Archive for فروردین, ۱۳۹۰

۴۵۷- شروع مجدد

سه شنبه, فروردین ۲۳م, ۱۳۹۰

معمولا شروع مجدد قدری سخت است ! ماشینی که متوقف شده است بخواهد حرکت کند انرژی نویی را باید مصرف کند . شروع درس و مشق هم بعد از تعطیلات سخت است و معمولا دانشجویان با تاخیر سر کلاسهای درس حاضر می شوند . روزهای اول کار هم بعد از تعطیلات با لختی و سستی همراه است . در اینجا هم من از این قاعده مستثنی نیستم و شروع نوشتن در وبلاگ با تاخیر بوده است هر چند یک دلیل دیگر هم اضافه شده است . اینکه می خواهم چیزی بنویسم که هم به اغاز سال مربوط باشد و هم نشانه هایی از گذران تعطیلات داشته باشد و هم به موضوع سایت مرتبط باشد . دیدم اگر بخواهم بمانم تا چیزی فراخور اولین پست در سال نو بنویسم شاید به این زودیها دست ندهد پس گفتم شروعی ناقص بهتر از یک شروع با تاخیر است .در کلیه امور اینگونه است معمولا انسانهایی به موفقیت دست می یابند  که بموقع کاری را انجام می دهند نه انهایی که بهترین کار را می کنند در زمانی که دیگر زمانش نیست!
بیستم فروردین سالگرد فوت مادرم بود که هنوز درد و داغ از دست دادنش برایم تازه است . پایان سال گذشته مادر یکی از همکاران سابق  فوت کرد . به او زنگ زدم و تسلیت گفتم و در مجلس ختم مادرش هم شرکت کردم به حرمت و ارزش مادری که بهر حال یک مادر بود و قابل احترام. اعتقاد دارم این سنتهای حسنه را نباید با مسائل دیگر قاطی کرد تسلیت و همدردی در این مواقع از امور انسانی است و انسانها هم هیچگاه بد یا خوب مطلق نیستند . برادرم در وبلاگش در مورد مرگ مادر احساساتش را بیان کرده است . این وبلاگ در اواخر سال گذشته در حیطه منابع طبیعی و محیط زیست بعنوان وبلاگ برتر انتخاب شد .
بحث سازمانهای بزرگ حاشیه های زیادی بهمراه داشت . .. بررسی عملکرد یک سازمان کار پیچیده ای نیست Ú©Ù‡ بخواهد محل جنجال باشد . سود دهی یکی از این شاخص های اصلی است . اگر سازمان بعد از ۴ سال راه اندازی هنوز هر سال به زیان انباشته خود Ù…ÛŒ افزاید Ùˆ حتی روند کاهشی ندارد سازمان موفقی نیست حتی اگر از نظر کمیت واحد فروش افزایش داشته باشد چرا Ú©Ù‡ این شاخص را Ù…ÛŒ توان با فروش زیر قیمت Ùˆ ارزان Ùˆ بر باد دادن سرمایه های سازمان بدست آورد.یا پیش فروش کردن تولیدات یک شرکت با قیمتهای ارزان هم حراج مال مردم است نه رشد شرکت . در اینگونه موارد مسلما تحقق در آمد پیش بینی فروش Ùˆ سود سالیانه شاخص مناسبتری است … شرکتهای تولیدی در سال جدید با شرایط دشواری روبرو خواهند بود Ùˆ اداره آنها واقعا یک جهاد است Ùˆ آنچه موفقیت آنها را در گذار از شرایط دشوار تضمین Ù…ÛŒ کند کار صادقانه Ùˆ با تفکرو با حساب Ùˆ کتاب است .

Ù¾.Ù†: یک توضیح را لازم است در اینجا بدهم Ú©Ù‡ من در نوشته هایم هیچگاه مصداق تعیین نکرده ام اگر از سازمان بزرگ صحبت Ù…ÛŒ کنم نام شرکتی را نبرده ام Ùˆ منظورم مشخصا شرکت خاصی نیست . دوستان اگر خودشان مصداق تعیین Ù…ÛŒ کنند مسئولیتش هم با خودشان است!!!! در نوشته فوق آنچه در مورد مادر نوشته ام احتراما به این مقام والاست Ùˆ خواسته ام این را بگویم Ú©Ù‡ علیرغم اختلافات دیدگاهی مدیریتی Ùˆ…. روابط انسانی نباید فدا شود. نکته دیگر اینکه اینجانب هر آنچه Ù…ÛŒ گویم در جهت انتقال تجربیات است Ùˆ اگر دوستانی Ú©Ù‡ با من همکار بوده اند یا هستند Ù…ÛŒ توانند در تدوین این تجربیات Ú©Ù…Ú© کنند ممنون Ù…ÛŒ شوم چرا Ú©Ù‡ نگاه به وقایع اگر از دیدگاههای مختلف باشد مسلما برداشتهای بهتری حاصل Ù…ÛŒ شود .