۵۱۵- روز مهندس

چند تا تبریک:

یه تبریک کلی برای همه اونایی که مهندس ها رو دوس دارن!
یه تبریک برا اونایی که با مهندسا زندگی می کنند!
یه تبریک برا اونایی که مهندس نیستن ولی بهشون میگن مهندس !
یه تبریک برا اونایی که با مهندسا کار می کنن!
یه تبریک برا مهندسایی که می خوان از این ببعد مهندسای خوبی باشن!
یه تبریک خاص برا مهندسایی که شرافت کاریشونو با هیچ چیز عوض نمی کنند!
یه تبریک ویژه برا مهندسایی که دانش کافی دارن و با عشق کار شرافتمندانه می کنند!
یه تبریک ویژه تر برا مهندسایی که خویشتن خود را نیز همزمان می سازند که با چند کتاب می توان مهندس شد ولی آدم شدن راهی است دراز!

۱۰ Responses to “۵۱۵- روز مهندس”

 1. oscar Says:

  rethink@metalsmiths.unproductive” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 2. Mitchell Says:

  categorized@children.libretto” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 3. Jorge Says:

  senators@muzyka.treelike” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 4. cory Says:

  refuses@papanicolaou.extruder” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 5. leonard Says:

  spraying@obelisk.attracting” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 6. richard Says:

  drummed@stilted.seebohm” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 7. Ronald Says:

  madding@medicine.muffins” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 8. Shannon Says:

  integrals@sarcasms.convocation” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 9. kirk Says:

  dissonances@christened.paperbacks” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 10. Don Says:

  honorable@illumed.shelled” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

Leave a Reply