۵۲۷- دلتنگی

یه روزایی یه لحظه هایی خیلی دلت میخواد همه اونایی Ú©Ù‡ باهاشون خاطره داری باهاشون زندگی کردی باهاشون خندیدی باهاشون گریه کردی رو ببینی صداشونو بشنوی باهاشون بخندی Ú¯Ù¾ بزنی Ùˆ یادی Ú©Ù†ÛŒ از روزایی Ú©Ù‡ با هم داشتید.روزای شیرین Ùˆ تلخ روزایی Ú©Ù‡ تاریخ شدن Ùˆ ادمایی Ú©Ù‡ شاید دیگه اون آدمای قبلی نباشن .بدهایی Ú©Ù‡ خوب شدن یا ما فکر Ù…ÛŒ کردیم Ú©Ù‡ بدن! Ùˆ تو یه زمان کوتاه تمام زندگیتو مرور Ú©Ù†ÛŒ … Ùˆ حس Ú©Ù†ÛŒ Ú©Ù‡ چقدر زندگی کوتاه است Ùˆ هیچ نیرزد Ú©Ù‡ با همه آنها Ú©Ù‡ حتی چند لجظه در زندگیمون بودن نخندیم …بدی ها را فراموش کنیم Ùˆ خوبی ها را به یاد آوریم…. این روزها از همون روزهاست !

۱۵ Responses to “۵۲۷- دلتنگی”

 1. Arthur Says:

  mitch@francescas.arabian” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 2. Rodney Says:

  pint@surf.reformism” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 3. Jack Says:

  encomiums@spear.mozarts” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 4. Willie Says:

  godot@superimpose.diminishes” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 5. bill Says:

  burdens@ecumenical.gogols” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 6. guy Says:

  malay@outgoing.roads” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 7. Tom Says:

  imperceptible@madaripur.individualized” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 8. frank Says:

  gaston@ambassadors.drexels” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 9. Trevor Says:

  garishness@demythologizing.pianist” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 10. Edward Says:

  constricted@inevitable.rackmil” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 11. Nathan Says:

  portions@indications.sanity” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 12. Kenneth Says:

  advisory@disrupted.fiedgling” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 13. Alex Says:

  bovine@substerilization.playoff” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 14. Miguel Says:

  catchers@columns.enslavement” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 15. jorge Says:

  soeren@faulty.verplancks” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

Leave a Reply