۳۱۴-برای کسب درآمد باید هزینه کرد!

اگر نيازمند گرما هستيد بايد آتشي ايجاد كنيد و برای اینکار باید سوختی مصرف کنید . اگر خواستار بدست آوردن تجربه هستید باید جوانی خود را هزینه کنید . اگر می خواهید در یک مسابقه دو برنده شوید باید سختی تمرینات سخت را بخود هموار سازید . اگر می خواهید در تنوری نان بپزید باید تحمل گرمایی که صورتتان را می سوزاند داشته باشید . (بچه که بودم برایم دیدن زنان روستایی که وظیفه پختن نان را بعهده داشتند و در پای تنورهای زمینی در تنور برای چسباندن خمیر بر دیواره های آن خم می شدند همیشه همراه با نوعی دلسوزی بود .صورت آنها از گرما گداخته می شد و سرخ! و چقدر این نانها که با عشق آنهم از نوع زنانه اش پخته می شد خوشمزه بود و چقدر کم ضایعات .لبه های کلفت نداشت که در همان نانوایی باید آنرا جدا کنی و دور بریزی خمیر هم نبود سوخته هم نبود . کار کردن بود با مهر و با عشق پس نانش خوردنی بود و لذیذ) یک مدیر اگر می خواهد تغییرات ایجاد کند و بیماریهای یک سازمان را بهبود ببخشد باید خود را آماده هر عکس العملی کند . اگر می خواهد با سازمانهای غیر رسمی که سازمان را به بیراهه می برند در بیفتد باید انتظار برخورد و مقاومت آنها را داشته باشد . سازمان غیر رسمی اگر در جهت منافع سازمان بود که دیگر غیر رسمی نمی شد . پس بقایش در مقابله است . ممکن است در مقابله با این سازمانهای غیر رسمی درون سازمانها که هر چه سازمان قدیمی تر باشد قوی ترند شکست خورد ولی آنها را نباید به رسمیت شناخت .و با آنها وارد معامله شد . عمده اين سازمانها از ضعفهاي سازمان استفاده مي كنند و براي خود نقطه قوت مي سازند . ازضعف سیستم مدیریت اطلاعات در سازمان استفاده می کنند و انباشتگی اطلاعات را در یک بخش بوجود می آورند و از مدیران سازمان همیشه باج می گیرند . تهدید به خروج از سازمان و فروش اطلاعات به رقیب می کنند . فوت کوزه گری برای دستگاهها درست می کنند که کسی بجز آنها نتواند دستگاه را در صورت بروز مشکل راه بیاندازد . دستگاههای خریداری شده از یک شرکت را چنان بلایی سرش می آورند که همیشه متوقف باشد تا سازمان مجبور به خرید دستگاه از شرکتی شود که آنها می خواهند . بهر نحوی از ورود افراد توانا به سازمان و رشد آنها جلوگیری می کنند و ترجیح می دهند با زیر دستان بیسواد کار کنند تا همیشه این نقطه قوت گربه رقصانی مدیران را داشته باشند . ….. اینها با ناز و نوازش و نصیحت با شما همراه نمی شوند مگر اینکه حیطه منافع آنها را برسمیت بشناسی و بگذاری کارشان را بکنند یا بی منافع یا با شراکت در منافعشان که در اینصورت فاتحه مدیریتت و اقدامات اصلاحیت و آبرویت خوانده است و می شوی عمله آنها هر چند در ظاهر مدیر و مالک باشی ..وبخشي ار شركتهاي قديمي بخش خصوصي ما گرفتار اين مصايب هستند.

۹ Responses to “Û³Û±Û´-برای کسب درآمد باید هزینه کرد!”

 1. Austin Says:

  banish@evans.discriminate” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 2. lee Says:

  hoogli@seam.disrobe” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 3. evan Says:

  sinfonie@delta.presence” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 4. Clinton Says:

  beachhead@jolla.unpleasant” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 5. fred Says:

  nonmythological@questionaire.chopping” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 6. Andy Says:

  sovietskaya@astral.roadster” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 7. Vernon Says:

  middle@derails.keenest” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 8. Evan Says:

  appearin@tuxedoed.microscope” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 9. alfonso Says:

  unlike@underlie.amplified” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

Leave a Reply