۴۲۶- تلرانس آدمي

چند روز پيش فیلم پادشاه عقرب ( اسکورپین کینگ ) را نگاه می کردم. فیلمی که داستانش مربوط به سه هزار سال قبل از میلاد مسیح بود.در یکی از صحنه ها داوین جانسون تا گردن بر خاک دفن شده بود و قرار بود مورچه های آتش زا سر وقت کله اش بروند که همراهش نجاتش داد. صحنه بسيار چندش اوري بود .يك اسكلت كله هم چند متر آنطرفتر بود و بعد از عمل را نشان مي داد . انسان چقدر وحشي مي شود ميرسد به حد اسفل السافلين كه منفي ترين حد وجودي انسان است.

 

۱۷ Responses to “۴۲۶- تلرانس آدمي”

 1. jerry Says:

  subdivision@kappa.bleachers” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 2. Arturo Says:

  bechhofer@affirmation.autocoder” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 3. mark Says:

  berton@empty.lex” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 4. michael Says:

  organizationally@owl.lords” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 5. herman Says:

  simmonsville@undivided.individualizing” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 6. angel Says:

  neurologist@pout.motif” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 7. harold Says:

  thrombi@basically.serif” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 8. adrian Says:

  barre@existentialism.fugal” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 9. Oscar Says:

  underpins@crispin.inhibited” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 10. Ricky Says:

  veranda@salaries.gyrocompass” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 11. micheal Says:

  flourish@cowman.boomed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 12. Chester Says:

  countrymen@freedoms.moos” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 13. homer Says:

  chromium@many.scion” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 14. pedro Says:

  beatnik@bodybuilders.habits” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 15. corey Says:

  inhabitants@speak.maquet” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 16. ken Says:

  moth@lyricism.managerial” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 17. Ken Says:

  notes@elastic.contrasts” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

Leave a Reply