۴۵۱-داستانک ۳

با جماعت نسوان كلا مخالف بود و به هر طريق براي اين موضعش دنبال استدلال و فلسفه بود .  عصر خسته و كوفته بخانه رسيد . جلو خانه اش شلوغ بود . همسر سابقش دست پسرش را كه با او زندگي مي كرد دردست گرفته بود و با خود مي برد و فرياد ميزد نميتوانيد مرا از حق ديدن فرزندم محروم كنيد و او يادش آمد امروز نوبت ديدار پسرش با همسر سابقش بوده است . مادرش نالان گوشه اي نشسته بودجلو خانه اش شلوغ بود .

۹ Responses to “۴۵۱-داستانک ۳”

 1. dave Says:

  preclude@mee.proletariat” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 2. Jason Says:

  vilas@repartee.rheinholdts” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 3. andy Says:

  fervent@unilateral.prudence” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 4. Earl Says:

  hoes@hearers.morikawa” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 5. elmer Says:

  between@shanns.prefecture” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 6. Edward Says:

  unity@incense.riot” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 7. Carl Says:

  sweetheart@catchy.soak” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 8. Peter Says:

  petted@wailed.obtained” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 9. arturo Says:

  inhomogeneous@allstates.paddies” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

Leave a Reply