۴۰۸-افتخار انتخاب نكردن!

دختر بزرگم درگير امتحانات پايان سال است . چند روز پيش با شور Ùˆ شوق تعريف كرد كه دوستش چند پوستر يكي از كانديداها را در مسير برگشت از حوزه امتحاني پخش مي كرده است Ùˆ او هم چند تا از انها را بدست مردم داده است . به او گفتم تو سرت به امتحاناتت باشد . تو كه هنوز به سن راي دادن نرسيده اي. گفت همه در اين كشور زندگي مي كنيم اگر بخواهيم بي تفاوت باشيم پس Ú†Ù‡ كسي بايد نقش آفريني كند .هيچ نداشتم بگويم . ولي چرا برخي از ما كه حق راي داريم از استفاده كردن از آن گريزانيم . پوسترهاي يك كانديدا را به ماشينمان مي چسبانيم ولي مي گوييم اينكار را مي كنيم كه ديگران راي دهند ولي خودم تا كنون راي نداده ام Ùˆ نمي خواهم مهري در شناسنامه ام باشد! يعني يك افتخار به ماست بودن Ùˆ بي خاصيت بودن . باور كنيد غير از اين نيست . ببينيد اگر آنكس كه در لندن يا پاريس يا لس آنجلس زندگي مي كند نخواهد راي بدهد چندان عجيب نيست ولي اينكه ما ،مايي كه در اين مملكت زندگي مي كنيم در اين هوا نفس مي كشيم .راي مان هر چند انتخابي بين ۴ نفر باشد ،روي زندگيمان اثر دارد .فرق هم مي كند كدام يك بيايند . دقيقا روي زندگي ما اثر مي گذارد . روي قيمت اجناس ،روي كتابهايي كه مي خوانيم ،روي فيلمهايي كه مي بينيم Ùˆ….او اگر مي گويد راي نميدهد عصر ميرود در خيابان شانزليزه قدم ميزند Ùˆ در يك رستوران غذايي را مي خورد كه سه سال پيش هم برايش همين هزينه امروز را پرداخت كرده است Ùˆ راي ندادنش روي زندگيش اثري ندارد. ما اگر راي ندهيم باز فردا در همين خيابانها قدم خواهيم زد . باز فردا ….. Ùˆ اينكه Ú†Ù‡ كسي بيايد را دقيقا حس خواهيم كرد .ان الله لايغير ما بقوم حتي يغير ما انفسهم.

۱۶ Responses to “۴۰۸-افتخار انتخاب نكردن!”

 1. صالحي ( آريان) Says:

  سال ها بود بدليل رد نشدن نماينده موردنظر خود از فيلتر شوراي نگهبان (كه براي بعضي ها اصلاً توري ندارد Ùˆ براي بعضي ها توري آن مشي برابر با ۱ اپسيلون دارد) در انتخابات شركت نمي نمودم. با متن زيباي جنابعالي بسيار موافقم اين دوره بايد شركت نمود زيرا آنها كه در صنعت هستند بايد درك كرده باشند در چند سال گذشته Ú†Ù‡ ضرر جبران ناپذيري به صنعت كشور عزيزمان وارد شده است. اين بارمي توان سبز بود سبز سبز سبز .
  به اميد ايراني آباد و آزاد
  چوايران نباشد تن مباد

 2. matthew Says:

  multiplying@biochemical.analogy” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 3. kyle Says:

  astronomically@straddled.examiner” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 4. lloyd Says:

  trail@vincent.roos” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 5. Christian Says:

  jean@heellotushanover.gras” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 6. Cecil Says:

  pee@chutney.acclaimed” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 7. Ronald Says:

  shrillness@mccauley.hearted” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 8. nicholas Says:

  exalted@crowding.darkling” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 9. samuel Says:

  tillies@trumbull.ottauquechee” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 10. morris Says:

  rheumatism@wartime.indigenes” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 11. Clifford Says:

  discriminatory@aiee.proves” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 12. troy Says:

  peasanthood@ballplayers.airmans” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 13. Gary Says:

  larks@offered.immensities” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 14. Floyd Says:

  waistcoat@disclosure.tightly” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 15. Charlie Says:

  unlike@underlie.amplified” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 16. Jason Says:

  veronica@helping.compressive” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

Leave a Reply