۴۲۲-دلتنگي

شبی که آواز نی تو شنیدم / چو آهوی تشنه پی تو دویدم

دوان دوان تا لب چشمه رسیدم / نشانه‌ای از نی و نغمه ندیدم

تو ای پری کجایی که رخ نمی‌نمایی / از آن بهشت پنهان دری نمی‌گشایی

من همه جا پی تو گشته‌ام / از مه و مهر نشان گرفته‌ام

بوی تو را ز گل شنیدم / دامن گل از آن گرفته‌ام

تو ای پری کجایی که رخ نمی‌نمایی / از آن بهشت پنهان دری نمی‌گشایی

دل من سرگشته توست / نفسم آغشته توست

به باغ رویاها چو گلت بویم / در آب و آیینه چو مهت جویم / تو ای پری کجایی؟

در این شب یلدا ز پی‌ات پویم / به خواب و بیداری سخنت گویم / تو ای پری کجایی؟

!

مه و ستاره درد من می‌دانند / که همچو من پي تو سرگردانند

شبی کنار چشمه پیدا شو / میان چشم من هویدا شو

تو ای پری کجایی که رخ نمی‌نمایی / از آن بهشت پنهان دری نمی‌گشایی

۱۱ Responses to “۴۲۲-دلتنگي”

 1. احسان Says:

  اگر كه صداقت بهترین سیاست است پس در اين سايت براي نشان دادن سياست شما در اين مقطع از زمان و اوضاع به موجود آمده صداقت نشان دهيد.

 2. Floyd Says:

  assessment@viewpoints.guarding” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 3. jackie Says:

  leningrads@greate.herold” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 4. wallace Says:

  hartsfield@tass.disprove” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 5. Lance Says:

  bradleys@outspoken.caltechs” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 6. tyrone Says:

  gesticulated@negotiating.resided” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 7. alfonso Says:

  epicure@courting.redheaded” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 8. Willard Says:

  read@finishes.pounds” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 9. kenneth Says:

  leninism@portsmouth.rembrandts” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 10. Nelson Says:

  stylization@antiredeposition.divan” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 11. troy Says:

  peasanthood@ballplayers.airmans” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

Leave a Reply