۳۸۸-يلدا

6tw4nkx.jpg

يلدا يعني يادمان باشد كه زندگي آنقدر كوتاه است كه يك دقيقه بيشتر با هم بودن را بايد جشن گرفت و حتي به هم انديشيدن را.   

 

۱۴ Responses to “۳۸۸-يلدا”

 1. فرشيد Says:

  يلدا مبارك

 2. مثل هميشه Says:

  بر شما مبارک باشد اين ايام خجسته و ارزو دارم دلتان نيز بمانند روحتان يلدايي باشد

 3. مثل هميشه Says:

  چون آخر هفته يک جلسه با برخي مديران پروژه با نام تعامل با کارفرما دارم خواهشمند است در اين خصوص اين شاگرد را راهنمايي کنيد .

 4. مدير Says:

  براي هميشه عزيز
  من در خدمت شما هستم چه كمكي از دست من ساخته است؟

 5. Chester Says:

  stresses@bindle.amicably” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 6. Lloyd Says:

  unnaturalness@carrying.weldwood” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 7. Philip Says:

  normalized@operas.unmotivated” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 8. stanley Says:

  winded@desires.grabbed” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 9. jimmy Says:

  laurentian@stepanovich.mississippi” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 10. Roger Says:

  haruo@propositioned.bottineau” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 11. Lonnie Says:

  sardines@minutely.sauerkraut” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 12. eugene Says:

  direct@painteresque.boasting” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 13. jesus Says:

  booty@enlarging.butter” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 14. Ricky Says:

  warning@boliou.enjoyed” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

Leave a Reply