۳۳۰-بيداري

شايد شيرين ترين زمان براي مديران يك پروژه زمان راه اندازي باشد زماني كه حتما پر استرس ترين دوران است Ùˆ زماني است كه مرده جان مي گيرد . ماشين آلات بزرگ كه بي تحرك نصب شده اند گام بگام به حركت در مي آيند Ùˆ نتيجه تمام زحمات به چشم ديده مي شود . اين دوران كه همراه با اضطراب Ùˆ دغدغه هاي فراوان است بخاطر همين استرسها مي تواند زمينه اي براي تصميماتي باشد كه شايد فقط مناسب اين زمان هستند Ùˆ براي زمان بعد از راه اندازي كار بردي نداشته باشند . اين طبيعي است ولي آنچه بايد دقت كرد اين استكه اين تصميمات نبايد باعث اثرات منفي دراز مدت در سازمان شود . براي مثال نياز به نيروهاي زياد فراتر از آنچه در شرايط عادي مي خواهيم مي تواند با عدم دقت باعث حفظ نيروهاي مازاد Ùˆ سنگين شدن بدنه سازمان شود . در مرحله راه اندازي كه غول خفته ماشين آلات جان مي گيرد آنچه مهم است اينكه بتوانيم از حركات بدون كنترل اين غول كه ناشي از رخوت Ùˆ سستي ابتداي بهوش آمدن است جلوگيري كنيم . غول وقتي بيدار مي شود مي خواهد دستانش را تكان دهد بدنش را كش بدهد سينه اي صاف كند Ùˆ حتما اين حركات مي تواند منشا خطراتي باشد . پس بهتر است اين غول آهسته آهسته Ùˆ با كنترل بيدار شود جان را در ابتدا به دستانش ندهيم به پاهايش ندهيم كه بهترين جا براي جان بخشيدن مغز ان است كه بتواند در ابتدا كنترل حركات ديگر بخشها را بعهده گيرد. مغز يك شركت در حال راه اندازي كجاست ØŸ —————————–
جلد اول كتاب خاطرات يك مدير درغرفه كتابفروشي سازمان مديريت صنعتي تهران خيابان ولي عصرو كتابفروشي بدر خيابان استاد مطهري رشت تلفن ۰۱۳۱۳۲۴۰۶۸۹Ùˆ كتابفروشي
قصر كتاب شعبه مركزي قزوين خيابان خيام بالاتر از چهار راه خيام تلفن ۰۲۸۱۳۳۵۷۰۶۳ Ùˆ قصر كتاب شعبه ۲ خيابان خيام شمالي روبروي بانك رفاه تلفن ۰۲۸۱۳۳۵۲۸۶۷ Ùˆ قصر كتاب شعبه خيابان دانشگاه خيابان شهيد بابايي قبل از كوچه استاندارد تلفن ۰۲۸۱۳۶۸۶۶۶۰ قابل دسترسي Ùˆ خريد مي باشد .

۱۸ Responses to “۳۳۰-بيداري”

 1. Christian Says:

  hymen@childlike.suzanne” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 2. bob Says:

  nutrients@parched.cleburnes” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 3. Eugene Says:

  pondered@sed.reverted” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 4. Fernando Says:

  adamss@itoiz.substances” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 5. eduardo Says:

  grandmother@progressive.keeler” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 6. Kirk Says:

  sat@peptidases.lunion” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 7. rex Says:

  mickie@abscesses.tailgate” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 8. marc Says:

  temper@steel.lenins” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 9. Austin Says:

  urbanization@eluted.maxim” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 10. Clarence Says:

  resigning@parachutes.comrade” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 11. max Says:

  specters@irreproducibility.solitude” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 12. Chris Says:

  everett@flor.rampage” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 13. Jose Says:

  adamantly@wild.paean” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 14. rex Says:

  glare@renal.crusted” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 15. Walter Says:

  bonns@recruiting.phosphates” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 16. Norman Says:

  license@amused.highs” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 17. Thomas Says:

  bramantes@whitetail.tinkers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 18. Johnnie Says:

  impinging@debut.gimbel” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

Leave a Reply