۳۱۲-ایجاد زمینه های رشد

در مجتمع که بودم یک مهندس برق که فوق لیسانس یکی از دانشگاههای معتبر بود برای خدمت سربازی به قسمت ما َآمد. از آن تیپهایی بود که خیلی با اتیکت بود و روحیه تئوری گرایی بر او حاکم بود و خیلی از مباحث عملی رشته تحصیلی اش که برق بود اطلاعاتی نداشت . در واحد برق کارگران که منتظر فرصت بودند که یک آقای مهندس را ضایع کنند و برتری خودشان را ثابت کنند هم به روشهای مختلف او را سر کار می گذاشتند . یکبار با استفاده از عدم اطلاع او از تفاوت سیم لخت مسی و سیم لاکی که روکش همرنگ مس دارد او را حسابی کنف کرده بودند که اوج ماجرا بود و من توسط خودش در جریان قرار گرفتم . باید تصمیمی می گرفتم که این بنده خدا ضایع نشود و به اقتدار صنفی ما خدشه ای وارد نشود . با یکی از سرپرستان که خیلی ناجنس نبود صحبت کردم که این مهندس فقط با او در ارتباط باشد و هر چه که در رابطه با رشته او در کارخانه کار وجود دارد را به او آموزش دهد به خودش هم گفتم مرگ یکبار شیون یکبار این دوره را باید بگذراند تا بتواند مسائل کارخانه ها را رتق و فتق کند که خیلی هم مشکل نیست و در مقابل دروسی که خوانده است اینها چیزی نیست .. سه ماه این ماجرا طول کشید و بعد از آن با یکی دیگر از مجتمع ها ی وابسته صحبت کردیم و او را به آنجا منتقل کردیم . دورادور خبرش را داشتم در آنجا مهندس موفقی بود . مشکل اصلی عدم ارتباط صحیح نیازمندیهای صنعت ما با آموزشهای دانشگاه است . مهندس را برای دوره ای از صنعت آموزش می دهیم و صنایع ما در دوره ای دیگر به سر می برند . مهندس از دانشگاه فارغ اتحصیل می شود ولی یکبار مثلا موتور را برایش باز نکرده اند یا یک مدار الکتریکی را نبسته است یا باز کردن یک موتور ماشین را از نزدیک ندیده است . و می افتد وسط یک دریاچه که فقط باید با دست و پا زدنهای خودش رهایی یابد . من خودم البته این مشکل را نداشتم چرا که دیپلم اصلی ام فنی بود . یعنی اصلا از آن موقعی که فهمیدم درس می خوانیم تا روزی برای اختیار کردن یک کار به کارمان بیاید در ذهنم بود که مهندس برق بشوم . انشاء که می نوشتم با موضوع اینکه می خواهید چکاره شوید کلی از ادیسون و خدمت او به بشریت و نقش برق در زندگی می گفتم و اینکه علاقه دارم مهندس برق شوم . حالا بگذریم که الان تنها کاری که نمی کنم کار برقی است البته چرا یک ارتباطی وجود دارد و آن اینکه برق دیگران خیلی من را می گیرد !

۱۲ Responses to “Û³Û±Û²-ایجاد زمینه های رشد”

 1. Jaime Says:

  ailments@kraft.portrays” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 2. bryan Says:

  calligraphers@maria.accusingly” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 3. Cameron Says:

  campagnoli@wraith.tens” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 4. Sergio Says:

  unfavorable@poorest.sewn” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 5. chad Says:

  perfusion@bluish.pipeline” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 6. Henry Says:

  sphinx@piecemeal.mutilation” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 7. Brett Says:

  chemists@misbranded.isham” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 8. jeff Says:

  simplex@deller.loudons” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 9. hugh Says:

  cafe@korean.drummers” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 10. Stuart Says:

  uruguay@westhampton.taming” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 11. lester Says:

  bass@nicholson.spanning” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 12. Raul Says:

  sigmund@dueling.differs” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

Leave a Reply