Archive for بهمن, ۱۳۹۲

۵۱۴-نیاز Ùˆ درخواست

پنجشنبه, بهمن ۱۷م, ۱۳۹۲
بعضی ها باید ازشان چیزی را درخواست کنی تا جواب بدهند . به نیاز شما کاری ندارند و میبینند و از کنارتان رد می شوند. مادی باشد یا معنوی فرقی ندارد. مریض باشی خوب هستی ولی اگر گفتی من مریضم و کمک می خواهم دست بکار میشوند .برایت وقت دکتر می گیرند .مشاوره پزشکی میدهند و هر کاری که لازم باشد. ولی بمیری هم حالت را نمی پرسند . پول نداشته باشی میبینند که نداری ولی هیچی نمیگویند ولی اگر درخواست کمک کردی میپرند وسط و مشکلت را برطرف می کنند . یه جورایی دوست دارند ناجی باشند و ترجیحا سوپر من !

۵۱۳- با طبیعت مهربان باشیم

چهارشنبه, بهمن ۱۶م, ۱۳۹۲

این روزها که در مجاصره برفیم و در این سرزمین که در تقسیم بندی مواهب نصیب زیادی برده است سردی طبیعت را می چشیم چیزی که دل را بدرد می اورد نامهربانی ای است که با طبیعت می کنیم. دو روز پیش داشتم بسختی از مسیر نیمه بازبرفی بخانه میرفتم  مردی را دیدم که با تفنگ بادی در جستجوی گنجشکها برای شکار بود . خیلی تلاشی زیادی هم نمیخواست که این پرندگان از سرما توانی برای حرکت نداشتند و براحتی هدف قرار می گرفتند . پرنده ای که چند گرمی استخوان و گوشت است چه لذتی را به زیر دندا ن ما می اورد ؟پرنده ای که ترس را بکناری نهاده است تا بتواند دانه ای بیابد برای زنده ماندن و ما انسانهایی که انگار هنوز در عصر پارینه سنگی زیست می کنیم تفریحمان اینستکه بجای پاشیدن دانه برایشان شکارشان می کنیم . به خانم همکارمان گفتم به اشپرخانه بگویید ته مانده خوراکیها را برای آنها روی برفها بریزند و به دیدن  این شکارچی دلاور اشاره کردم . گفت شکار جزو فرهنگ مردم است کاریش نمی شود کرد . گفتم چه شکاری این که اوج نامردی است . پرنده ناتوان را زدن که هنر نیست.کاسه ای آب برایشان نهادن و خرده خوراکی هایی برایشان بر ایوان خانه نهادن مهری است که ما را به طبیعت نزدیک می کند . بیاییم به طبیعت اطرافمان رحم کنیم تا طبیعت هم با ما دوست بماند .اینقدر از طبیعت نگیریم گاهی هم به طبیعت بدهیم !

۵۱۲- آسودگی خیال

چهارشنبه, بهمن ۱۶م, ۱۳۹۲

بیداریم . ..به پهلو میخوابیم وبازو را زیر سرمان می گذاریم و پاها را نرم و آرام به هم می مالیم. حرکت پاها که نشان میداد  به رویایی لذتبخش فکر می کنیم .همزمان هم به سقف نگاه می کنیم یا به گلهای قالی و دستمان را هم ارام میکشیم به گلهای قالی جوری که انگار داریم تمیزشون می کنیم. چه لذتی دارد !حالا چقدر پیش می آید که اینطور با آرامش دراز بکشیم و پا بر هم بمالیم ؟ وقتش نیست تازه وقتش را هم داشته باشیم اینطور که دراز کشیدیم تلویزیون نگاه می کنیم یا آهنگ گوش می کنیم .وقتی هم اینکارها را می کنی که نمیتونی رویا پردازی کنی.

۵۱۱-زنان زاینده

سه شنبه, بهمن ۱۵م, ۱۳۹۲
دستهای زنان همیشه تاریخ خیلی چیزها را سرو سامان میدهند و آنچه را مردان آلوده اند پاک می کنند .آنها زاینده اند و سرشار .

۵۱۰- فرهنگ سازی با رایگان سازی

سه شنبه, بهمن ۱۵م, ۱۳۹۲
پدیده سینمای رایگان یک پدیده جدید بود . نفس این اعلام بسیار خوب Ùˆ پسندیده بود تا بهانه ای باشد برای آشتی مردم با سینما Ú©Ù‡ عوامل بسیاری دارد Ùˆ عدم تناسب قیمت بلیط با خدمات ارایه شده شاید یکی از انها باشد. پیش بینی نمی شد Ú©Ù‡ چنین ازدحامی شود . چنان امدند Ú©Ù‡ انگار برای ضروری ترین نیازشان آمده اند Ùˆ کاش چنین بود. روز”سینما سلام” روزی شد Ú©Ù‡ به سینماها هجوم اوردیم .فارق از اینکه Ú†Ù‡ نمایش Ù…ÛŒ دهند .همه با هم امدیم با خانواده .تا مجانی تماشا کنیم . فرق نمی کرد Ú†Ù‡ باشد بوی گندم یا استرداد یا…. ایا اینها Ú©Ù‡ امدند مشکل مادی داشتند Ú©Ù‡ در روزهای دیگر نمی ایند. ایا Ù…ÛŒ توانیم با روشهای دیگر همین مردم را دوباره اینگونه به سینما بکشانیم ØŸ تازگیها مردم از ورزشگاهها هم فراری شده اند مشکل چیست؟ ایا باز قیمت بلیط را بیان Ù…ÛŒ کنیم . مردم نمی خواهند چیزی بگویند؟ گوشمان را تیز کنیم . ایا Ù…ÛŒ شنویم ØŸ