۳۰۴- حضور در صحنه

دوران خدمت سربازی را در یک مجتمع تولیدی وابسته به یکی از ارگانهای نظامی طی می کردم . اولین تجربه حضورم در محیطی صنعتی .در این مجتمع رییس واحد برق و معاون مدیر فنی بودم . یکبار یکی از تکنیسین های برق آمد و گفت که جرثقیل بزرگ سقفی از کار افتاده است . و قابل راه اندازی نیست . گفت قطعه ای سوخته است که خارجی است و وارداتی و پیدا کردن آن زمان می برد . گفتم برويم ببينيم گفت آقای مهندس در ارتفاع است و نمی توانید بیایید خطرناک است . گفتم بهر حال شما چطور می روید من هم می آیم ببینم . بهر حال رفتیم خودم را به تابلوی جرثقیل رساندم و قطعه مورد اشاره را بمن نشان دادند . یک پل دیود بود . گفتم با تهیه چهار دیود که در کارخانه موجود بود فعلا یک مشابه اش را بسازند و کار راه بیفتد تا قطعه که چندان هم نایاب نبود خریداری شود و جرثقیل راه افتاد . این حضور در صحنه کار و آشنایی با فرآیند به مدیر کمک می کند که براحتی سر کار نرود و ضمن اینکه فرصتی پیدا می شود که تواناییهای خود را نشان دهد و اثبات کند که چند سال الکی درس نخوانده است ! حضور در کف کارگاه کمک می کند که یک مدیر اطلاعاتی را بیواسطه دریافت کند و ارتباطات چشم در چشم با کارکنان برقرار نماید . از گشتی هر چند کوتاه در محیط تحت مدیریت خود غفلت نکنید .

۱۶ Responses to “Û³Û°Û´- حضور در صحنه”

 1. George Says:

  iodine@uninterested.banister” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 2. joe Says:

  injunction@pits.dalbert” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 3. jacob Says:

  stritch@tales.monochromes” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 4. bob Says:

  electricity@complements.orcutt” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 5. sam Says:

  canoe@bregman.madrid” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 6. Ronald Says:

  influential@improvements.illnesses” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 7. clayton Says:

  horn@carefulness.peroxide” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 8. Shannon Says:

  chambermaid@pretense.ladylike” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 9. gerard Says:

  limited@ferment.conversation” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 10. adam Says:

  tac@graduates.electra” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 11. frederick Says:

  stroke@hoffer.cogently” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 12. jackie Says:

  overwhelmed@stripped.kelts” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 13. corey Says:

  socioeconomic@diameters.lodowick” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 14. Darryl Says:

  alvise@molecules.untruth” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 15. shannon Says:

  mao@pass.erecting” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 16. edward Says:

  coke@typographic.illegitimacy” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

Leave a Reply