Archive for دی, ۱۳۸۹

۴۴۹- عجب رسمیه رسم زمونه

دوشنبه, دی ۲۷م, ۱۳۸۹

صبح که برای رفتن سرکار از خانه خارج شدم بر خلاف معمول که رادیو را بر روی موج رادیو ورزش تنظیم می کنم بخاطر اینکه ساعت اخبار ورزشی نبود رادیو جوان را گرفتم که خبر سقوط هواپیمای تهران – ارومیه را شنیدم . شدیدا منقلب شدم و ماشین را بکناری زدم تا قدری آرام شدم و بعد براهم ادامه دادم . این موارد براحتی اتفاق می افتد و فکری برای جلوگیری از آن ها هم نمیشود و پس از چند روز هم همه چیز فراموش می شود و باز حادثه ای دیگر 


عصر هم رفته بودم داندانپزشکی Ú©Ù‡ تلفنم زنگ زد Ùˆ خبر مرگی دیگر را دادند عموی دیگرم هم بر اثر سکته از دنیا رفته بود تا به خانه رسیدم سه بار تلفنم زنگ خورد Ùˆ همین خبر را گرفتم .از دیماه پارسال تا حالا این چهارمین فوت فامیل است . Ùˆ رفتن ما به ملایر صرفا برای فوت بستگان است Ú©Ù‡ با رفتنشان یواش یواش احساس Ù…ÛŒ کنیم Ú©Ù‡ داریم Ù…ÛŒ رویم قاطی انهایی Ú©Ù‡ نوبتمان رسیده است . هر دفعه با رفتن به سرخاک قبرهایی جدید را Ù…ÛŒ بینم Ùˆ Ù…ÛŒ گوییم ” ای وای این بنده خدا هم مرد خدا رحمتش کند” Ùˆ در مسجد چهره های آشنایی Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ بینیم هر دفعه کمتر Ù…ÛŒ شوند . از عمویم خیلی خاطرات مبتنی بر مهربانی Ùˆ محبتش دارم مخصوصا دوران نوجوانی Ú©Ù‡ به خرمشهر Ù…ÛŒ رفتم Ùˆ میهمان او بودم.از انهایی بود Ú©Ù‡ به زور باید از محبت Ùˆ لطفش فرار Ù…ÛŒ کردی! خدایش بیامرزد.

روزنامه ها نوشتند Ú©Ù‡ ۱۴ شیر باغ وحش را برای جلوگیری از گسترش بیماری مشمشه با گلوله کشته اند . اینهم نوعی مدیریت است : مسئله را حل نکنید صورت مسئله را پاک کنید . آمدیم  نسل ببر مازندرانی را با ببر روسی حفظ کنیم ظاهرا نسل شیرها را هم برکندیم .
مهرداد هم در وبلاگش نامه ای را که از ماده ببر روسی دریافت کرده است آورده است!


برف روز یکشنبه بسیار مایه شادی و مسرت شد . صبح بیرون امدم که بعد از انجام یک کار اداری به شرکت بروم . در شهر خاک مرده پاشیده بودند . هیچ خبری از ماشینهای برف روب یا شن و نمک پاش نبود . انگار نه انگار که این شهر شهرداری هم دارد . شنیدم تهران خیلی خوب عمل کرده اند ولی اینجا هیچ اقدامی نشد که در خبر شب شبکه استانی هم به ان اشاره شد . باران هم که اخیرا می اید حتی در حد یک ربع ساعت هم که باشد خیابانها به دریاچه تبدیل می شود .این برای شهری که دانشکده شهر سازی دارد و ادعای سازمان نظام مهندس ی اش گوش فلک را کر می کند و صاحب اولین مظاهر شهر سازی و شهر نشینی است بسیار ناشایست است .

کاری در اداره گاز داشتم با این اوصاف که دیدم گفتم حتما کسی به اداره نیامده است و کارم انجام نمی شود . اداره بسیار خلوت بود ولی کارمندان مربوطه سر کار خودشان بودند و کار من را علیرغم کسری پرونده که داشتم با مهربانی حل کردند . سریع و بدون جنگ اعصاب . داشتم بیرون می امدم گفتم دور از انصاف است که از انها تشکر خاص نکنم و اینکه چقدر از رفتار خوب انها متشکرم و کمتر اینروزها چنین رفتارهایی را می بینم . بهر حال دستشان درد نکند . مسلم است مدیریت خوبی در انجا اعمال می گردد . دوستی می گفت شاید می خواهند قدری از اثرات قبضهای جدیدی که خواهد امد بکاهند !

 
 
 
 
 
 
 
 

 

۴۴۸-لابی های سازمانی

شنبه, دی ۲۵م, ۱۳۸۹
 

در سازمانها با توجه به اينكه مديراني با روشهاي مختلف مديريتي وجود دارند مسلما اختلاف ديدگاه وجود دارد كه اگر هدف و مقصود اين افراد رشد و ارتقاي سازمان باشد با روشهاي درست و متعارف مي توان از اين اختلاف سليقه ها بنفع سازمان استفاده كرد و در يك تعامل منطقي اختلافات را حل كرد . اگر نيت ها در اين شرايط بيشتر در جهت منافع شخصي باشد و تمايلي به حل مشكلات و رفع اختلاف نظرها بنفع سازمان نباشد افراد به روشهاي نامتعارف و بعضا بيرحمانه متوسل مي شوند . معمولا اين روشها توسط افرادي بكار گرفته مي شود كه از نظر توانايي كاري و دانش مديريتي در سطح پاييني قرار دارند و چون در روشهاي متعارف كم مي آورند به اين روشهاي نادرست روي مي آورند و هدف آنها هم صرفا حذف رقيب است و به منافع سازمان توجهي ندارند . يكي از اين روشها لابي هاي پنهاني با افراد تاثير گذار در سازمان كه بهر دليل با آنها منافع مشترك دارند مي باشد . انتقال پيوسته و مداوم اطلاعات غلط در مورد رقيب به مديران رده بالاي سازماني از ديگر اين روشها است كه با توجه به كترت مي تواند اثر گذاري خود را داشته باشد و مخصوصا در سازمانهايي كه ارتباط رده هاي مختلف از يك منطق و روال مشخص پيروي نمي كند و جلسات عمومي منظم بين مديران و مدير ارشد سازمان وجود ندارد ، يك روش تاثير گذار است . اين ذهنيت سازي بعضا پيچيده مي گردد و فرد براي اينكار بطور مستقيم وارد كار نمي شود كه براحتي لو برود بلكه اين عمل را از طريق يك فرد نزديك و مورد اعتماد مدير ارشد انجام مي دهد .

برخی از مدیران با حل شدن در جریانات جزیی یا حتی شاید برخی جزییات تخصصی کار از نوع روابط بین افراد سازمان خود و چرخش اطلاعات غافل می شوند .برخی نیز با اولویت دادن به تنظیم روابط بیرونی دچار این غفلت می شوند . کارکنان مسئله دار از کوچکترین روزنه ها برای اعمال قدرت خود استفاده می کنند و غفلت مدیران از اینگونه مسائل راه را برای آنها باز می کند . تکیه مدیر بر برخی از افراد خاص آنها را صاحب قدرتی ویژه می کند که می تواند مورد سوء استفاده انها قرار گیرد و اطرافیان نیز با اطمینان از این کانال سعی در نفوذ از این طریق و تاثیر گزاری روی نظر مدیر نمایند . کارشناسی یک وسیله و امکانات کاری را نیاز دارد . از کانالهای تعریف شده و مرسوم اقدام می کند به نتیجه نمی رسد ولی وقتی موضوع را با فرد مورد اطمینان مدیر در میان می گذارد او هم که شاید خودش  هم یک کارشناس باشد با مطرح کردن موضوع نزد مدیر موافقت او را می گیرد . حالا هر چند این مورد تضعیف مدیران پایین تر و زیر پا گذاشتن نظام جاری سازمان است ولی بهر حال برای یک کار سازمانی است . ولی این نوع ارتباط می تواند مورد سوء استفاده افراد مسئله دار در سازمان قرار گیرد و از این فرد مورد اعتماد جهت تاثیر گذاری منفی در ذهن مدیر استفاده شود
 

 

 ایجاد ارتباط مناسب با سطوح مختلف سازمانی می تواند از افتادن مدیر ارشد در این دام و بازی جلوگیری نماید . اعتماد بیش از حد به یک کانال اطلاعاتی نیز مشکلاتی جدی را می تواند برای مدیر بوجود اورد.کنترل کردن هر از چند گاهی بصورت موردی میتواند این اعتماد را در یک حد منطقی و مناسب حفظ نماید .

۴۴۷-زمزمه!

چهارشنبه, دی ۸م, ۱۳۸۹

در ولایت دلتنگی
دلم را به زمزمه آویخته ام
و زمزمه
ابتدای غریبی است.

۴۴۶-داستانک ۱

سه شنبه, دی ۷م, ۱۳۸۹
با لحني تمسخر آميز گفت: “مات” Ùˆ با غرور بلند شد . چشمكي به داور زد Ùˆ از سالن خارج شد . موبايلش زنگ خورد . چند كلام صحبت كرد Ùˆ رنگش پريد . خبر بدي به او داده بودند . ظاهرا بدجوری در بازی زندگی كيش Ùˆ مات شده بود!