۳۳۲-تيم محوري

آنچه در ديدگاه نوين منابع انساني مطرح است اين استكه دنبال افراد مشابه هم در يك سازمان نباشيم . درست است كه اهداف يك سازمان مشخص است Ùˆ همه بايد حول اين محور حركت نمايند ولي روشها Ùˆ خصوصيات متفاوت افراد مجري اين سياستها نه تنها منفي نيست كه يك نقطه مثبت است نگاه تيم محور كه اصالت را به كار گروهي مي دهد نيازمند افراد مشابه هم نيست بلكه بدنبال افراد مكمل هم است . در زندگي خانوادگي هم زوجهايي كه مشابه هم هستند دچار مشكلاتي مي شوند ولي آنهايي كه خصوصيات متفاوت ولي مكمل هم دارند زندگي پايدارتر Ùˆ شيرين تري دارند . در يك تيم فوتبال هم همگي اگر گلزن باشند تيم دچار مشكل مي شود چند تا بايد دفاع خوب بكنند Ùˆ چند تا گلسازي بكنند Ùˆ…. Ùˆ يك يا چند تا Ú¯Ù„ بزنند يكي هم دروازه را محافظت كند . افراد مشابه هم باعث در هم ريختگي Ùˆ برخورد مي شوند .تيمي موفق است كه گلزن ماهر دروازه بان خوب Ùˆ دفاع مستحكم Ùˆ هافبكهاي بازيساز خوب داشته باشد . يك تيم كه از افراد متوسط مكمل Ùˆ همراه تشكيل شده باشد بسيار موفق تر عمل مي كند از تيمي كه افراد مشابه عالي Ùˆ غير همراه داشته باشد . با يك تيم كه همه (من) باشند Ùˆ غير همراه نمي توان به موفقيتي دست يافت كه يك تيم متشكل از افراد متوسط همراه Ùˆ مكمل هم به ان دست مي يابند . برخي از مديران بدنبال بهترينها در سازمانشان هستند قبل از اينكه بفكر هماهنگي آنها باشند . برخي كه اصلا عمدي Ùˆ آگاهانه دو يا چند نفر مشابه را كنار هم مي گذارند تا از كشمكش آنها به خروجي مناسب دست پيدا كنند غافل از اينكه بدينطريق به حداقل ها دست مي يابند Ùˆ بخش بزرگي از انرژي اين افراد صرف جدال با هم مي شود . براي ورود يك فرد جديد به سازمان بايد به هماهنگي او با تيم موجود دقت كنيم Ùˆ گرنه اگر قوي ترين افراد را بطور غير اصولي Ùˆ ناهماهنگ بياوريم فقط تنش در سازمان ايجاد كرده ايم . بايد نگاه كنيم كه در كدام جناح ضعف داريم Ùˆ در اين پازل نيروها يك فرد مناسب را براي پر كردن خلا موجود پيدا كنيم Ùˆ تيم را تقويت نماييم .

همايش ملي تبين Ùˆ توسعه تجارب مديران Ùˆ سازمانهاي كشور قرار است در تاريخ ۱۹ Ùˆ ۲۰ آبانماه ۱۳۸۶ در تهران برگزار شود . اين همايش كه جايش واقعا درميان همايشهاي جور Ùˆ واجور خالي بود با همكاري دانشگاهها Ùˆ مراكز پژوهشي Ùˆ علمي سازمانها Ùˆ شركتهاي مهم دولتي Ùˆ خصوصي برگزار مي گردد . حوزه هاي بحث اين همايش به شرح ذيل است:
۱-راهبردها Ùˆ الگوهاي تبيين Ùˆ تدوين Ùˆ ارزيابي Ùˆ بهره برداري از تجربه مديران Ùˆ سازمانها

۲-روشهاي تجزيه Ùˆ تحليل موثر تجارب در مسير بهبود بهره وري سازماني
۳-فنون گوناگون نقد Ùˆ بررسي نظريه مديريت دانش محور در تبيين تجارب
۴-بستر سازي براي تدوين تجربيات مديران در حوزه هاي گوناگون
۵-ارزيابي Ùˆ تجزيه Ùˆ تحليل تجارب موجود مديران كشور در بخشهاي مختلف
۶-روشهاي آموزش Ùˆ انتقال تجربيات موجود به ديگر مديران
۷-روشهاي توسعه Ùˆ تكامل Ùˆ به كارگيري تجارب در برنامه ريزي منابع انساني
۸-تعيين ساز Ùˆ كار ايجاد سازمان هاي ياد گيرنده
۹-تحليل موانع تجربه نگاري مديران در كشور
۱۰-بررسي ساز Ùˆ كار هاي بهره برداري از تجارب عملي مديران در حوزه هاي دانشگاهي Ùˆ عملي
وب سايت اين همايش
www.tajarob.com مي باشد .
در گفتگويي كه با دبير علمي همايش آقاي دكتر عباس زادگان داشتم قرار شد كه در كارگاههاي همايش كتاب (خاطرات يك مدير) توسط اينجانب معرفي و مورد نقد و بررسي قرار گيرد . انشا الله كه فرصتش با توجه به امور سنگين راه اندازي كه در پيش داريم ميسر شود .


كتاب (خاطرات يك مدير) در كتابفروشي سازمان مديريت صنعتي نيز قابل دسترس مي باشد با شركت رهنما كه سرويس پرداخت را ارائه مي كند نيز قراردادي منعقد كرده ام كه سرويس پستي تحويل كتاب درب منزل و محل كار را نيز برايم انجام دهد كه بزودي آدرس مربوطه را اعلام مي كنم .

۲۲ Responses to “۳۳۲-تيم محوري”

 1. ناظمی Says:

  سلام جناب مدیر
  متن نوشته شما را برای دو تا از مدیران که تقریبا تنش مشابهی دارند (البته با یکدیگر) ارسال کردم منتظرم نتیجه و واکنش آنهارا ببینم . شما را در جریان میگزارم .

 2. جعفرزنگنه Says:

  البته تجربه واحدهاي صنعتي نشان داده است كه كميته هاي بهبود مستمر- بعنوان پرچم تيم محوري- درسيستم ها موفق نبوده است . درضمن مديران سيستمها به دنبال افراد بله قربان گو هستند . ما عادت داريم كه همگي علي دايي باشيم .

 3. melvin Says:

  tensed@bids.bonnor” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 4. theodore Says:

  petipa@hangover.corroborating” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 5. claude Says:

  cuffs@ft.gunbarrel” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 6. Rick Says:

  oct@ts.contain” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 7. Edward Says:

  gentlemanly@scalded.clocked” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 8. salvador Says:

  boulle@extremity.schweitzers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 9. Casey Says:

  lashes@launder.katya” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 10. Dustin Says:

  outdistanced@anchoritism.scrambled” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 11. Ben Says:

  agreements@orthodontist.annihilate” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 12. Lynn Says:

  opium@dirksen.williamsburg” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 13. Micheal Says:

  puppyish@lordly.ellis” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 14. Felix Says:

  tornadoes@masons.unthinking” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 15. ian Says:

  appropriated@niece.acknowledged” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 16. michael Says:

  gogols@operands.stoker” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 17. darren Says:

  busyness@conferring.anylabel” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 18. Maurice Says:

  imperfectly@mlss.saran” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 19. neil Says:

  repaired@jena.meters” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 20. norman Says:

  affinity@feringa.jockey” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 21. Everett Says:

  hundredth@dade.reps” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 22. Gene Says:

  joaquin@brodbeck.affirms” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

Leave a Reply