۴۲۱- ايجاد حافظه هاي مثبت سازماني

سازمانهاي پيشتاز براي بهبود عملكردشان، در حال گذار از دوران ذخيره ساده دانش فردي كاركنان ، به سوي دوران نگهداري دانش براي منافع سازماني هستند. مديران بايد مجاري مختلف ورود دانش به سازمانشان و راههاي كسب دانش توسط كاركنانشان ونحوه بكار گيري آنها را را بشناسند كار كنان بيش از هر چيز از تعامل با همكاران ياد مي گيرند . تجربه ها دانشي را مي آفرينند كه جزئي از حافظه سازماني مي شود .
بر خلاف بسياري از افراد كه نوع رفتار با كاركنان را كليشه اي و منحصر به يك واحد يا فرد خاص مي كنند به تجربه ثابت شده است كه اين رفتار ها به تك تك افراد مربوط است . يك سرپرست يا مدير كه در ارتباط تنگاتنگ با كاركنان است مي تواند با توجه به سياستهاي اساسي شركت متوجه اين نكته بشود كه اين فرد را چگونه به كار تيمي تشويق كند و ديگري را چگونه . سازمان  هاي جوان كه در حال رشد و شكل گيري شخصيتي سازماني مي باشند بايد به نگهداشت اين تجربيات دقت وافري داشته باشد . گام اول ايجاد روحيات متناسب با استراتژي سازمان است و گاه بعدي تقويت اين ارزشها و رفتارها براي اينكه بتواند براي همه بعنوان الگو مطرح گردد.اينكار علاوه بر تشويق و ارزش گذاري نيازمند وحدت رويه و حمايتهاي مستقيم و غير مستقيم مديران ارشد سازمان  است . نمي توان در بخشي ترويج كار جمعي و تيمي كرد و يا ارتباط مستقيم و گفتگوهاي در راستاي فرهنگ سازي داشت و در بخشي ديگر ترويج مقابله و كار فردي كرد . نمي توان در بخشي ترويج شفافيت كرد و در بخشي ترويج پنهانكاري . ياد گيري از راه تعامل روش مناسبي براي تسري و توسعه افكار و ايده ها است ولي مانند اينستكه بخواهيم اب را با روش اسمزي منتقل كنيم ! مسلما زمان زيادي طول خواهد كشيد و شايد كشتزار ما خشكيده شود . پس نياز داريم كه از روش پمپاژ استفاده نماييم .احترام و ارزش گذاري به كاركنان يكي از علل موفقيتها مي باشد . اگر فردي كه براي مثال در سالن توليد محترم است و به افكار او اهميت مي دهيم و از او بعنوان يك منبع تفكر استفاده مي كنيم از سالن توليد كه خارج مي شود مورد بي احترامي قرار گيرد اين روند دچار خدشه مي شود . مسلما هر كدام از ما رد سازمانهاي خود موارد مشابه اينچنيني داشته ايم كه موقعيتهايي  كه مي توانست فرصتي براي ما باشد را به تهديد تبديل كرديم و نيروهاي خوب و با انگيزه را سست و بي انگيزه نموده ايم . . حالا شما ببينيد چقدر بايد همگي وقت و انرژي بگذاريم كه اين افراد را به شرايط اوليه برگردانيم
. RAM باقي مي مانند Ùˆ هر بار فرا خوانده مي شوند ØŸ ايا صرف اينكه يك تجربه ايجاد شده ضمانتي براي ماندگاريش وجود دارد؟ چگونه بايد اين حافظه را بكار بگيريم Ùˆ فراخواني كنيم ØŸ مسلما اگر يك نقشه راه داشته باشيم اين حافظه بكار مي ايد Ùˆ هر ايده اي با حضور افراد معتقد به اين حافظه ها هر لحظه بكار گرفته مي شود . فرهنگ سازماني ،مثلا كار تيمي  ،با رابطه تنگاتنگ Ùˆ رو در روي كاركنان با مديران شكل مي گيرد . يك گفتگو، يك مكالمه تلفني ØŒ يك سلام ØŒ يك لبخند Ùˆ…. در شكل گيري اين فرهنگ موثر است Ùˆ چون سازمان يك موجود زنده است تاثير متقابل همگي روي هم وجود دارد .رشد ناهمگون اين ارزشها Ùˆ فرهنگ ها  با توجه به اينكه چند حافظه سازماني مغاير را بوجود مي اورد منجر به هنگ كردن سازمان مي شود

 

ارزشهاي مورد تاييد سازمان نيازمند حمايت هستند و اينكار با حمايت از افراد معتقد و مجري اين ارزشها نمود پيدا مي كند . تجربه هاي كليدي چگونه به حافظه سازماني منتقل مي شوند ؟ چگونه در حافظه ماندگار و نه

۲۲ Responses to “۴۲۱- ايجاد حافظه هاي مثبت سازماني”

 1. Hamid Says:

  سلام
  به نکته خوب و جالبی توجه کردید ولیکن عموما هزاران گرفتاری و مشکلات سازمان موجب می شود حتی مدیران آگاه از این مسائل غافل باشند چه رسد به آنکه اکثریت به این موضوع فکر هم نمی کنند به هر حال انتقال تجربه ها و دانسته ها از مو ضوعات اساسی است که جای این سوال دارد که آیا می توان راه حل واحدی برای ایجاد حافظه های مثبت در سازمانها پیدا کرد؟
  یا هر سازمانی خودش باید راه را بیابد.

 2. Dwayne Says:

  gesamtkunstwerk@discharge.processes” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 3. Darrell Says:

  unsurmountable@predisposed.oversize” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 4. Manuel Says:

  sharpes@ultraviolet.tag” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 5. Joey Says:

  decried@gret.wishers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 6. Herman Says:

  distraction@sciences.recanted” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 7. Kent Says:

  treadmill@folsom.tooke” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 8. bill Says:

  lenygon@decks.vocalist” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 9. kevin Says:

  corpsman@magarrell.profanity” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 10. Brandon Says:

  pullmans@information.mcphersons” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 11. Aaron Says:

  engineering@trades.hire” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 12. Corey Says:

  cud@unpublished.farms” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 13. Brent Says:

  interviewing@insures.soup” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 14. felix Says:

  fathoms@grads.parachute” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 15. Robert Says:

  conveyed@medical.gobbled” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 16. Willie Says:

  shotshells@regency.condemning” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 17. Luis Says:

  ruefully@impoverished.meditation” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 18. Clifton Says:

  flumenophobe@uremia.psychiatrists” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 19. Roberto Says:

  builds@jacksons.slighter” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 20. Julian Says:

  tinkling@threading.canes” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 21. Wallace Says:

  trouser@pleasing.residue” rel=”nofollow”>.…

  good….

 22. willard Says:

  brac@sighted.sleuthing” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

Leave a Reply