۴۴۸-لابی های سازمانی

 

در سازمانها با توجه به اينكه مديراني با روشهاي مختلف مديريتي وجود دارند مسلما اختلاف ديدگاه وجود دارد كه اگر هدف و مقصود اين افراد رشد و ارتقاي سازمان باشد با روشهاي درست و متعارف مي توان از اين اختلاف سليقه ها بنفع سازمان استفاده كرد و در يك تعامل منطقي اختلافات را حل كرد . اگر نيت ها در اين شرايط بيشتر در جهت منافع شخصي باشد و تمايلي به حل مشكلات و رفع اختلاف نظرها بنفع سازمان نباشد افراد به روشهاي نامتعارف و بعضا بيرحمانه متوسل مي شوند . معمولا اين روشها توسط افرادي بكار گرفته مي شود كه از نظر توانايي كاري و دانش مديريتي در سطح پاييني قرار دارند و چون در روشهاي متعارف كم مي آورند به اين روشهاي نادرست روي مي آورند و هدف آنها هم صرفا حذف رقيب است و به منافع سازمان توجهي ندارند . يكي از اين روشها لابي هاي پنهاني با افراد تاثير گذار در سازمان كه بهر دليل با آنها منافع مشترك دارند مي باشد . انتقال پيوسته و مداوم اطلاعات غلط در مورد رقيب به مديران رده بالاي سازماني از ديگر اين روشها است كه با توجه به كترت مي تواند اثر گذاري خود را داشته باشد و مخصوصا در سازمانهايي كه ارتباط رده هاي مختلف از يك منطق و روال مشخص پيروي نمي كند و جلسات عمومي منظم بين مديران و مدير ارشد سازمان وجود ندارد ، يك روش تاثير گذار است . اين ذهنيت سازي بعضا پيچيده مي گردد و فرد براي اينكار بطور مستقيم وارد كار نمي شود كه براحتي لو برود بلكه اين عمل را از طريق يك فرد نزديك و مورد اعتماد مدير ارشد انجام مي دهد .

برخی از مدیران با حل شدن در جریانات جزیی یا حتی شاید برخی جزییات تخصصی کار از نوع روابط بین افراد سازمان خود و چرخش اطلاعات غافل می شوند .برخی نیز با اولویت دادن به تنظیم روابط بیرونی دچار این غفلت می شوند . کارکنان مسئله دار از کوچکترین روزنه ها برای اعمال قدرت خود استفاده می کنند و غفلت مدیران از اینگونه مسائل راه را برای آنها باز می کند . تکیه مدیر بر برخی از افراد خاص آنها را صاحب قدرتی ویژه می کند که می تواند مورد سوء استفاده انها قرار گیرد و اطرافیان نیز با اطمینان از این کانال سعی در نفوذ از این طریق و تاثیر گزاری روی نظر مدیر نمایند . کارشناسی یک وسیله و امکانات کاری را نیاز دارد . از کانالهای تعریف شده و مرسوم اقدام می کند به نتیجه نمی رسد ولی وقتی موضوع را با فرد مورد اطمینان مدیر در میان می گذارد او هم که شاید خودش  هم یک کارشناس باشد با مطرح کردن موضوع نزد مدیر موافقت او را می گیرد . حالا هر چند این مورد تضعیف مدیران پایین تر و زیر پا گذاشتن نظام جاری سازمان است ولی بهر حال برای یک کار سازمانی است . ولی این نوع ارتباط می تواند مورد سوء استفاده افراد مسئله دار در سازمان قرار گیرد و از این فرد مورد اعتماد جهت تاثیر گذاری منفی در ذهن مدیر استفاده شود
 

 

 ایجاد ارتباط مناسب با سطوح مختلف سازمانی می تواند از افتادن مدیر ارشد در این دام و بازی جلوگیری نماید . اعتماد بیش از حد به یک کانال اطلاعاتی نیز مشکلاتی جدی را می تواند برای مدیر بوجود اورد.کنترل کردن هر از چند گاهی بصورت موردی میتواند این اعتماد را در یک حد منطقی و مناسب حفظ نماید .

۱۱ Responses to “۴۴۸-لابی های سازمانی”

 1. اندیشه گمشده Says:

  گاه اطرافیان کودن و احمق و بی لیاقت قدرت ادامه را از ما سلب میکنند
  تلاش برای کدامین مردم؟؟؟؟

 2. jesse Says:

  diluted@completeness.velvety” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 3. julian Says:

  lucy@acey.vicky” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 4. Raymond Says:

  burbank@opposes.shorten” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 5. matt Says:

  mandated@cadre.environment” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 6. Julian Says:

  hazards@woodyard.equanimity” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 7. Tracy Says:

  infrequent@flattering.sneering” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 8. ernest Says:

  ardor@grandly.druid” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 9. Adrian Says:

  inferno@eli.rotates” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 10. Freddie Says:

  boatyards@spelman.ocarina” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 11. shawn Says:

  winter@woodss.pops” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

Leave a Reply