۳۰۲-با عشق کار کردن

يكي از آشنايان هم ولایتی که نقاش است و در ایران استعدادش را با کشیدن نقاشیهای دیواری بروز می داد با رفتن به خارج از کشور و همجواری با اساتیدی بنام خالق سبکی در نقاشی شده است بنام کریپتو رئالیسم (رئالیسم جادویی) که موفقیتهای زیادی را در این عرصه بدست آورده است و شما با جستجویی ساده می توانید اطلاعات کاملی از ایشان در سایتهای مختلف بدست آورید . چند سال پیش در سفری که به آلمان داشتم از نزدیک چند روزی با او دمخور بودم . با نقاشیهایش چند کلام و فلسفه را همراه کرده بود و در هر نمایشگاهی که می گذاشت و در سخنرانیهایش آنها را بیان می کرد و جاذبه خاصی برای کارهایش بوجود آورده بود . کار اگر با یک فلسفه و اعتقاد انجام شود ارزش والایی پیدا می کند . او می گفت دشمن اصلی انسان زمان است . زمان است که انسان را نابود می کند . زمان است که پیر و جوان و غنی و فقیر نمی شناسد . پدر بزرگ من باشی یا پادشاه در مقابله با زمان مغلوب خواهی شد . در نقاشیهایش هم همواره به بهانه ای گاوی را ترسیم می کرد که سمبل زمان است و خودش در لباس گاوبازان در حال جدال با این گاو است . در نمایشگاههایش هم همیشه با لباس ماتادوری که سفارش اسپانیا است حاضر می شود و معتقد است که تنها با هنر می توان جاودانه شد و بر زمان غلبه کرد. کار هنر است . کار اگر با عشق همراه شود و اگر با عشق آمیخته گردد آثاری بر جا می گذارد که انسان را جاودانه می کن

Leave a Reply