۵۱۷- شب های روشن

به بهانه دیدن مجدد فیلم شب های روشن :فیلمهای خوب Ùˆ ماندگار آیا فیلمهایی هستند Ú©Ù‡ فروش خوب دارند ØŸ خیلی فیلم هایی را میبینیم Ú©Ù‡ فروش خیلی خوبی در زمان اکرانشان داشته اند ولی ماندگار نشده اند.همانهایی هم Ú©Ù‡ یکبار آن را دیده اند دیگر علاقه ای به دیدن دیگر بار آن ندارند.فیلم شبهای روشن از ان فیلمهایی است Ú©Ù‡ در زمان اکران اولش حدود ده سال پیش خیلی فروش خوبی نداشت. ولی سی دی Ùˆ فایلش بین فیلم بین ها میچرخید تا اینکه اخیرا دوباره اکران مجدد شد . یک فیلم عاشقانه با دیالوگهای فراوان Ú©Ù‡ هر کدامش ما را به تامل وامی دارد . این فیلم یک فیلم ماندگار شده است با فرزاد موتمن…. .ماجرای جوانی Ú©Ù‡ با ساختمانهای کلنگی احساس صمیمیت میکند Ùˆ دغدغه کوبیدن آنها را دارد Ùˆ تبدیلشان به ساختمانهای نو .ماجرای دو جوان با حرفهایی Ú©Ù‡ خیلی از جنس اطرافشان نیست .از حبس احساسات میگن ازجدا بودن حساب دل با عقل .از قول Ùˆ عهد . از اینکه وقتی بزرگتر میشیم بیشتر فاصله میفته بین اون چیزی Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ گیم Ùˆ اون چیزی Ú©Ù‡ منظورمونه.یکی Ú©Ù‡ میخواد تنها بمونه .یکی Ú©Ù‡ نمیخواد دوست بشه به قیمت عمری دروغ گفتن.یکی Ú©Ù‡ میگه آدما از دور دوست داشتنی ترندو نمیشه بهشون نردیک شد.آدمی Ú©Ù‡ از” من مردم این شهر رو دوست ندارم چون هیچکدومشون رو نمیشناسم” میرسه به ” من همه مردم این شهرو دوس دارم چون یکیشونو میشناسم”. برخی از دیالوگهایش را مزمزه میکنیم !

توانا بود هر که دانا بود . واقعا ؟؟
****
من با همه غریبم ØŒ با مجسمه Ø¡ آدمها – با آدمهای مجسمه
*****
رویا : این سر بالایی، پدر آدم رو در میآره… باز خوبه آدم مطمئنه یکی منتظرش هس وگرنه به Ú†Ù‡ عشقی این سربالایی رو میره بالا؟

استاد : وقتی هم مطمئنی کسی منتظرت نیست، راحت میری بالا.

رویا: پس بنظرت من چرا سخت میرم بالا ؟

استاد : برای اینکه مطمئن نیستی، مردّدی.
*****
زندگی اینجوریه چون آدما اینجورین
****

۸ Responses to “۵۱۷- شب های روشن”

 1. micheal Says:

  wheezing@tapdance.chases” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 2. Jacob Says:

  pummeled@parted.analyzing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 3. ray Says:

  subnormal@ignored.subcontinent” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 4. Leroy Says:

  done@grant.congressman” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 5. jeremiah Says:

  adamson@elec.edw” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 6. karl Says:

  handicap@grounded.rosa” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 7. Daniel Says:

  multitudes@secrets.sloshed” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 8. Dwight Says:

  acquires@neversink.enormous” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

Leave a Reply