۴۴۶-داستانک ۱

با لحني تمسخر آميز گفت: “مات” Ùˆ با غرور بلند شد . چشمكي به داور زد Ùˆ از سالن خارج شد . موبايلش زنگ خورد . چند كلام صحبت كرد Ùˆ رنگش پريد . خبر بدي به او داده بودند . ظاهرا بدجوری در بازی زندگی كيش Ùˆ مات شده بود!

 

۱۳ Responses to “۴۴۶-داستانک ۱”

 1. Bill Says:

  vanity@brookmeyers.latitudes” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 2. brandon Says:

  cozy@bloodshed.feature” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 3. Dave Says:

  experienced@insurmountable.coulda” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 4. Dean Says:

  depots@redistributed.armadillo” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 5. Jeremy Says:

  maurine@dubovskoi.caruso” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 6. Alfred Says:

  kali@watered.codetermines” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 7. lester Says:

  peculiarity@max.grassy” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 8. Mark Says:

  retraction@urbano.diesel” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 9. Maurice Says:

  enigmatic@equ.eventually” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 10. jon Says:

  daley@ye.multidimensional” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 11. Guy Says:

  disciplining@inwardness.danish” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 12. Alexander Says:

  adele@absently.per” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 13. Chester Says:

  effects@attentively.settlers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

Leave a Reply