۴۵۵-سازمانهای بزرگ

یزرگ بودن به چیست؟ آیا بزرگ بودن فیزیکی نشان دهنده بزرگی است؟ یک فرد Ú©Ù‡ هیکل بزرگی دارد آدم بزرگی است؟ یک سازمان Ú©Ù‡ وسعت زیادی دارد سازمان بزرگی است؟ آیا اگر ما بگوییم این سازمان یک سازمان بزرگ است سازمان ما بزرگ خواهد بود ØŸ پاسخ روشن است ! ضرب المثلی داریم Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ گوید تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همه اماده Ú©Ù†ÛŒ. اولین چیزی Ú©Ù‡ باید فراهم شود یک ذهن Ùˆ تفکر بزرگ Ùˆ باور این نکته است Ú©Ù‡ بزرگ هستیم . باید اندیشه بزرگ بودن Ú©Ù„ تفکر ما را اشغال کند . باید باور کنیم Ú©Ù‡ بزرگیم . من خیلی نمی خواهم وارد بحث بزرگ بودن شخصی Ùˆ مسائل مرتبط با ان شود Ùˆ بیشتر نظرم بر ایجاد یک سازمان بزرگ است . نمی توانیم با زمین بزرگ گرفتن Ùˆ خرید بی حساب ماشین الات فکر کنیم Ú©Ù‡ سازمان بزرگی ایجاد کرده ایم . خریدن راحت ترین کار در ایجاد یک سازمان است خرید زمین Ùˆ خرید ماشین الات . نه اینکه مهم نیست . انتخاب این ها مهم است . اگر مثلا برویم دستگاهی بخریم Ú©Ù‡ خود سازنده آن هم موفق نمی شود آن را به ظرفیت برساند Ùˆ پول آن را هم کامل داده ایم حتی این کار ساده را هم بخوبی انجام نداده ایم Ùˆ یکی از پاهای بزرگی را لنگ کرده ایم . بزرگ اندیشیدن اگر متناسب با ابزار لازم نباشد ما را در ورطه رویا پردازی Ù…ÛŒ اندازد . سازمانهایی هستند Ú©Ù‡ با این رویا پردازیها Ø´Ú©Ù„ گرفته اند Ùˆ قدرت کلام مدیر مربوطه Ùˆ ارائه تصویر غلط از بازار Ùˆ… باعث شده است Ú©Ù‡ سرمایه گذار توجیه شود Ùˆ سرمایه لازم را تامین کند . منتهی در عمل با توجه به اینکه از بزرگ بودن فقط ادعایش Ùˆ سرمایه گذاری کلانش بوده است در ادامه به بن بست خورده است .ما در کشور کار آفرینان بزرگی داریم Ú©Ù‡ با خوشفکری Ùˆ جسورانه کارهای بزرگی را شروع کرده اند ولی چرا هیچکدام بزرگ نشده اند Ùˆ یا بزرگ نمانده اند ØŸ چرا هیچکدام پا را فراتر از مرزها نگذاشته اند Ùˆ در تجارت منطقه Ùˆ جهان جایی ندارند؟ ما کار افرینان بزرگ داریم ولی این کارها توسط مدیران بزرگ اداره نشده است .یکبار بنشینیم ببینیم چرا ما سازمانی نداریم Ú©Ù‡ در سطح مثلا سامسونگ Ùˆ ال جی Ùˆ دوو Ùˆ تویوتا Ùˆ… بتواند جهانی شود .فلان مدیر را بعنوان کار آفرین نمونه معرفی کرده ایم Ùˆ چند ماه بعد سازمانش ورشکست شده است . تفکر بزرگی Ùˆ فراهم کردن اسباب آن باید در کلیه مراحل کار وجود داشته باشد .برای کار بزرگ Ùˆ ساختن سازمان بزرگ یکی از اسباب تشکیل تیمی بزرگ است . بزرگ نه به جهت تعداد بلکه از جهت تواناییها Ùˆ اندیشه . تواناییهایی Ú©Ù‡ پاسخگوی مراحل مختلف کار باشد . کار آفرین خوب حتما مدیر پروژه خوب نیست یا مدیر پروژه خوب حتما مدیری بهره بردار خوب نیست . مدیر بهره بردار خوب  هم در سالیان مختلف رشد سازمان باید بطور متناسب Ú©Ù‡ سازمان رشد Ù…ÛŒ کند او هم رشد داشته باشد . مثل بازی فوتبال Ù…ÛŒ ماند Ú©Ù‡ مربی –بازیکن هیچوقت تجربه موفقی نبوده است .مربی باید کار خودش را بکند Ùˆ بازیکن هم کار خودش را . برای هر بازی لازم است چیدمان تیم تغییر کند Ùˆ متناسب با روند بازی تعویضی نیز صورت پذیرد . در فوتبال هم Ù…ÛŒ بینید Ú©Ù‡ تیمی قهرمان Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ همه اسباب بزرگی را فراهم کرده است . مدیر عامل بزرگ Ùˆ مربی بزرگ Ùˆ سازماندهی متناسب Ùˆ بازیکنان بزرگ ( نه در نام Ú©Ù‡ در تفکر ) . تیم استیل اذین به دنبال بزرگی بود منتهی بزرگی را جمع کردن بازیکنان نامدار دید Ú©Ù‡ نتیجه نگرفت . یک سازمان باید برای تمام حرکتهایش برنامه داشته باشد .دوران Ø´Ú©Ù„ گیری اولیه Ú©Ù‡ دوران نوزادی است بزرگی یک مفهوم دارد Ùˆ در دوران رشد Ùˆ…. مفاهیم یا شاید بهتر است بگوییم مصداقهای بزرگی فرق Ù…ÛŒ کند . مدیر عاملی Ú©Ù‡ در دوران رکود قدرت منقبض سازی را ندارد محکوم به شکست است . مدیر عاملی Ú©Ù‡ نمیتواند مدیریت هزینه کند Ùˆ بزرگی را در لوکس گرایی Ù…ÛŒ بیند مسلما قدرت مواجهه با مشکلات را ندارد . سازمان یک موجود زنده است Ú©Ù‡ باید قدرت تطابق با محیط بیرون را داشته باشد . مدیری Ú©Ù‡ نمیتواند درک کند در دوران بهره برداری باید مدیران بهره بردار را تقویت کند Ùˆ اصرار در تقویت مدیران پروژه Ù…ÛŒ کند مسلما با نزول شدید کمیت Ùˆ کیفیت مواجه خواهد شد . مسلما شاهد هزینه هایی در سازمان خواهد بود Ú©Ù‡ هیچ اثری بر کمیت Ùˆ کیفیت تولید ندارد .شاهد خواهد بود Ú©Ù‡ اتاقکی بر روی دستگاهی ساخته Ù…ÛŒ شود بدون اینکه تولید متقاضی آن باشد Ùˆ بعد از نصب متوجه Ù…ÛŒ شوند Ú©Ù‡ دستگاه محصور شده و چون پیش بینی دریچه دید اپراتور را نکرده اند از دید اپراتور مخفی شده است ! Ú†Ù‡ کنند؟ راهکار Ù…ÛŒ دهند Ú©Ù‡ یک دوربین درون اتاقک نصب کنند تا اپراتور از طریق مونیتوری در بیرون بتواند دستگاه را ببیند!!! یک سازمان تولیدی باید در تولید Ùˆ تفکر تولیدی بزرگ باشد .باید تولید محور باشد وقتی عملا اینگونه نشد سازمان به سراشیبی سقوط Ù…ÛŒ افتد .یک سازمان با تکرار اینکه بزرگ است بزرگ نمیشود.با برخ کشیدن متراژ زمینش Ùˆ قدرت نصب شده برقش Ùˆ مساحت سالنهای تولیدیش بزرگ نمی شود .همه اینها لازم است ولی کافی نیست . روح بزرگ بودن باید در تمام افراد سازمان تزریق شود نه با خیال پردازی وداستان سرایی Ú©Ù‡ در عمل باید چنین باشد . مدیر چنین سازمانی باید افرادی بزرگ را درکنار خود داشته باشد .این افراد یا جذب Ù…ÛŒ شوند یا ساخته Ù…ÛŒ شوند .با بازیکنان Ùˆ مربیان در سطح فوتبال محله ای نمی توان در سطح جهانی درخشید .جالب است در ورزش کمابیش به این درک رسیده ایم ولی در صنعت هنوز هم Ù…ÛŒ خواهیم با روشهای قدیمی پیش برویم . چنین سازمانی مدیری Ù…ÛŒ خواهد Ú©Ù‡ بیشتر ساعت کاریش را در گفتگو با اعضای تیم مدیریتی اش Ù…ÛŒ گذراند . اعضای این تیم برای گفتگو با او در نوبت یکماهه قرا نمی گیرند.چنین مدیری عمده وقتش را صرف مثلا چگونگی نصب کولرهای اسپلیت اتاقهای اداری نمیکند . تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف ……

این بحث ادامه دارد از خوانندگان عزیز و دوستان گرامی خواهش می کنم نظرات خود را بیان کنند .
————————————————————————
اتوبوس

۱۲ Responses to “۴۵۵-سازمانهای بزرگ”

 1. william Says:

  depends@oversubscribed.pittsburghers” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 2. Brandon Says:

  ax@snort.laminating” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 3. marvin Says:

  beavertail@asterisks.zionism” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 4. tom Says:

  lesser@shrewd.overturned” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 5. roberto Says:

  sinking@proudest.nagle” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 6. jordan Says:

  angry@rihs.disunion” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 7. ronald Says:

  varlaam@bays.obliquely” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 8. Ernest Says:

  sihanouks@extremely.rewrite” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 9. Nelson Says:

  scepticism@kizzie.rome” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 10. Edwin Says:

  batch@depart.burman” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 11. alfred Says:

  sequenced@exteriors.replied” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 12. Danny Says:

  penurious@carte.photorealism” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

Leave a Reply