Archive for فروردین, ۱۳۸۹

۴۳۲-فرهنگ

یکشنبه, فروردین ۲۹م, ۱۳۸۹

ايا ما لازم است خط كشي عابر پياده داشته باشيم Ùˆ هر ساله براي تجديد رنگ آنها پول خرج كنيم ØŸ حتما مي گويي بله لازم است Ùˆ…. ايا شما مي رويد پول بدهيد يك وسيله اي بخريد Ùˆ بعد استفاده نكنيد؟ حتما مي گويي نه خلاف عقل است. …عزيز من چرا متناقض حرف مي زني ØŸ! وقتي خط كش عابر پياده را به هيچ مي گيريم چرا بايد آن را بكشيم.عابر از خط كشي رد نمي شود . اگر هم تبليغات روي او اثر گذاشته باشد Ùˆ بچه مثبت شده باشد Ùˆ بخواهد رد شود راننده محترم چنان با سرعت بطرفش مي ايد كه مجبور است دوان دوان خود را نجات دهد . برخي از راننده ها هم انگار خط كشي را كه مي بينند يادشان مي آيد ماشينشان پدال گاز دارد Ùˆ با قدرت تمام بر آن پا مي فشارند .در رشت كه بوديم پديده جالب ديگري را شاهد بوديم Ùˆ به اين نتيجه رسيديم كه چراغ راهنماي ماشين هم عنصر زايدي است Ùˆ بايد از ماشين حذف شود Ùˆ حتي بودن آن خطر ناك است Ùˆ چون زورمان به خودرو سازان قدر قدرت نميرسيد سعي مر كرديم از آن استفاده نكنيم تا از بلايا بدور باشيم . حكايت اين بود كه وقتي قصد رفتن به سمتي مثلا راست را داشتيم چراغ راهنماي راست را مي زديم Ùˆ با خيال راحت Ùˆ بتريج سر اتول را كج مي كرديم به راست كه ناگهان سر Ùˆ كله ماشينهايي كه با سرعت از راه مي رسيدند پيدا مي شد Ùˆ مي خواستند كه قبل از اينكه ما به راست برويم آنها از آن فضاي موجود عبور كنند Ùˆ براي اينكه نكند ما به راست برويم Ùˆ بعدا آنها با آرامش راه خود را بروند سرعت خود را زياد مي كردند Ùˆ خطرات را افزايش مي دادند . اين بود كه ديگر براي اين عمل به راست رفتن راهنما نمي زديم راحت تر به راست مي رفتيم

۴۳۱- موزه ميراث روستايي گيلان

سه شنبه, فروردین ۱۷م, ۱۳۸۹

آنقدر تعريفش را شنيده بوديم كه مي ارزيد حدود دو ساعت براي رفتن به انجا Ùˆ خوردن يك غذاي محلي در يك فضاي سنتي Ùˆ زيبا رانندگي كنيم Ùˆ بعد از گشتي Ùˆ صرف غذا برگرديم . در دل جنگل سراوان تاريخ يكصد ساله روستايي گيلان به نمايش گذاشته شده است . جنگل انبوه افرا Ùˆ درختان شادي آفرين كه سايه بر زمين گسترده اند Ùˆ در اين ميان كلبه هاي خشت Ùˆ گلي ØŒ چوبي Ùˆ سنگي ØŒ سقفهايي مخروطي پوشيده با ساقه هاي طلايي رنگ برنج ØŒ آغل مرغ Ùˆ خروس ØŒ طويله اي براي گاوان Ùˆ جايي براي سگ نگهبان … همه Ùˆ همه نه ماكت Ùˆ يا نمونه سازي مصنوعي كه اصل اصل هستند ! با زحمات دكتر طالقاني كه استاد جامعه شناسي دانشگاههاي تهران Ùˆ پاريس بوده است Ùˆ تلاش يك تيم عاشق Ùˆ علاقمند با تركيبي از دانش آموختگان رشته هاي مختلف مرتبط اين بناها كه قدمتي بين ۶۵ تا ۱۵۰ سال واچيني Ùˆ دوباره چيني شده اند Ùˆ با ابزار Ùˆ وسائل اصلي خانه Ùˆ حتي عكسهايي از صاحبان خانه بنام خود آنها در اين مكان جمع شده اند . كاري ارزشمند كه اميد است در ديگر استانها هم انجام شود Ùˆ آنهايي كه در اين پروژه هستند Ùˆ بعضا از نقاط مخلف كشور در اين شهر دانشجو هستند بتوانند اين ايده را با خود به استانهايشان ببرند . گروهي جــــامعه‌شنـــاس، مهندس‌ساختمان، مهندس‌سازه، مردم‌شناس، استادكار، کارگر، دانشجوي مشتاقِ خدمت در راه بازسازي ميراث مشترک از هفت سال پيش تاكنون با اين پروژه همكاري مي‌كنند. گام نهادن در خانه هاي كهن Ùˆ استشمام بوي كاه Ùˆ Ú¯Ù„ Ùˆ ديدن گلدوزيهاي قديمي كه حاصل دست صاحب خانه است بر پارچه هاي سفيد پرده Ùˆ…. انسان دور شده از طبيعت Ùˆ محصور در قوطيهاي كبريتي بنام آپارتمان را به دور دستها مي برد Ùˆ حسي را در او بيدار مي كند كه بوي اصالت Ùˆ تاريخ مي دهد . اين فضا قصد دارد فرهنگ را با تمام جلوه هاي آن منتقل كند . در گوشه گوشه اين فضا بانواني با لباس محلي در حال پختن آش Ùˆ نان Ùˆ كلوچه هاو شيرينيهاي محلي مانند عسلی حلوا، پلادانه حلوا، خرش حلوا، پادرازی، حلوای به، نان برنجی، نان نخودچی، باقلوا Ùˆ سام پوسته، خاکاره دبیج(کاکا)ØŒ کویی (کدو حلوایی) کاکا، ترک حلوا، خاتون پنجره Ùˆ رشته-خوشكار هستند كه با وسائل Ùˆ ظروف سنتي مانند گمج(نوعي ظرف سفالي) تهيه مي شوند .سفره خانه سنتي موزه هم با سرو غذاهاي محلي مانند سير قليه Ùˆ اناربيج Ùˆ باقالي قاتوق Ùˆ ميرزا قاسمي Ùˆ كباب ترش Ùˆ…. بر روي نيمكتهاي چوبي مردم را با اين غذاهاي محلي گيلان آشنا مي كنند . در گوشه گوشه موزه گروههاي مختلف موسيقي سنتي گوش بازديد كنندگان را نوازش مي دهند Ùˆ راهنمايان در لباسهاي محلي زيبا چشم آنها را ! اين موزه در فضايي به وسعت ۲۶۰ هكتار در حال تكميل شدن است Ùˆ براي اقامت مسافران نيز مهمانخانه هاي سنتي ساخته خواهد شد . آنچه در ديدن Ùˆ تعمق در اين سازه ها نتيجه مي گيريم اينستكه براي كوچكترين مسائل در اين بناها فكر شده است Ùˆ بر مبناي نيازها آنچه ساخته اند مناسب است . عايقبندي ØŒ دور كردن حشرات Ùˆ…. در اين بناها مد نظر بوده است . معماران ما بجاي كپي آنچه ديگران ساخته اند بايد اين بناها را ببينند Ùˆ طراحيهايي انجام دهند كه ضمن حفظ سنت ØŒ مدرنيته را هم بجا اورند! اين موزه در كيلومتر ۱۸ جاده رشت-تهران قرار دارد Ùˆ هر كس نرود Ùˆ نبيند ضرر كرده است!