۳۴۹-سلامت سازماني

باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است
با اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
شهادت سرور و سالار شهيدان و اسوه آزادگي تسليت باد


يكي از تعاريف مديريت انجام كار توسط ديگران است . اين تعريف البته كامل نيست چرا كه نمي گويد اين ديگران Ú†Ù‡ كساني هستند Ùˆ يا نحوه عمل را نيز بيان نمي كند . … صنعت عرصه سياست نيست . مديريت صنعتي شفافيت مي طلبد . ما در اين عرصه با انسانهايي متخصص سروكار داريم كه عقل دارند Ùˆ شعور . اگر هم مهره بازي باشند همگي سرباز نيستند . نه اينكه در كار مديريت كلا سياست( نه بمفهوم رايج آن )كاربرد ندارد ولي فقط در شرايطي بكار مي آيد كه شفافيت از بين رفته است . برخي از اين سياست ورزيها يكبار مصرف هستند . حيطه كار محدود Ùˆ كوچك است . آدمها هم كم تعداد هستند . نتيجه كار هر Ú†Ù‡ باشد بعد از آن بايد چشم در چشم همديگر داشته باشيم Ùˆ با هم كار كنيم . مي خواهيم طرحي را پياده كنيم . بهترين كار اين است كه اهداف كار را روشن كنيم . همگي را براي اجراي كار توجيه كنيم . افراد مورد نظر را براي كار انتخاب كنيم . روابط افراد را با همديگر دقيق تعريف كنيم Ùˆ كارمان را شروع كنيم . همگي مي دانند دنبال Ú†Ù‡ هستند با Ú†Ù‡ كساني كار مي كنند Ú†Ù‡ كسي هماهنگ كننده است Ú†Ù‡ كسي رييس است Ú†Ù‡ كسي مسائل را جمعبندي مي كند Ùˆ… چون همه چيز روشن است همه با علاقه كار مي كنند Ùˆ مي دانند كه كاربانتيجه مثبت يا منفي در نهايت ارزيابي درستي مي شود Ùˆ.. حالا اگر اين كارها را نكنيم . در يك فضاي مبهم كار را پيش ببريم بگوييم حالا با هم كار كنيد يك جوري بعدا جمعش مي كنيم . ارتباطات را موردي Ùˆ بر مبناي اينكه شرايط Ú†Ù‡ اقتضا كند تعريف كنيم . مسئوليت را بر مبناي پيشرفت كار به افراد واگذار كنيم اگر مثبت شد آقاي (الف) Ùˆ آگر منفي شد (ب) را.Ùˆ…. نتيجه كار شايد براي يكبار مثبت باشد ولي بي اعتمادي در سازمان ايجاد مي شود دفعه ديگر كه كار بزرگتري بايد انجام شود مار گزيده ها از يك سوراخ دوبار گزيده نمي شوند Ùˆ …..اينگونه مي شود كه سلامت يك سازمان بخطر مي افتد . براي يك برد مقطعي مهره هاي اصلي خود را سوزانده ايم …..Ùˆ اينگونه است كه شما در خيلي از سازمانها مي بينيد كه براي اجراي يك كار جديد داوطلب كم است . همه بنوعي از اينكه مسئوليت بپذيرند فرار مي كنند . از ايه جملات زياد مي شنويد: ما براي Ú†Ù‡ خودمان را بدردسر بياندازيم آخرش اسم Ùˆ رسمش مال ديگري است . ما زحمتش را مي كشيم فلاني نفعش را مي برد Ùˆ…. براي طرف حكم مي زنيد استقبال نمي كند . مي خواهيد مسئوليت كاري را به او بدهيد با ترفند هاي مختلف از قبول آن طفره مي رود .به اين نتيجه رسيده است كه شايد اينطوري خيلي به جايي نرسم ولي سكو Ùˆ پله يكي ديگر هم نمي شوم چرا پا روي من بگذارند Ùˆ بالا بروند Ùˆ…. موارد ديگر كه همگي از نشانه هاي بيماري سازمان است كه البته بيكباره حادث نشده است . نتيجه داروهاي غلطي است كه برايش تجويز شده است . يا داروهايي عالي ولي با دوز غلط Ùˆ دوره مصرف نامتناسب. سلامت يك سازمان كه از بين رفت هر طرحي در ان سازمان شكست خواهد خورد . يك سازمان موفق متشكل از آدمهاي موفق است . آدمهايي كه نتيجه تلاش خود را در سازمان مي بينند Ùˆ احساس موفقيت مي كنند . مي دانند كه تلاششان هم به سازمان نفع ميرساند Ùˆ هم به خودشان Ùˆ منافع سازمان Ùˆ فرد در يك راستا قرار مي گيرد . سازمان شخصيتش را از شخصيت تك تك افراد ان سازمان مي گيرد اگر افراد سازمان را يكي يكي از دور خارج كنيم Ùˆ بيماري را به آنها منتقل كنيم مطمئن باشيم كه كليت سازمان بيمار خواهد شد Ùˆ حاذق ترين پزشكان(مديران) هم نمي توانند سلامت كامل را به سازمان باز گردانند . ۰(با يكي از اشنايان صحبت مي كردم كه حكمي براي كسي زده است Ùˆ او قبول نمي كند بهانه اي شد تا يكي از علل اينكار را بررسي كنم Ùˆ بهانه نوشتن اين مطلب شد)


چون چاپ دوم كتاب خاطرات يك مدير (جلد اول) را در دست اقدام دارم . عزيزاني كه مايل هستند آرم شركتشان بعنوان حامي در پشت جلد كتاب چاپ شود و يا جهت اهدا به كاركنان يا دوستان براي ايام سال نو مي خواهند متني خاص را در صفحه شناسنامه كتاب داشته باشند لطفا با من تماس بگيرند .
 

۱۵ Responses to “۳۴۹-سلامت سازماني”

 1. کامران یگانگی Says:

  سلام و خسته نباشید . با نظر شما در این خصوص کاملا موافق هستم ولی به نظر شما در کشوری با این فرهنگ که افراد هویت خود را از سازمان و شغلشان می گیرند . شدنی است ؟ من هم دو روز پیش در پست وب لاگم به این مساله اشاره کرده بودم ولی فقط در مقام حرف و تئوری زیباست.

 2. Keith Says:

  starred@pillar.bordeau” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 3. darrell Says:

  consequent@attributable.hilltops” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 4. corey Says:

  onct@ab.glandular” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 5. nick Says:

  rockport@mutiny.property” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 6. Milton Says:

  interjected@jutish.italics” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 7. Orlando Says:

  arkabutla@masterpieces.demonstrations” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 8. arturo Says:

  shaving@credits.thighs” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 9. Mario Says:

  intolerance@integrity.devious” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 10. tom Says:

  nobodys@transoms.silicates” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 11. ian Says:

  appropriated@niece.acknowledged” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 12. juan Says:

  toying@unquiet.grimed” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 13. Jessie Says:

  boomed@frenetic.caning” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 14. David Says:

  excelsior@putains.rap” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 15. charles Says:

  berger@says.effacing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

Leave a Reply