۴۴۰-به گورستان گذر كردم….

پسرك ۷-۸ ساله بنظر ميرسيد با بطري نوشابه اي پر از آب پشت سر مردي ميانسال كه با دبه اي آب بسر قبر عزيزش ميرفت دويدند Ùˆ آب بطري را بر قبر خالي كردند Ùˆ منتظر كرم مرد شدند . او هم مبلغي به او داد Ùˆ پسر شادمانه با دخترك همسن Ùˆ سال همراهش منتظر مشتري بعدي شدند . دختر ØŒ اما ØŒ زمينه اي براي تغيير در كارش يافته بود Ùˆ بدنبال مرد روان شد Ùˆ بعد از چند كلام رد Ùˆ بدل كردن دبه را از مرد گرفت Ùˆ شادمانه فرياد زد : آن را بمن داد Ùˆ بسمت پسرك كه راهي پر كردن دوباره بطري نوشابه بود ØŒ دويد . پسرك باحسرت نگاهش كرد Ùˆ پيشنهاد كرد پولي را كه از مرد گرفته به او بدهد Ùˆ در عوض دبه را بگيرد Ùˆ دختر قبول نكرد Ùˆ شادمانه از اين موفقيت خود مي خنديد . دوران كودكي زمان شاديهاي كوچك ولي عميق است . خنده هاي از ته دل .معامله هاي بي دغل ØŒ قناعت Ùˆ حريص نبودن Ùˆ به حق خود قانع بودن . كسي زير آب ديگري را براي منافع بيشتر نمي زند. ديگري را مانع فعاليت خود نميبيند . خطا يي نكرده اند كه نگران افشاي آن باشند Ùˆ بهر راهي متوسل شوند تا رقيب را از ميدان بدر كنند . قبرهاي اين گورستان قديمي Ú†Ù‡ بزرگ هستند Ùˆ Ú†Ù‡ فاصله مناسبي از هم دارند ! در گورستان جديد كه زمينهاي آن توسط مرحوم حاج طوسي اهدا شده است بخاطر نگراني از كمبود جا قبرها بهم فشرده شده اند Ùˆ حتي جاي نشستن بر سر مزار عزيزت هم وجود ندارد مگر پا بر قبر همسايه اش بگذاري .عمق قبرها آنقدر كم است كه بوي تعفن در فضاي قبرستان پيچيده است .جا براي مرده ها هم تنگ شده است ولي اقدامي براي حذف ديگري براي باز شدن فضا براي خود نمي كنند .آرام خوابيده اند Ùˆ به اين نتيجه رسيده اند كه اينجا پايان راه است Ùˆ اصول ديگري حاكم است Ùˆ سعي براين دارند كه بگونه اي به زنده ها بگويند كه براي رسيدن به مقصود هر كاري جايز نيست Ùˆ نبايد كرد ولي اين پيام هيچگاه شنيده نمي شود . مراسم سه شب جمعه عمو حسين بود . او كه ۲۵ سال پيش در زمان فوت پسر جوانش قبر بالاي سر او رابراي خود خريد ولي در زمان مرگش تدفين در آنجا ممنوع شده بود Ùˆ او با فاصله اي بسيار از فرزندش بخواب ابدي رفت. ….Ùˆ راحت شد از اين مناسبات حاكم بر اين دنيايي كه هر روز بدتر از ديروز مي شود! اين گورستانهاي قديمي چقدر ارامش بيشتري دارند Ùˆ دورتر از قيل Ùˆ قالهاي گورستانهاي جديد هستند كه زنده ها رفت Ùˆ آمد بيشتري در آن دارند . جمع عزيزانم در اين قبرستانها بتدريج افزايش مي يابند Ùˆ شهري ديگر در جغرافياي ذهنم وسعت مي گيرد در زماني كه شهري ديگر كوچك مي شود !

۱۷ Responses to “۴۴۰-به گورستان گذر كردم….”

 1. لب گور Says:

  بعضي ها خودشان اقدام به كندن قبر ديگري ميكنند و نهايت نميدانند كه نتيجه چه ميشود:

  “چاه كن جاش ته چاه است”

 2. نوید Says:

  سلام مهندس, این متن داغ دلمو تازه کرد. این روزها در جامعه وقتی خرید میری, وقتی سوار تاکسی Ù…ÛŒ Ø´ÛŒ, وقتی بیمارستان ,پمپ بنزین Ùˆ … Ù…ÛŒ ری سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت, بد تر از همه اینه Ú©Ù‡ نه فقط سرها در گریبان Ú©Ù‡ گاهی وقتها از Ú¯Ù¾ دوستانه ای یا پرسشی با تمسخر یا با بی محلی Ùˆ یا با عصبانیت پاسخ Ù…ÛŒ گیری, انگار همه به خون هم تشنه اند, در دهان هیچکس یک “ببخشید” ساده نمی چرخه Ú©Ù‡ به هزار زبان انواع توجیه Ùˆ توهین ها در سخن است! باید برای جامعه ÛŒ دل مرده سرما زده کاری کرد. کارها.
  ممنون از دلنوشته زیباتون
  نوید

 3. احسان Says:

  سلام
  اول تسلیت به خاطر مرگ عمو
  دوم تبریک به خاطر رتبه ی عالی دختر بزرگه
  باعث افتخار همه ی ماست
  سوم ممنون واسه لینک
  چهارم بالاخره موفق شدم ایجا کامنت بذارم

 4. anotherone Says:

  دلگرفته نباشین. همه مون بالاخره یواش یواش جمع میشیم اونجا.

 5. eaglebig Says:

  سلام….

 6. مهرداد Says:

  به قبرستان گذر کردم کم وبیش
  بدیدم قبر دولتمند و درویش
  نه درویش بیکفن در خاک رفته
  نه دولتمند برده یک کفن بیش

  خدا عاقبت همه زیر آبزنهای ماهر را به خیر کندوبه شما هم سلامتی دهد

 7. Peter Says:

  religion@vances.shotguns” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 8. alfonso Says:

  flimsy@palfrey.heretic” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 9. Victor Says:

  hasnt@reactivated.tactlessness” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 10. Francis Says:

  illicit@bested.suffer” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 11. edwin Says:

  infantrymen@wadded.immature” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 12. don Says:

  stings@punishment.robed” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 13. William Says:

  compare@gusto.pursuers” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 14. gabriel Says:

  frolics@gnarled.personal” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 15. Leroy Says:

  hodgkin@pleasantness.marketing” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 16. george Says:

  americas@archaic.ot” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 17. jim Says:

  palermo@constantine.hovel” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

Leave a Reply