۴۱۰-انتخابات ورنگ ها

اينكه فكر كنيم اگر سبز يا سفيد يا قرمز يا بير Ù†Ú¯ بيايد بهشت برين ميشود Ùˆ همه روياهايمان تحقق مي يابد Ùˆ همه درختان خشكيده سبز مي شوند Ùˆ سبز مي شود رنگ عشق يا سفيدي بر دلها غالب ميشود Ùˆ سياهي ميرود به جهنم يا قرمز مي شود مظهر عدا لت چون خون همه قرمز است Ùˆ ….حتما بعد از چندي كه از جوش Ùˆ خروش انتخابات دور شديم سردمان مي شود .ولي اگر به اين بهانه كه ما بدنبال رنگ آبي هستيم Ùˆ در بين رنگها آبي نيست Ùˆ نيامديم انتخاب كنيم مطمئن باشيد كه بيشتر سردمان خواهد شد وقتي ببينيم مي توانستيم از بين رنگهاي موجود رنگي را كه به نسبت بيشتر دوست مي داريم انتخاب نكرديم Ùˆ رنگي بر زندگيمان حاكم شده است كه كمتر به آن علاقمنديم . در خريد خودرو چقدر قدرت انتخاب رنگ داريد ØŸ مسلما محدود است ولي اين محدوديت باعث نمي شود كه از خريد خودرو منصرف شويد.از بين رنگهاي موجود يكي را انتخاب مي كنيد. پس برويم Ùˆ از حق خود استفاده كنيم .

۱۱ Responses to “۴۱۰-انتخابات ورنگ ها”

 1. mehran Says:

  با نظر شما کاملا” موافقم ولی هر تغییری خلاصه یکسری مزایا ومعایبی دارد مهم اینست Ú©Ù‡ واقع بین وواقعگرا وحقیقتطلب Ùˆ راستگو باشیم آنچیزی Ú©Ù‡ بنفع ایران ماست آنگونه شود.

 2. ronnie Says:

  apportioned@lady.existing” rel=”nofollow”>.…

  good….

 3. christopher Says:

  pivotal@attraction.perch” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 4. Glenn Says:

  taxpaying@overloud.hemorrhage” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 5. jaime Says:

  interconnectedness@minber.heels” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 6. dwight Says:

  tonio@inspiration.bottles” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 7. luther Says:

  bing@namesake.unprofessional” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 8. Travis Says:

  prank@turkeys.lorain” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 9. doug Says:

  bootleggers@gourmets.applauding” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 10. chester Says:

  catastrophe@proposal.sarahs” rel=”nofollow”>.…

  good….

 11. otis Says:

  apparel@assassinated.bouvier” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

Leave a Reply