Archive for شهریور, ۱۳۹۱

۵۰۱-گفتمان یا مشتمال؟!

شنبه, شهریور ۴م, ۱۳۹۱
گاه در عالم واقع یا مجازی به افرادی بر می خورید که اصول ارتباط و مذاکره را رعایت نمی کنند . واقعیت این است که درک و مدیریت این قبیل آدم‌ها یک مهارت و هنر است که در طی سال‌ها، برخی‌ها به تدریج و به صورت تجربی کسب می‌شود.
با توجه به اینکه ما به اینگونه رفتارها و اختلالات کمتر توجه می کنیم و فکر می کنیم روانشناسی فقط به کار دیوانگان می آید ؛ در کمتر منبع یا دوره آموزشی به ما آموزش دیده می‌شود که چطور می‌توانیم در برخوردهای عادی روزانه یا کاری با این افراد، از ذهن و روانمان محافظت کنیم، طوری که خدشه‌ای به روحیه و عملکرد حرفه‌ای‌مان وارد نیاید.
این افراد دارای تمام یا برخی از خصوصیات زیر هستند:
گفتگوی منطقی با آنها عملا غیرممکن است ، آنها استاد پیچاندن و منحرف کردن موضوع گفتگو هستند، دست آخر هم به شما می‌گویند که خود شما مشکل دارید و توانایی ارتباطی و بحثتان پایین است! و تحملتان کم است!
برداشت‌های اشتباه از حرف‌های شما می‌کنند.دقیقا همان برداشتهایی Ú©Ù‡ خودشان دوست دارند Ùˆ Ù…ÛŒ تواند آنها را در گفتگو دست بالا نگهدارد .مثلا شما Ù…ÛŒ گویید ” برای رشد Ùˆ ترقی باید پله های نردبام را یکی یکی Ø·ÛŒ کرد” .آنها Ù…ÛŒ گویند” ایشان اعتقاد دارند برای پیشرفت باید پا روی دوش دیگران گذاشت”.
به هیچ حد Ùˆ مرزی احترام نمی‌گذارند Ùˆ  Ø¨Ø¬Ø§ÛŒ هدف گیری روی موضوع بحث خود شما را هدف Ù…ÛŒ گیرند Ùˆ روی اعصابتان راه میروند Ùˆ از این کار لذت Ù…ÛŒ برند.
به صورت زبانی یا احساسی از شما سوء‌استفاده می‌کنند.یک شخصیت منفی خیالی Ù…ÛŒ سازندو تا حرفی Ù…ÛŒ زنید Ú©Ù‡ آنها را در موضع ضعف قرار Ù…ÛŒ دهد شما را به آن شخصیت منفی منتسب Ù…ÛŒ کنند. این شخصیت منفی دارای خصوصیاتی است Ú©Ù‡ جمعی را Ú©Ù‡ در آن قرار دارید تهییج کند! مثلا “ضد کارگر” یا ” مذهبی مرتجع” یا ” ایده آلیست” Ùˆ……
سعی Ù…ÛŒ کنند خصوصیات مثبت شما را با تحریف به یک خصیصه منفی تبدیل کنند.مثلا اگر شما یک مدیر موفق هستید  Ù…ÛŒ گویند “شما از همان مدیران اختلاس کننده یا باندی Ùˆ… ” هستید . یا اگر پزشکی ماهر  Ù‡Ø³ØªÛŒØ¯ Ù…ÛŒ گویند” شما از آن پزشکان زیر میزی بگیر” هستید.لزومی هم ندارد دلیل بیاورند هدف بهم ریختن ساختار ذهنی شما Ùˆ یارگیری از شنوندگان یا خوانندگان چمع است! چرا Ú©Ù‡ اختلاس Ùˆ زیر میز گیری خصوصیات مذموم جمع است.
-حقایق را دستکاری‌شده ابراز می‌کنند Ùˆ براحتی دروغ Ù…ÛŒ گویند Ùˆ با اینکار سعی Ù…ÛŒ کنند شما را منفعل کنند. چرا Ú©Ù‡ تمرکز شما از آنچه Ù…ÛŒ خواهید بگویید بهم میریزد Ùˆ انرژیتان صرف رد دروغ ها Ùˆ تحریفات Ù…ÛŒ شود.مثلا اگز فردی مذهبی هستید Ù…ÛŒ گویند” چرا از افکار خرافی دفاع Ù…ÛŒ کنید؟” یا اگر از بی حرمتی به خانمها  Ø§Ù†ØªÙ‚اد Ù…ÛŒ کنید به شما انگ  Ø²Ù† ذلیلی Ù…ÛŒ زنند.
هیچگاه خودشان را جای شما نمی‌گذارند Ùˆ از زاویه دید شما به قضایا نگاه نمی‌کنند .مثلا وقتی در مورد مشکلات Ùˆ محدودیت‌هایتان می‌گویید، هیچگاه  Ø´Ø±Ø§ÛŒØ· شما را درک نمی‌کنند Ùˆ حتی سعی Ù…ÛŒ کنند روی آنها مانور هم بدهند.مثل فشار دادن زخم روی بدن یک کشتی گیر توسط حریف! یا مثالی دیگر : در کنار شما پلیسی نشسته است Ù…ÛŒ گویند “چرا نظرتان را در مورد عملکرد پلیس نمی گویید؟”. تا برای شما جبهه فرعی درست کنند! Ùˆ اگر سکوت کنید هم مانور Ù…ÛŒ دهند Ú©Ù‡ ایشان قدرت بحث ندارد.
در گفتگو تمرکز را روی ابعاد شخصیتی شما  Ùˆ نقاط منفی زندگیتان  ÛŒØ§ شکستهایتان Ù…ÛŒ گذارند Ùˆ سعی در تخریب شمادارند پس از اتمام صحبت با آنها اعتماد بنفستان را از دست Ù…ÛŒ دهید.مثلا اگر همسرتان را طلاق داده اید با تاکید بر اینکه شما فرد ناسازگاری هستید Ú©Ù‡ با همسر خود هم نساخته اید سعی بر تخریب شما دارند یا از اختلاف شما با برادرتان هم همین استفاده را Ù…ÛŒ کنند .
با سکوت، نیشخند، یک جمله کنایه‌آمیز یا یک فحش یا با استدلال‌های غیرمنطقی یا یک اتهام بیمورد ØŒ سعی Ù…ÛŒ کنند اعصابتان را بهم بریزندو شما را وادار به واکنشهای عصبی Ùˆ دیوانه وار کنند .مثلا به شما اتهام Ù…ÛŒ زنند Ú©Ù‡ در محیط مجازی Ø¢ÛŒ دی شما جعلی است. این اعمال را هم در لفاف ” محک زدن تحمل Ùˆ ظرفیت” توجیه Ù…ÛŒ کنند .
ظاهر معصوم Ùˆ پاکی به خود می‌گیرند، اما همیشه به صورت مخفی  Ùˆ پشت صحنه نقشه‌ها Ùˆ مقاصدشان را به آهستگی دنبال می‌کنند Ùˆ به شما ضربه می‌زنند.تکه هایی از صحبتهای شما را بصورت منقطع Ùˆ جدا ترجیع بند صحبتهایشان Ù…ÛŒ کنند Ùˆ ذهنیت ها را خراب Ù…ÛŒ کنند. تا کسی جرات نکند به دفاع از افکار شما حرفی بزند یا ختی به آنها فکر کند!
مدعی داشتن فرهنگ “گفتمانی” هستند در صورتیکه عملا فرهنگ ” مشتمالی” دارند.
اینها بخشی از خصوصیات این افراد بود.مسلما این خصیصه ها بیشتر است که می توانید بر اساس تجربیات خود آن را کامل کنید.با این افراد چگونه باید رفتار کرد؟