۵۲۴- درسهایی از بازی ایران- آرژانتین !

دیشب خیابانها خلوت شد…تخمه فروش هارکورد زدند . یک رابطه منطقی حتما بین تخمه Ùˆ فوتبال وجود دارد آنهم از نوع افتابگردانش ! خانواده ها به شام حاضری رضایت دادند تا سر موقع همه به بازی برسند Ùˆ دور هم جلوی تلویزیون جمع شوند. همه دلها را وصل کردند به ساقها Ùˆ دستها Ùˆ اندیشه های یوزپلنگ های ایرانی در برزیل… جنگیدیم ،گل خوردیم در دقیقه لعنتی ۹۱ ولی نباختیم …آموختیم !
یاد گرفتیم که :
۱- هدف را درست تعریف کنیم.
۲- برای رسیدن به هدف برنامه بریزیم Ùˆ تلاش کنیم.معجزه با تلاش حاصل میشود.
۳- هیچگاه از تلاش دست نکشیم تا به هدف برسیم.
۴- مدیریت یک لفظ نیست Ú©Ù‡ با یک Ø­Ú©Ù… به کسی تلقین شود.
۵- یک مدیر-مربی توانمند Ù…ÛŒ تواندجمعی بظاهر ضعیف را به یک تیم قدرتمند تبدیل کند.
۶- یک تیم با “من ” ها تشکیل نمی شود . هر تیم “عضو” هایی سرباز Ù…ÛŒ خواهد .
۷- دلیل برای شاد بودن در اطرافمان فراوان است Ùˆ ما بی دلیل غمها را جستجو Ù…ÛŒ کنیم.
۸- خودمان را با تلاش Ùˆ نتیجه گیری عالی ثابت کنیم نه با تخریب دیگران .
۹- ایرانی ها آنهایی نیستند Ú©Ù‡ فقط در ایران زندگی Ù…ÛŒ کنند همه آنها Ú©Ù‡ در سرتاسر جهان دلشان برای ایران با هر اندیشه Ùˆ مرامی Ù…ÛŒ تپد ایرانیند. دژاگه ها Ùˆ قوچان نژاد ها Ùˆ بیت اشور ها Ùˆ دانیال داوری ها را در تمام عرصه ها با سعه صدر برای ساختن ایرانی بهتر فرا بخوانیم .
۱۰- “ما Ù…ÛŒ توانیم” ولی این توانایی با علم Ùˆ دانایی Ùˆ تدبیر Ùˆ تلاش هدفمند حاصل Ù…ÛŒ شود.

۱۸ Responses to “۵۲۴- درسهایی از بازی ایران- آرژانتین !”

 1. leslie Says:

  jed@indignantly.parti” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 2. Donald Says:

  patristic@arden.fascists” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 3. steve Says:

  unprecedented@giubbonari.attacked” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 4. Marc Says:

  gassing@roach.unmurmuring” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 5. eddie Says:

  countin@bothered.heretic” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 6. Shawn Says:

  purchasers@daises.headquarters” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 7. hubert Says:

  renoir@copes.ross” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 8. Homer Says:

  guaranty@damning.pallet” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 9. dean Says:

  reuben@homestead.arlens” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 10. Brad Says:

  appraisals@soul.procreation” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 11. bill Says:

  titre@pittsburgh.prefaced” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 12. Clinton Says:

  associated@calmer.overorunder” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 13. craig Says:

  fervor@inconceivable.beryl” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 14. jackie Says:

  christine@delenda.won” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 15. oliver Says:

  synonymy@perfumed.reform” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 16. hector Says:

  budge@constable.unself” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 17. Rex Says:

  wonduh@knocking.kissin” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 18. Evan Says:

  nucleotide@sniper.streets” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

Leave a Reply