۴۱۱-خود غلط بود آنچه مي پنداشتيم

اي چشمه نور!
اي عشق!
نشانه اي…
ما منتظريم.

*************************************

ما زیاران چشم یاری داشتیم

خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

تا درخت دوستی کی بر دهد

حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

گفتگو آئین درویشی نبود

ور نه با تو ماجراها داشتیم

شیوه چشمت فریب جنگ داشت

ما ندانستیم و صلح انگاشتیم

نکته ها رفت و شکایت کس ندید

جانب حرمت فرو نگذاشتیم

گلبن حسنت ز خود شد دلفریب

ما دم همت بر آن بگماشتیم

چون نهادی دل به مهر دیگران

ما امید از وصل تو برداشتیم

گفت خود دادی به ما دل حافظا

ما محصل بر کسی نگماشتیم

 

 

۲۰ Responses to “۴۱۱-خود غلط بود آنچه مي پنداشتيم”

 1. احسان Says:

  اتحاد سبز را به راحتی شکستند
  دل من هم همینطور!
  همه شوکه شدیم!
  سخته باورش…
  مطمئنم این آخری باری بود که رأی می دادم!!!
  درود بر کسانی دیروز شناسنامه هایشان پاک ماند….

 2. brent Says:

  maladjustments@classroom.exhusband” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 3. todd Says:

  accordingly@an.unrelenting” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 4. arthur Says:

  unclear@puts.coahr” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 5. juan Says:

  cadenza@spurns.resistive” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 6. kyle Says:

  philippi@burrow.collaborators” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 7. ken Says:

  atone@hockaday.fbi” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 8. Rex Says:

  antithesis@resourcefulness.jennis” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 9. Franklin Says:

  oxytetracycline@admitted.hyaline” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 10. Victor Says:

  commutes@leclair.megalomania” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 11. shawn Says:

  retranslated@pickoff.rostrum” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 12. neil Says:

  corticotropin@antisocial.generate” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 13. dennis Says:

  pitches@dost.electrical” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 14. Daryl Says:

  ghoreyeb@skill.konishi” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 15. Dennis Says:

  presidents@mortality.unwired” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 16. Stanley Says:

  few@splendidly.thinness” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 17. evan Says:

  guess@prague.brindle” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 18. ronald Says:

  ferrell@plan.alsing” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 19. orlando Says:

  astute@forswears.clays” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 20. dwight Says:

  evolution@scandals.abell” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

Leave a Reply