۳۴۸-برنامه ريزي

دلم گرفته اين روزا   پر از شكايت و غمه
تنها اميد من فقط به شبهاي محرمه  ايام محرم تسليت باد
                                                                 
برف Ùˆ بوران Ùˆ تعطيلات پي در پي مدارس Ùˆ نيمه تعطيل  صنايع Ùˆ ادارات به  اين سايت هم اثر گذاشت Ùˆ تاخيري در به روز كردن ان بوجود امد . مثل اينكه هر تغييرات آب Ùˆ هوايي اگر از حدي كه ما به آن عادت داريم  بيشتر شود بحران ايجاد مي شود . Ùˆ ما مي شويم مدير بحران Ùˆ با درايت آنقدر كلنجار مي رويم با عارضه هاي بحران تا اوضاع بحال اولش برگردد . بعضا خيلي هم كاري نمي كنيم Ùˆ با برگشتن شرايط  در سيكل طبيعي اش بحال خود اوضاع نيز رو براه مي شود . با عدم پيش بيني شرايط هميشه هم غافلگير مي شويم . اينهمه سايت  پيش بيني هوا وجود دارد كه با در صد خطاي كم وضعيت را براي ما روشن مي كنند Ùˆ همه دنيا از انها استفاده مي كنند . حتي براي يك سخنراني يا بازي مهم ورزشي از اين پيش بينيها استفاده مي شود . ولي ما انگار كه با خودمان هم دشمني داريم . مي دانيم سرما مي آيد . مي توانيم برويم Ùˆ در اين سايتهاي مفت Ùˆ مجاني پيش بيني شدت آن را ببينيم . برويم تاسيساتمان را ايمن كنيم لوله هايمان را عايقبندي كنيم . ضد يخ رادياتور ماشينهايمان را بريزيم . ماشينهاي برف روبمان را آماده كنيم . كنتور آبمان را عايق كنيم  و…. خلاصه اينكه متخصص تبديل هر واقعه به بحران هستيم . ….

بعضي وقتها ديدن چيزهايي در فرزندان به انسان يك حس خوب و دلپذير مي دهد . اينكه ببيني اگر پولي به دستشان ميرسد بروند سراغ كتاب يا اينكه  يكي  از بزرگترين لذتهايشان زدن يك قطعه موسيقي باشد . يا كتابي را بدست بگيرد و بخواند كه براي بچه هاي ده سال بزرگتر از آنها نوشته شده است . و در اينگنونه مواقع بايد شكر بجا اورد
                                    
.
بعضي اوقات پيش مي آيد كه در كار وقتي مطلبي را مطرح مي كني  با ان مخالفت مي شود . بررسي مي كني مي بيني علت آن پيش ذهنيتي است كه راجع به ان مطلب وجود دارد . بعد همان مطلب را با نام و شكل ديگري مطرح مي كني مخالفتي نمي شود . پي مي بري كه با اصل مطلب مخالف نيستند و با يك ذهنيتي كه به يك اسم وصل است مخالفند . در سريال روزگار غريب آنكه مخالف مدرسه بود با جغرافيا مخالفت مي كرد ولي وقتي گفتند اين علم الارض است قدري كوتاه امد . سعي كنيم افراد را با تشريح مفاهيم با خود همراه كنيم نه تكيه براسامي  و عنوانها .  

 

۵ Responses to “۳۴۸-برنامه ريزي”

 1. غلامحسن رشوند Says:

  اين پيش بينيها براي ما آدمهاست نه براي سيستم بنابراين
  زماني كه ما حال Ùˆ حوصله فكر كردن به اين داده ها را نداريم. Ùˆ خواهان هر Ú†Ù‡ پيش آيد خوش آيد باشيم ديگر Ú†Ù‡ ميتوان كرد…..

 2. Kurt Says:

  pupils@respectful.silhouettes” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 3. leslie Says:

  revellings@prejudiced.woodwards” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 4. andrew Says:

  incline@controllers.blume” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 5. tracy Says:

  shackles@dunk.rioters” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

Leave a Reply