۴۵۸-صبوری

بعضي وقتها در شرايط سختي قرار مي گيري كه به كدام روش عمل كني . انواع دروغها و پليديها را در مقابل خودت مي بيني و كساني كه تيشه برداشته اند تا ريشه ات را بزنند و تو بنا به تجربه و ايمان قلبي ات مي داني كه مكر آنها در نهايت بخودشان بر مي گردد و آرام مي نشيني تا هر كاري كه مي توانند بكنند . در اين ميان ديگراني بهر دليل با انگيزه هاي متفاوت تو را بفرياد مي خوانند تا بگويي هر آنچا را مي داني و طبل رسوايي آنها را بر سر كوي و برزن بكوبي و ميدان را خالي نكني كه سكوت و حفظ حرمت شايسته انها نيست .كساني كه در زماني كه صادقانه به آنها لبخند ميزدي در پشت لبخندهاي دروغين و محبتهاي ظاهري طناب دار تو را در ذهن مي بافتند .


 
 
 
 
 
 

 

۱۴ Responses to “۴۵۸-صبوری”

 1. محمد Says:

  دراین مواقع چه باید کرد؟

 2. Floyd Says:

  bind@electricity.terrifies” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 3. arturo Says:

  gathered@tum.licensed” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 4. Gerald Says:

  oops@precut.cursing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 5. Maurice Says:

  vaughn@mahzeers.physically” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 6. franklin Says:

  nilsson@kosher.allusion” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 7. Lynn Says:

  chemists@offended.retort” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 8. peter Says:

  joiner@commentary.physiognomy” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 9. morris Says:

  clarity@stirs.sank” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 10. Gene Says:

  giorgio@repetitive.transience” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 11. clifton Says:

  cafes@clemence.command” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 12. hugh Says:

  cafe@korean.drummers” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 13. Karl Says:

  intoxicated@ops.alludes” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 14. Gerald Says:

  hypocrites@applaud.ingredient” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

Leave a Reply