۳۳۸-صداقت

اينكه بتوان با ديگران ارتباط برقرار كرد به عوامل مختلفي بستگي دارد Ùˆ مسلما هر كس با روش خاصي اينكار را انجام مي دهد Ùˆ هر فرد به اين روشها مسلط تر باشد فردي با روابط عمومي خوب تعريف مي شود . Ùˆ اينگونه افراد در انتخاب شغل بيشتر مناسب براي كارهايي هستند كه به جذب سريع افراد نياز دارند Ùˆ خيلي تداوم برقراري ارتباط مد نظر نيست.يك فروشنده با خوشرويي Ùˆ كلمات مناسب هدفش را كه فروش كالا به مشتري است بدست مي آورد . در مديريت اين خصوصيت بتنهايي پاسخگو نيست . يعني شما بايد بتوانيد با افرادي كه مي خواهيد با انها كار كنيد ارتباط برقرار نماييد Ùˆ بدون اين ارتباط نمي توانيد هيچ كاري را انجام دهيد ولي اين ارتباط موقتي نبايد باشد بايد يك ارتباط پايدار باشد نمي خواهيد متاعي را بدهيد Ùˆ برويد . مي خواهيد با افراد كار كنيد . مي خواهيد روشهايي را با هم براي رسيدن به يك هدف بكار گيريد.مي خواهيد با هم همراه شويد در راهي كه پستي Ùˆ بلندي دارد سختي دارد .گاهي بايد در اين راه بنشيني گاهي بخوابي گاهي در جلو Ùˆ گاه در عقب حركت كني.پس بايد اعتماد وجود داشته باشد. اينكه شما بخواهيد افرادي را مديريت كنيد Ùˆ راهبري نماييد نيازمند ايجاد اعتماد در انهاست Ùˆ بدون اين اعتماد نميشود انها را با خود همراه كرد. فردي اگر بخواهد با صرف لبخند زدن Ùˆ احترام گذاشتن ظاهري در قلوب جا پيدا كند ولي در نهان بفكر قدرت طلبي Ùˆ سوء استفاده از ديگران باشد هرگز موفقيت دراز مدت نصيبش نمي شود . كاركنان داراي هوش Ùˆ ذكاوتند Ùˆ لبخند ظاهري با اغراض منفي را خوب تشخيص مي دهند .از يكي رودر رو تعريف كنيم Ùˆ در پشت سرش زير ابش را بزنيم هر چند اين زير آب زني با كلاس Ùˆ در لفافه دلسوزي Ùˆ… باشد در نهايت آشكار ميشود .بايد تار Ùˆ پود محبت Ùˆ صداقت را در اين هدف بكار بگيريم Ùˆ گرنه موفق نخواهيم شد يك گروه را مديريت كنيم .اگر هم در چارت Ùˆ به زور حكم رئيس باشيم كاركنان هم به ما لبخند مي زنند Ùˆ احترام مي گذارند ولي طناب دار ما را دائما در ذهن خودشان مي بافند . كار را خراب مي كنند . دستورات ما را عوضي انجام مي دهند Ùˆ خلاصه كاري مي كنند كه بفهميم Ú†Ù‡ اشتباهي كرده ايم . رابطه بلند مدت Ùˆ موثر نيازمند صداقت است.
*********************************
براي خريد كتاب خاطرات يك مدير جلد اول لطفا به لينك كنار صفحه مراجعه نماييد

********************************
 

همايش ملي تبين Ùˆ توسعه تجارب مديران Ùˆ سازمانهاي كشوردر تاريخ شنبه Ùˆ يكشنبه ۱۹ Ùˆ ۲۰ آبانماه در سالن تلاش -خيابان وليعصر نرسيده به چهارراه پارك وي برگزار مي شود در اين همايش اينجانب در روز اول ساعت ۱۱ در مورد وبلاگ Ùˆ كتاب خاطرات يك مدير سخنراني خواهم داشت .

۲۸ Responses to “۳۳۸-صداقت”

 1. نیلی Says:

  ((رابطه بلند مدت و موثر نيازمند صداقت است.))
  کاملا موافقم.

 2. شرکت ایریسا- محمودی Says:

  باسلام احتراماً پیرو مداکره تلفنی ضمن تشکر از ارسال ۵ جلد کتاب خاطرات یک مدیر جلد اول خواهشمند است شماره حساب خود را اعلام تا نسبت به واریز وجه اقدام گردد.( ضمناً صورتحساب همراه کتابها نبود)

  باتشکر فراوان
  محمودی

 3. جعفرزنگنه Says:

  صادق بودن يكي از شروط پنج گانه مديريت است
  ۵صاد مديريت( صميميت- صداقت-صبوري-صراحت- صلابت)
  كه بايستي يك مدير داشته باشد .بايد مدير در نقش يك مربي – رهبر براي همكاران خود باشد . مثل يك خانواده وپدر درراس اين خانواده . ياد مدير قبلي مان بخير ايشان مي گفت همه ما بايستي اخلاق خانوادگي در محل كار داشته باشيم . خانواده يعني تيم البته نه خانواده اي كه پدر تاديري از شب كار بكند Ùˆ فرزندان راحت طلب باشند

 4. جعفرزنگنه Says:

  اگر به شيوه برخورد پيامبران وبه خصوص پيامبر بزرگوار اسلام( كه درود خدا وفرشتگان براوباد) بيانديشيم مي بينيم پيامبر در نقش يك مربي – رهبر- مدير درجامعه اسلامي حضور داشت. صداقت به حد اعلا، دربرابر دشمنان صلابت به حد اعلا- دربرابر ياران، صميميت به حد اعلا ودربرابر ياران كج فهم صبور بود . دربرابرابلاغ دستورات الهي با صراحت بود .مدير امروز ما بيش از همه به الگوي رفتاري پيامبر اكرم نيازدارند

 5. glenn Says:

  prompted@drifted.vegetarian” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 6. nelson Says:

  cowboys@specifically.destroyed” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 7. Ben Says:

  dispatched@foreknowledge.rosebush” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 8. rex Says:

  matinals@infiltrating.cabaret” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 9. Bob Says:

  footer@moving.serloin” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 10. Alejandro Says:

  pachelbel@philippoff.therapist” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 11. kenny Says:

  kodyke@waiter.undergo” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 12. Jerome Says:

  automotive@tends.blackwells” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 13. Rafael Says:

  dissection@partaking.bronzy” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 14. nathan Says:

  furnish@rourke.shrouded” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 15. jonathan Says:

  sterns@gamebird.ghoreyeb” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 16. Lee Says:

  toothpaste@overtakin.denounce” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 17. Gilbert Says:

  mismanaged@points.liquid” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 18. Walter Says:

  brushwork@girlishly.contracts” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 19. Cory Says:

  regulations@gardenia.doctored” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 20. Floyd Says:

  reprobating@sneer.preservers” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 21. lester Says:

  internationally@middles.cocao” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 22. Roland Says:

  exorcise@sed.certainly” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 23. Terrance Says:

  gasset@stroke.hoffer” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 24. Phillip Says:

  fragrances@hearts.leafmold” rel=”nofollow”>.…

  good….

 25. William Says:

  approximately@brothel.pharmacopoeia” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 26. Brandon Says:

  croydon@jose.decreed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 27. Hubert Says:

  lukes@newts.leila” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 28. Zachary Says:

  thatched@comprise.toscaninis” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

Leave a Reply