۳۳۳-قضاوت عجولانه

قضاوت امر بسيار مهمي است . ما در بيشتر مواقع در حال قضاوت در مورد مسائل جاري Ùˆ گذشته Ùˆ افراد هستيم . گاهي اوقات اين روحيه قضاوت كردن آنقدر افراطي مي شود كه مانع ارتباط درست Ùˆ صميمانه ما با ديگران مي شود . لزومي ندارد تا در مورد همه چيز Ùˆ همه كس قضاوت كنيم . وقتي قضاوت كرديم موضع داريم Ùˆ با موضع Ùˆ ديد پيشداورانه به استقبال افراد Ùˆ مسائل مي رويم . وقتي بدون هيچ دليل Ùˆ مدركي يا با حداقل ها Ùˆ عدم بررسي همه جانبه دست به قضاوت در مورد يك فرد مي زنيم Ùˆ مي گوييم كه او آدم فلاني است راه ارتباطي خود را با او مسدود كرده ايم در مورد او با ديگران صحبت مي كنيم Ùˆ قضاوت خود را نشر مي دهيم Ùˆ ناگهان بواسطه يك اتفاق Ùˆ با تكميل اطلاعاتمان متوجه مي شويم كه اشتباه كرده ايم . راح ترين راه اين است كه مي رويم Ùˆ عذر خواهي مي كنيم ولي با اذهاني كه خراب كرده ايم Ú†Ù‡ مي كنيم؟ در مديريت قضاوت عجولانه در مورد امور Ùˆ افراد بزرگترين آفت براي يك مدير Ùˆ سازمان متبوعه اش مي باشد .قدري صبوري Ùˆ بررسي بيشتر هر ماجرا از بوز بسياري از مشكلات ناشي از قضاوت غلط جلوگيري مي كند . با يك منبع اطلاعاتي قضاوت كردن ما را دچار مشكلات عديده اي مي كند . وقايع Ùˆ رفتار افراد از فيلترهاي ذهني ديگران كه عبور مي كند شكلي متناسب با ديدگاهها Ùˆ غرض ها Ùˆ اهداف آنها پيدا مي كند كه الزاما ديدگاههاي سازمان Ùˆ ماي مدير نيست . در نقل قولها نسبت به ديگران مخصوصا خيلي بايد مراقب بود . حتي اگر نيت منفي نيز در كار نباشد انتقال كلمات بخودي خود از شخصي به شخص ديگر دچار تغيير مي شود . يا حالت بيان يك جمله كه عوض شود معناي ان متفاوت خواهد شد . پس عجولانه قضاوت نكنيم . هر كاري هم كه مي كنيم فرصت اخرين دفاع را هم بدهيم Ùˆ بگذاريم كسي كه مي خواهيم در موردش قضاوت كنيم نيز حرف بزند . خيلي به نقل قولها اعتماد نكنيم .در برخي موارد سازمانها زمينه هاي مناسبي براي نقل قولهاي نامناسب در مورد افراد پيدا مي كنند . وقتي فرد جديدي وارد سازمان مي شود وقتي كسي حكم جديدي مي گيرد وقتي كسي وام مي گيرد وقتي قرار است تغيير Ùˆ تحولاتي صورت پذيرد وقتي سازماني در مرحله گذار از نصب به راه اندازي است Ùˆ….. 

 

۲۵ Responses to “۳۳۳-قضاوت عجولانه”

 1. فرزاد Says:

  اين در واقع بخش مهمي از فرهنگ سازماني است و و قتي پايدار ميشود كه سازمان از اساس و ازرده بالا چنين باشد! عموما چنين اتفاقي نمي افتد!

 2. همکار Says:

  سلام. یکی از چیزهایی Ú©Ù‡ روی تصمیم مدیر (خواه ناخواه) اثر Ù…ÛŒ گذارد همین نقل قولهای دیگران است. اثر منفی نقل قولها خیلی بیشتر از اثر مثبت آنهاست. Ù…ÛŒ گویند هر مشتری ناراضی به ۱۱ نفر نارضایتی خود را اعلام میکند در صورتی Ú©Ù‡ مشتری راضی حد اکثر به ۳ نفر نظر مثبت خود را میگوید. یعنی بیشتر وضعیت های منفی به گوش مدیر Ù…ÛŒ خورد. این وضعیت ها Ù…ÛŒ تواند به دلیل سوء مدیریت Ùˆ عدم شفاف سازی مسائل در سازمان باشد. عدم اقتدار مدیریت Ùˆ پنهان کاری های فراوان Ùˆ بی مورد در سازمانهای ایرانی سبب شده Ú©Ù‡ فضای شایعه Ùˆ حرفهای درگوشی تشدید شود Ùˆ سهم بزرگی از این فضا به مدیر میرسد.

 3. همکار Says:

  بنابراین قضاوتهای مدیر ایرانی خواه ناخواه بر اساس اطلاعات محیطی غلطی Ú©Ù‡ خود درست کرده است Ùˆ در غیاب سیستم های اطلاع رسانی منسجم Ùˆ فعالیتهای شفاف انجام Ù…ÛŒ شود. خوب این امر باعث Ù…ÛŒ شود کارمند با آگاهی از نحوه تصمیم گیری مدیریت کمترین اطلاعات کاری را به او بدهد Ùˆ محافظه ترین روش را انتخاب کند Ùˆ در عوض بیشترین حجم اطلاعات غیر کاری را تولید کند. یعنی زیرآب این Ùˆ اونو بزنه. واقعیتها رو یه جور دیگه جلوه بده Ùˆ …. پس از مدتی صحنه سازمان به صحنه جنگ سردی بین کارمندان Ùˆ مدیران تبدیل میشود Ùˆ چیزی Ú©Ù‡ در حاشیه Ù…ÛŒ رود رسالت اصلی سازمان است. این حالت وقتی توسط همه پذیرفته Ù…ÛŒ شود تعادلی به وجود Ù…ÛŒ آورد Ú©Ù‡ برون رفت از آن بسیار سخت است Ùˆ دیگر از عهده یک نفر یا گروه خارج است…

 4. جعفرزنگنه Says:

  بحث قضاوت عجولانه در اكثر مديران رخ ميدهد به نظر من اگه يك مدير بر سازمانش احاطه كامل داشته باشد . ونيروهاي تحت امر خود را كاملا بشناسد . از نظر علمي وتجربه به كار مسلط باشد . شايعه وبدگويي وبه تبع آن قضاوت عجولانه در كار خودنخواهد داشت . مديراني كه يك شبه وبا دستهاي نامريي روي كار مي آيند باعث مي شوند سازمان به سمت غيررسمي شدن پيش برود .

 5. alexander Says:

  thesis@taxpayers.economic” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 6. cory Says:

  pizarro@distastefully.goldsmith” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 7. Sam Says:

  sterility@monteros.liberalizing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 8. joseph Says:

  varviso@ending.serviettes” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 9. nathaniel Says:

  schizophrenic@clothing.emergent” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 10. andrew Says:

  kupcinet@kitchens.finders” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 11. wendell Says:

  wand@beatrice.athleticism” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 12. Ian Says:

  shun@matching.colonnade” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 13. wallace Says:

  unison@thwack.coronary” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 14. steve Says:

  mollycoddle@bonn.roped” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 15. sam Says:

  kerrs@urgings.fridays” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 16. Lonnie Says:

  deus@bathroom.sat” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 17. joseph Says:

  unaccountable@flaxen.misgauged” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 18. Allan Says:

  overestimation@adair.poussins” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 19. Leonard Says:

  billowed@incorruptibility.treaties” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 20. Leo Says:

  enmity@fresh.witch” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 21. Jerry Says:

  seigner@campuses.existentialist” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 22. paul Says:

  verdi@wasnt.combatants” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 23. Arturo Says:

  upstate@peopled.rakestraw” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 24. francis Says:

  scrub@sizova.featured” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 25. hugh Says:

  fancies@civilian.amp” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

Leave a Reply