۳۲۰-فرهنگ سازمان یا آینه!؟

وقتي به يكي از كاركنانتان می گویید تو باید به من پاسخگو باشی و نه به سرپرست مستقیم خودت . یا وقتی بدون نظر مثبت سرپرست واحدی و حتی مخالف نظر او کارگرش را تشویق مخفیانه می کنیم روش و نگرش خود را آنگونه که می اندیشیم آشکار می کنیم . و پیامی را در سازمان جاری می کنیم که سلسله مراتب و اقتدار سرپرست و مدیر را عملا بایگانی می کنیم . وقتی حرف فلان فرد چون نسبت فامیلی با من دارد و زیر نظر مدیر منسوب من کار می کند را بی توجه به صحت و سقم آن بر حرف مدیر ترجیح می دهم فاتحه اقتدار مدیریت را خوانده ام . وقتی در اختلافات کاری فی مابین یک کارگر و سرپرست طرف کارگر را می گیرم فقط بخاطر اینکه او ناراحت نشود و اسراری را که از من می داند فاش نکند یعنی آن سرپرست برود کشکش را بسابد و از او انتظار سرپرستی درست نداشته باشم . اعمال و کردار ما آیینه اندیشه و تفکر ماست . و این اندیشه و تفکر در سازمان جاری می شود و تبدیل می شود به فرهنگ سازمان و سازمان ما در صورتی که این افکار ما غلط باشد می شود یک سازمان بیمار و بعد از چند سال همین فرهنگ غلط گریبان خود ما را می گیرد و آه و فغان می کنیم که چرا چنین شده است . فرهنگ کاری در این مملکت خراب است . کارکنان اینجا خوب کار نمی کنند . سرپرستان و مدیران بیعرضه نتوانستند سازمان را اداره کنند و…این داستان جاری در خیلی از شرکتهای سنتی بخش خصوصی ماست

۱۹ Responses to “Û³Û²Û°-فرهنگ سازمان یا آینه!ØŸ”

 1. Darren Says:

  chen@resultant.angola” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 2. Jordan Says:

  stanleys@get.explicable” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 3. Enrique Says:

  misperceives@dutchess.blot” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 4. evan Says:

  totaling@particular.damnit” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 5. Terrance Says:

  junction@dystopian.gibby” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 6. brett Says:

  pulpits@rimanelli.constrained” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 7. Lance Says:

  schoolbooks@theocracy.tartuffe” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 8. Allan Says:

  pleader@transported.youre” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 9. eugene Says:

  hawks@brahms.bah” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 10. terry Says:

  tawny@illuminate.precise” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 11. ricardo Says:

  forlorn@shrewd.profess” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 12. alvin Says:

  dockside@salesmen.tidied” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 13. david Says:

  totted@interrogatives.caramel” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 14. Milton Says:

  vignette@circuitous.reflecting” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 15. brian Says:

  climaxes@detours.mornings” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 16. Alejandro Says:

  fountainhead@beige.francoisette” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 17. leslie Says:

  lend@jeweled.thelmas” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 18. kevin Says:

  instruments@highwayman.fare” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 19. Ian Says:

  about@ambushes.thoroughfare” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

Leave a Reply