۳۴۴-سلامت سازماني

آموزشهاي غير مستقيم بهترين نوع آموزش Ùˆ ناثير گذار ترين آنها هستند . اگر آنچه را مي گوييم خودمان عمل نكنيم يا رفتار غلط داشته باشيم Ùˆ در كلام هم غلط را ترويج كنيم پرسنل دقيقا خودشان را با ما مديران تطبيق مي دهند . خيلي از خصلتها Ùˆ رفتارهاي مديران به زير مجموعه شان منتقل مي شود . يك مدير كه رفتار تهاجمي دارد Ùˆ در مقابل هر حرفي Ùˆ انتقادي Ùˆ پيشنهادي موضع مي گيرد همين رفتار را به تيم كاري اش منتقل مي كند . مديري كه تعقل Ùˆ برخورد منطقي وبا گذشت را در پيش مي گيرد در نهايت همكاراني را دارد كه هم با او Ùˆ هم با پرسنل ديگر بخشها همين برخورد را خواهند داشت . آنچه شخصيت يك سازمان نام دارد همين رفتارهايي است كه توسط مديران ارشد هر سازمان به كالبد سازمان روح مي دمد . مدير ارشد هر سازمان وظيفه هماهنگي رشد در بخشهاي مختلف سازمان را بر مبناي اصول مورد اعتقادش را بعهده دارد . آنچه دو سازمان را كه از نظر ماشين آلات Ùˆ تكنولوژي Ùˆ نيروهاي متخصص در يك رده قرار دارند از هم متمايز مي كند همين روح Ùˆ شخصيت سازماني است . سلامت اين روح Ùˆ تقويت ان از هر چيزي در يك سازمان مهمتر است . اين سلامت مي تواند تضمين كننده موفقيت يك سازمان باشد . يك سازمان سالم نيروهايي دارد كه در عين متفاوت بودن از لحاظ تخصص Ùˆ اخلاق فردي در جهت منافع سازمان عمل مي كنند . در عين جدل Ùˆ بحث كاري پس از رسيدن به نتيجه Ùˆ تصميم گيري در جهت اجراي تصميم گرفته شده تلاش مي كنند هر چند با صد در صد آن نيز موافق نباشند. در يك سازمان سالم در گفتگوها شفافيت وجود دارد .يك واحد صنعتي حزب سياسي نيست . در واحد صنعتي ايجاد فراكسيون Ùˆ دسته Ùˆ گروه Ùˆ تصميم گيري مصلحتي سازمان را بيمار مي كند . يك واحد صنعتي يك بنگاه اقتصادي است Ùˆ هدفش سود آوري است . سهامدار مي تواند هر كار عام المنفعه اي را انجام دهد ولي آن مسئله اي جدا است . روز چهارشنبه در همايش معرفي سيستم جديد ارزيابي جايزه ملي كيفيت با بنيانگذار شركت توليد كننده يك بستني معروف كه جديدا وارد بازار شده است گفتگو مي كرد Ù… مي گفت يك بيمارستان تخصصي كليه در شيراز ساخته است كه خدمات رايگان به مردم ارائه مي كند Ùˆ بزودي افتتاح مي شود . در دانشگاه يك استاد داشتم كه ۱۶ واحد درسي ام را با او گذراندم Ùˆ در سال ۷۳ هم استاد نمونه شد براي دريافت حق التدريسش تا مي توانست چانه ميزد Ùˆ بالا ترين نرخ را تقاضا مي كرد Ùˆ بعد هنگام دريافت همه را به حساب انجمن حمايت از بيماران جذامي مي ريخت .يك سازمان مي تواند مسئوليت اجتماعي خود را عمل كند ولي اين دليل نمي شود كه اقتصادي كار نكند Ùˆ در تصميم گيريها بدون توجه به اصل سود آوري مسائل حاشيه اي ديگر را اصل كند . سازمان زنده سازمان سود آور است . هر چيزي كه به اين اصل خدشه وارد كند سازمان را بيمار مي كند . جذب نيرو در سازمان مي بايست با توجه به اين اصل باشد .اگر متخصص برق لازم داريم ولي بنابه سفارش مهندس كشاورزي جذب كنيم به اين اصل خدشه وارد كرده ايم Ùˆ با خدمت به يكفرد به يك سازمان خيانت كرده ايم . صاحب بنگاهي كه اصل را در بكارگيري افراد رابطه فاميلي مي داند در نهايت به سازمان خودش لطمه مي زند . اگر بنگاه اقتصاديش را به پسرش مي سپارد كه تنها تخصص او پول خرج كردن است سازمان را به زمين مي كوبد . سازمان سالم مي تواند هر گونه تنشي را با آرامش پشت سر بگذارد .Ùˆ سازمان بيمار هر روزش در تنش مي گذرد . Ùˆ اينها همه به رفتارهاي تك تك كاركنان بستگي دارد . اگر مدير بتواند رفتارها Ùˆ خصلتها ÙŠ متفاوت افراد را در خدمت سازمان قرار دهد Ùˆ فرهنگي را حاكم كند كه چون نور خورشيد هر كور سويي را تحت الشعاع قرار دهد مي تواند مطمئن باشد كه سازمانش با سلامت تمام سياستهاي او را پياده مي كند .
————————————————–
لطفا براي خريد كتاب خاطرات يك مدير جلد اول به لينك كناري مراجعه كنيد

۱۹ Responses to “۳۴۴-سلامت سازماني”

 1. ج- ز Says:

  مطلب زيبايي بود . درسازمانهاي اقتصادي واقعا بايد اصل بر سود آوري باشد . البته سود آوري با حفظ كرامتهاي انساني كارگران . حفظ حاشيه سود باچه قيمتي؟ با قيمت از بين رفتن سلامتي روحي وجسمي كارگر؟

 2. جعفرزنگنه Says:

  سلام اقای مهندس عید شما مبارک ویلدای خوبی داشته باشید . اگه فرصت کردید یه سری به میل باکس خودبزنید .وجواب هم یادتون نرود

 3. Ronnie Says:

  thiouracil@chairing.alveolus” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 4. Frederick Says:

  toughest@slightly.tramped” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 5. Jaime Says:

  peanut@truman.compartment” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 6. Derek Says:

  grunting@urbana.nacht” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 7. michael Says:

  bio@waterways.affectionate” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 8. kenny Says:

  tonics@billiard.cysts” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 9. victor Says:

  rev@gouvernement.nonpayment” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 10. clarence Says:

  unification@propagation.gettin” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 11. Dwayne Says:

  corticosteroids@rpm.bullshit” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 12. Casey Says:

  communiques@dispense.bertha” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 13. James Says:

  dulled@promotes.millions” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 14. Micheal Says:

  monolith@collector.bratwurst” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 15. herbert Says:

  bucky@revenue.flavoring” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 16. Rafael Says:

  holiness@eqn.transom” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 17. Mitchell Says:

  volitional@shabbat.balled” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 18. victor Says:

  aristotle@crazy.calvinist” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 19. lynn Says:

  physician@installations.tallow” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

Leave a Reply