگاه اين مدير كار كردن Ùˆ تحمل فشار را كردن توسط تمام پرسنل بهتر از تعطيلي Ùˆ يا عدم پرداخت بموقع حقوق است Ùˆ اين يك نگاه انساني است. كارخانه اگر دچار مشكل شود تمام پرسنل Ùˆ خانواده آنها دچار مشكل مي شود . وقتي حقوق بموقع پرداخت نشود كارگر در پرداخت اجاره خانه اش دچار مشكل مي شود Ùˆ……

سازمان داراي يك سلسه مراتب است . سياستهاي شركت كه مشخص شده است بايد اجرا شود . اينكه اين سياستها بايد بتواند منافع همه را تامين كند نكته اي بلاشك است .ولي بهر حال مدير عامل وظيفه اي دارد كه بايد در مقابل اجراي آن به هيئت مديره جواب دهد و اين موضوع بترتيب تا مديران پايين تر ادامه دارد . مسلما هر مدير چارچوب وظائف و اختيارات محدودي داردو همه آنچه در يك سازمان اتفاق مي افتد را مثلا مدير توليد نبايد جواب بدهد ايشان و بقيه در چارچوب وظائف و اختياراتشان پاسخگو هستند .

 

اين فشار همان تعهد مدير به اجراي برنامه توليد است كه سازمان بر ان مبنا پابرجا مي ماند . منتهي از نگاه كارگري كه با اين مدير كار مي كند او يك جبار ستمگر و زورگو است .كه با سوءاستفاده از شرايط اقتصادي موجود و كمبود كار به كارگران زور مي گويد.

روحيه مدير ستيزي Ùˆ اينكه هر كس مدير است براي اين بر سر كار است كه به كاركنان ظلم كند Ùˆ هر كس را حمايت كند فاميلش است . در اين مواقع هم راحت اتهام زده ميشود Ùˆ نيازي به اثبات نيست .Ùˆ….
بلاشك اين مقوله جاي بحث بسيار دارد ولي شايد يكي از راههاي كاهش اين اختلاف ديدگاهها نشستهاي مشترك و رو در رو باشد تا هم شبهه ها از بين برود و هم فضاهايي منفي كه عده اي منفي باف در سازمان بوجود مي آورند خنثي شود .البته مطمئن باشيد اين همنگاهي حداكثري در نهايت بوجو د تخواهد امد . برخي هستند كه شما هر ادله و بينه روشني هم برايشان بياوريد باز حرف خود را مي زنند . وقت را بايد صرف كساني كرد كه حداكثر هستند و اگر دل نگراني و گله اي دارند از روي دلسوزي است .

۴۱۷-نامه نگاري در سازمان

جمعه, آبان ۱م, ۱۳۸۸

نامه نگاري در سازمان تكنولوژي همانطور كه مزايايي را بهمراه دارد براي بشر مشكلاتي را هم ايجاد مي كند كه مي بايست با راه حلهايي نوين به حل اين مشكلات پرداخت. سالهاي گذشته در محل كار وسيله ارتباطي براي رتق Ùˆ فتق امور نامه نگاري كاغذي بود Ùˆ تلفنهاي ثابت .مسلما داستانهاي مرتبط با خودش را هم داشت . نامه اي را مي نوشتي Ùˆ بهر حال زماني طول مي كشيد تا اين نامه به مقصر برسد. براي ارسال نامه ها از كارخانه به دفتر مركزي از پيكهاي سواري استفاده مي شد كه يا مربوط به شركت بود Ùˆ يا از سرويسهاي عمومي استفاده مي گرديد . البته اين روش هنوز در حدي كاربرد خود را از دست نداده است . نامه را اگر قرار بود رونوشتي داده شود بايد كپي مي گرفتيم Ùˆ اين توزيع انجام مي شد . در سيستم بدون كاغذ كه با استفاده از نرم افزارهاي داخلي يا آوت لوك انجام مي گردد از مشكلات قبلي خبري نيست . بين زمان ارسال تا زمان دريافت توسط طرف مقابل چند ثانيه كافي است . اگر بخواهي رونوشت بدهي كافي است از ليست مربوطه اسامي را انتخاب كني Ùˆ در عرض چند ثانيه به دهها نفر رونوشت بدهي . نگران Ú¯Ù… شدن نامه Ùˆ تنبلي نامه رسان Ùˆ ترافيك گرفتن كپي وصرفه جويي در كاغذ كه ببعضا موضوع روز مي شد Ùˆ بيكباره دستور استفاده چند باره Ùˆ پشت Ùˆ رور از كاغذهاي مصرفي ميرسيد هم نيستي! مديري براي صرفه جويي در مصرف پاكت دستور داده بود كه منشي اش نامه هاي ارسالي او را لوله كند Ùˆ چسبي بر آن بزند Ùˆ ارسال نمايد . … منتهي اين روش ساده Ùˆ آسان ارسال كه اسير فاصله هم نيست Ùˆ همزمان مي تواني نامه را به همكاران اتاق مجاور Ùˆ همچنين دفتر مركزي Ùˆ … ارسال كني مشكلي ديگر را بهمراه دارد .چون فرستادن رونوشت ساده است هر كس به ذهنمان ميرسد به ليست دريافت كنندگان اضافه مي كنيم . در نتيجه inbox دريافت كنندگان پر مي شود Ùˆ اگر يكروز نباشي Ùˆ يا ساعاتي را در دفتر نباشي موقع برگشتن با عددي دو رقمي يا سه رقمي در مقابل آن روبرو مي شوي كه اكثر آنها رونوشت نامه نگاريهاي ديگران است . نمي تواني همه را پاك كني Ùˆ يا خوانده فرض كني . شايد نكته مهمي باشد Ùˆ اين موضوع باعث مي شود كه بيماري چسبيدن به كامپيوتر براي پاسخ دادن به نامه ها شايع مي شود . مديريت حضوري Ùˆ كف كارگاهي تبديل به مديريت آوت لوكي Ùˆ ايميلي مي شود . بنظر ميرسد براي اين مشكل بايد فكري كرد . شايد تعريف ماتريس ارتباطات Ùˆ سطح ارتباطات Ùˆ مجاز بودن يا نبودن ارسال ايميل براي يك سطح Ùˆ يا افراد تعريف شده راه حلي مناسب باشد ولي مهمتر از اين بايد فرهنگ Ùˆ نگاه به موضع را عوض كرد شايد برخي موارد لازم باشد همان نگاه Ùˆ دغدغه هاي قديمي را در استفاده از تكنولوژيهاي نو مد نظر داشت . درست است كه نگران مصرف كاغذ Ùˆ پاكت نيستيم ولي بايد نگران وقتي كه براي خواندن اين نامه ها تلف مي شود باشيم . خواندن نامه هاي نامرتبط !