۳۵۱-مديريت سرما

شايد وقتي ديگر . Ùˆ اين وقت رسيد ! غول آهنين راه افتاده مجبور شد بنشيند .وديگر Ú†Ù‡ بهانه اي براي نوشتن از راه Ùˆ راه رفتن بود. Ùˆ حالا دوباره غول جان ميگيرد .روح در كالبدش دميده مي شود Ùˆ شوق واميد جان مي گيرد .كه زندگي در توليد است . زندگي در ايجاد كردن است Ùˆ ساختن .Ùˆ انسان طالب ساختن Ùˆ نواوري.در اين وانفسا خانمي از باشگاه خبرنگاران جوان زنگ زد Ùˆ خواست مصاحبه اي تلفني با من داشته باشد . در مورد اينكه دولت Ú†Ù‡ نقشي مي تواند در توسعه شهركهاي صنعتي داشته باشد . گفتم اگر به اصل ۴۴ اعتقاد قلبي داريم دولت فقط لطف كند Ùˆ آب Ùˆ برق Ùˆ گاز شهركها را تامين Ùˆ ضمانت كند بخش خصوصي Ùˆ صنعتگر خودش مي داند چكار كند .سرمايي به جسممان هجوم اورد كه روحمان را نيز خراش داد .آسمان اما استوار سايه اش بالاي سرمان بود . ديديم كه اگر اشرف مخلوقاتيم نه بواسطه جسممان كه ميتواند ما را به اسفل اسافلين ببرد بلكه از بركت نفخه الهي كه در درونمان است Ùˆ مارا تا اعلي اعليين بالا مي برد .از ديار ماتادورها كسي امد كه با خود كوچك بيني خيلي بزرگش پنداشتيم Ùˆ از سرو كولش بالا رفتيم Ùˆ آداب را فراموش كرديم Ùˆ هر روز چيزي گفتيم Ùˆ بندي اضافه كرديم تا او برود Ùˆ نيايد Ùˆ ما برويم دنبال تكرار !
روزي گذشت كه مي گفتند بايد از عشق گفت Ùˆ شنيديم كه ما خودمان داخلي اش را داريم كه در اسفند فرا ميرسد Ùˆ انديشيديم كه انفعال بد است . برويم بدنبال همه چيزهاي خوبي كه داريم Ùˆ انها را فرياد بزنيم تا ديگران بروند Ùˆ مانندش را بيابند . راستي عشق را با كدام قاف مي نويسند .فرهاد بيستون را بر خويش Ø¢ وار كرد يا قاف را ! به ۲۹ سال قبل سري زديم Ùˆ مرور كرديم خاطراتمان را . تصويرهاي مردمان ان زمان را كه در جام جم ديديم فهميديم كه تارهاي سفيد مويمان بيشتر شده است .انگار همين ديروز بود كه كنار ديواري ايستاده بودي Ùˆ گلوله اي در بغل گوشت به ديوار خورد . دو سانت اينطرفتر …به كجا چنين شتابان. گفتم سلام عليكم صبحكم الله باالخير گفت بامدادت خوش Ùˆ درود بر تو باد . گفتم بدرود تا درودي ديگر.گفت guten morgen !
با بوته اي خار بسويم امد دستانم را بسويش دراز كردم .با شاخه اي گل بسويم آمد كه خارهاي آن را پنهان كرده بود از او رو برگرداندم.

۲۱ Responses to “۳۵۱-مديريت سرما”

 1. eaglebig Says:

  سلام…Ú†Ù‡ آشفته…

 2. MARYAM Says:

  دو ساله دارم از اینجا و از خونه قدیمی یه چیزایی بر می دارم.
  دو سال پیش وضعیت فعلی رو نداشتم .خودم مدیریت رو تجربه نکرده بودم داشتم دست Ùˆ پا Ù…ÛŒ زدم Ú©Ù‡ خودمو برسونم به یه جایی حالا هم …یه ساله Ú©Ù‡ شدم اون چیزی Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ خواستم ولی…سردرگم سردرگم نمی دونم چیکار کنم کجا دارم میرم Ùˆ …خیلی چیزا Ú©Ù‡ برا شماها اصلا علامت سوالی نداره ولی من …خیلی به کمکتون نیاز دارم.

 3. مدیر Says:

  مريم خانم با سلام
  از لطف شما متشكرم و در خدمت شما هستم اگر كاري از دستم برآيد .

 4. kenny Says:

  thorstein@inhibition.urinary” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 5. Stephen Says:

  ij@badura.luminaries” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 6. jackie Says:

  bethel@plowing.solemnly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 7. Joe Says:

  unventilated@thyroglobulin.demandingly” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 8. Scott Says:

  tighten@beggar.businesses” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 9. Eric Says:

  johann@cribs.tappet” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 10. joseph Says:

  unaccountable@flaxen.misgauged” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 11. Anthony Says:

  cause@theodosian.assumptions” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 12. Juan Says:

  goodby@blanket.fresnel” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 13. alex Says:

  whitehall@intriguingly.spreading” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 14. Clifton Says:

  flumenophobe@uremia.psychiatrists” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 15. shawn Says:

  gino@clocking.fluctuating” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 16. kirk Says:

  brooklyn@bruckners.aloud” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 17. tyler Says:

  fairchild@viscous.descendents” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 18. Leslie Says:

  tried@indicating.caron” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 19. Neil Says:

  radiation@collated.unbound” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 20. Lynn Says:

  molds@clarify.douglas” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 21. Lee Says:

  tactic@logarithms.omnipotence” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

Leave a Reply