۴۵۹-سفر به روسيه -مسكو

سال ۱۳۷۵ سفری کاری به مسکو داشتم Ùˆ خیلی علاقمند بودم Ú©Ù‡ روزی با خانواده از این شهر بازدید کنم ضمن اینکه در ان سفر بازدید از سنت پترزبورگ میسر نشد Ùˆ علاقمند بودم این شهر Ú©Ù‡ الگوی ساختش ونیز بوده است را ببینم Ùˆ Ú©Ù¾ÛŒ را با اصل مقایسه ای بکنم . این فرصت در تابستان ۸۹فراهم آمد . مسکو مرکز کشور روسیه یکی از شهر های بسیار زیبا Ùˆ دیدنی دنیاست .از نقاط دیدنی ان Ú©Ù‡ تقریبا Ù…ÛŒ شود گفت اولین جایی است Ú©Ù‡ هر گردشگر از ان بازدید Ù…ÛŒ کند میدان سرخ مسکو است . میدانی با ۷۲۰۰۰ مترمربع مساحت Ú©Ù‡ در اوایل قرن پانزدهم میلادی ساخته شده است . ساختمانهای اطراف میدان هر کدام بنوعی دیدنی Ùˆ قابل توجه هستند . نمادهای حکومتهای قبلی در روسیه دست نخورده در میدان بچشم Ù…ÛŒ خورد . ستاره کمونیستها Ùˆ عقاب دو سر تزارها Ùˆ باز عقاب دو سر پوتینستها! . کلیسای سنت باسیل Ùˆ مجسمه های دیمیتری Ùˆ کوزمامینین Ú©Ù‡ ظاهرا سازنده کلیسا بوده اند .

 دروازه ورودی میدان که قبلا بجهت ورود ادوات نظامی برای رژه تخریب شده بود دوباره بازسازی شده است . در این دروازه یک کلیسای کوچک هم قرار دارد .در جلوی این دروازه دایره ای سنگفرش وجود دارد که نام ان کیلومتر صفر است و تمام مسیرها از مسکو بنواحی دیگر از اینجا محاسبه می شود . بر روی این سنگفرش هم مردم رو به میدان می ایستند و با نیتی که می کنند سکه ای را به پشت سر خود می اندازند و معتقد هستند که ارزویشان بر اورده می شود . ایستادن بر این نقطه و پرتاب سکه را هم تجربه کردیم .

 محل اقامت ما در مسكو هتل كراون پلازا بود.

مسکو با ۸۵۰ سال سابقه در آغاز دهکده Ú©ÙˆÚ†Ú© بود Ú©Ù‡ محل تلاقی چند ایالت Ùˆ در کنار رودخانه قرار داشت Ú©Ù‡ تدریجا مورد توجه بازرگانان قرار گرفت. در سالهای ۱۲۳۶ توسط تاتارها بسر کردگی باتیه نوه چنگیز خان مغول کشتار وحشتناکی را به راه انداختند. در قرن ۱۵ زمان ایوان سوم مسکو رسما به عنوان پایتخت پذیرفته شد Ùˆ کرملین Ø´Ú©Ù„ گرفت Ùˆ در سال ۱۷۰۵ میلادی پتر کبیر سن پترزبورگ را به عنوان پایتخت جدید در ساحل رود نیوا بنا کرد Ùˆ در سال ۱۷۱۲ پتر کبیر پایتخت را از مسکو به سن پترزبورگ منتقل کرد Ú©Ù‡ بیش از ۲۰۰ سال پایتخت روسیه بود دوباره مسکو بعد از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در سال ۱۹۱۸ به عنوان پایتخت انتخاب شد.

مسکو در سال ۱۸۴۰ میلادی ۳۵۰ هزار نفر جمعیت داشت Ú©Ù‡ در سال ۱۹۱۴ به ۴/۱ میلیون نفر افزایش یافت.

این شهر نسبتا هموار Ùˆ مجتمع های ساختمانی آن بیشتر به قرن ۱۸ Ùˆ ۱۹ بر میگردد Ú©Ù‡ محل زندگی اشراف بود Ùˆ پس از انقلاب بولشویکی مصادره Ùˆ به خدمات دولتی اختصاص یافت از شاهکارهای معماری در مسکو هفت خواهران میباشد Ú©Ù‡ هم اکنون این ساختمانها به عنوان دانشگاه مسکو، هتل اوکراین، هتل لنیگراد، وزارت امور خارجه Ùˆ منازل افراد مشهور میباشد کاخهای قرن ۱۹ Ùˆ مجتمع های مسکونی سالهای Ùˆ گنبدهای رنگی کلیساهای Ú©ÙˆÚ†Ú© متعلق به سالهای ۱۹۳۰ Ùˆ خانه های کبریتی از سالهای ۱۹۵۰ در طبقات ۸ Ùˆ ۹ طبقه زمان خرشچف ساخته شده است.

كرملین

هسته مرکزی شهر مسکو ارگ یا کرملین آن است Ú©Ù‡ به دستور تزار ایوان کالینا در سال ۱۳۴۰ میلادی Ø´Ú©Ù„ گرفت Ùˆ در کرانه شمالی رودخانه مسکو ساخته شد Ùˆ شامل تعدادی کاخ Ùˆ کلیسا است. بعضی از شهرهای روسیه دارای کرملین هستند ولی کرملین مسکو بعلت وسعت Ùˆ عظمت Ùˆ شاهکارهای معماری Ùˆ همچنین بدلیل اینکه مدتها مرکز حکومت تزارها بوده Ùˆ بعد از انقلاب اکتبر نیز محل فرمانروائی پیشوایان شوروی شد شهرت جهانی یافت. کرملین مثلث Ø´Ú©Ù„ با طول ۷۵۰ متر Ùˆ احداث آن در تاریخ ۱۹ ژانویه سال ۱۴۸۵ پایان یافت Ùˆ تمام عملیات ساختمان کرملین ۱۰ سال بطول انجامید. کرملین جدید را روی کرملین قدیم Ú©Ù‡ از سنگ سفید بود بنا کردند.

کرملین بزرگ در سال ۱۸۴۹ Ø´Ú©Ù„ کنونی به خود گرفت.

کرملین یک قصر نیست بلکه تقریبا شهری است با قریب ۲۸ هکتار وسعت، Ú©Ù‡ در آن چندین قصر بزرگ Ùˆ کلیسای مجلل Ùˆ بیست برج به ارتفاعات مختلف ساخته شده Ùˆ دیواری به قطر بین ۳٫۵ Ùˆ ۶٫۵ متر، ارتفاع از ده تا ۲۱  Ùˆ طول ۲۲۳۵ متر را در بر Ù…ÛŒ گیرد Ùˆ دارای ۷۰۰ اتاق از جمله آپارتمانهای مسکونی خانواده شخص اول کشور بود. در سال ۱۹۶۱ عمارت جدید بنام کاخ کنگره ها برای اهداف نمایش تئاتر Ùˆ جشنهای عمومی به کرملین اضافه شد Ú©Ù‡ سالن بزرگ آن با ظرفیت ۶ هزار نفر و، وسایل صوتی برای ترجمه بیش از ۲۹ زبان در این کاخ نصب گردید. این کاخ ۸۰۰ اتاق جداگانه از جمله سالن ها، رخت کن، راهرو، اتاقهای اختصاصی برای کارمندان شخص اول کشور، اتاق مطبوعات Ùˆ اتاقهایی برای خدمه فنی دارا میباشد. برای ساخت این کاخ فقط ۱۶ ماه وقت صرف شد Ùˆ جایزه لنین به طراحان Ùˆ معماران آن تعلق گرفت. در داخل کرملین کلیساهای معروفی قرار دارد از جمله بزرگترین کلیسای مسکو، کلیسای کرملین Ùˆ کلیسای جامع اوسپنسکی است Ú©Ù‡ در سالهای ۱۴۷۵ تا ۱۴۷۹ ساخته شده Ùˆ تزارها در آنجا تاجگذاری میکردند Ùˆ کلیسای جمع بلاگو Ùˆ شچینسکی در سالهای ۱۴۸۴ تا ۱۴۸۹ ساخته شد Ùˆ محل عبادت تزارها محسوب میشد Ùˆ کلیسای جامع الکساندروفسکی نیز در اوایل قرن شانزدهم بنا گردید.

در کرملین امرای مسکو Ùˆ تزارهای روسیه از قرن چهاردهم تا پتر کبیر دفن میباشد . برج ناقوس ایوان سوم Ú©Ù‡ در قرن شانزدهم بنا شد با بیش از ۸۰ متر ارتفاع وهمچنین در نزدیکی این برج، بزرگترین ناقوس جهان موسوم به ناقوس تزارکه در سال ۱۵۸۶ ساخته شد Ùˆ دارای ۶ متر ارتفاع ØŒ ۲۰۰ تن وزن دارد است نیز در کرملین قرارگرفته. آخرین برج Ú©Ù‡ بلندترین برج کرملین است با بیش از هشتاد متر ارتفاع Ùˆ در سال ۱۴۹۵ ساخته شد.

میدان سرخ

میدان سرخ مهمترین میدان مسکو Ùˆ روسیه میباشد. سرخ در فرهنگ کهن مردم روسیه به معنی زیبا بوده است. میدان سرخ طول آن ۶۹۵ متر Ùˆ عرض ۱۳۰ متر Ùˆ حدود ۷۲۵۰۰ متر مربع وسعت داشته Ùˆ در اوایل قرن پانزدهم بعنوان بازار ساخته شد این میدان محل گردهمایی های بزرگ در دوران شوروی بود. موزه دولتی تاریخ در ضلع شمالی میدان واقع است Ùˆ تاریخ بنای آن به اواخر قرن نوزدهم میرسد قسمت شرقی میدان فروشگاه بزرگ بنام گوم قرار دارد Ú©Ù‡ بنا آن در سال ۱۸۹۳ به اتمام رسید Ùˆ در سال ۱۹۵۷ تغییرات Ú©Ù„ÛŒ در آن داده شد کلیسای جامع سنت باسیل مقدس Ú©Ù‡ در قرن شانزدهم بنا شده Ùˆ در جنوب میدان قرار دارد این کلیسا بعنوان یاد بود تصرف خان نشین قازان توسط ایوان مخوف در سال  ۱۵۵۲ بنا گردید.

در مقابل کلیسای جامع سنت باسیل مجسمه یاد بود منیین Ùˆ پوژارسکی قرار دارد Ú©Ù‡ بنای آن ۱۸۱۸ ساخته شده Ùˆ مکانی مدور سنگی در نزدیکی کلیسا قرار دارد Ú©Ù‡ قبل از پتر کبیر اعدام گاه بود. مقبره سران دولت کمونیستی از قبیل استالین، برژنف، آندروپف Ùˆ افراد مشهوری چون گاگارین Ùˆ ژنرال ژوکوف نیز در این محل قرار دارد.

مقبره لنین نیز در سال ۱۹۲۴ در کنار دیوار کرملین بنا گردید Ú©Ù‡ ابتدا بصورت چوبی ساخته شد Ùˆ در سال ۱۹۳۰ مقبره سنگی بنا گردید.  ساختمانهاي ۸ گانه مسكو كه به هشت خواهران معروفند Ùˆ مي گويند توسط اسراي جنگ ساخته شده اند.

از نقاط دیدنی دیگر شهر عبارتند از: خیابان آربات قدیم مربوط به قرن سیزدهم و قدیمی ترین خیابان مسکو بوده،

پارک پیروزی، کلیسا مسیح منجی- صومعه Ùˆ گورستان نودویچی همچنین طاق سنگی زیبا در سال های ۱۸۲۷ تا ۱۸۳۴ ساخته شده یادبود پیروزی در جنگ ۱۸۱۲ با ناپلئون میباشد.

همچنین موزه دو شهر بزرگ مسکو و سن پترزبورگ از شهرت و اعتبار جهانی دارا بوده و موزه بزرگ ارمیتاژ در سن پترز بورگ سومین موزه بزرگ دنیا بعد از موزه (مادام توسو) در انگلیس و (لوور) در فرانسه میباشد در مسکو حدود سی موزه وجود دارد که مهمترین آن موزه پوشکین، موزه خانه نویسندگان، موزه تولستوی، موزه داروین و موزه منزل گورگی میباشد.

مجموعه موزه های کاخ کرملین، نگارستان ترتیاکوف، موزه آثار نقاشی پوشکین، موزه بزرگ نبرد بورودینا، موزه پلی تکنیک Ùˆ … Ùˆ موزه هنرهای شرق Ú©Ù‡ در سال ۱۹۱۸ ایجاد شد با ۵۰ هزار اثر نقاشی Ùˆ مجسمه و… اقوام قفقاز، آسیای میانه Ùˆ انواع سرامیک چینی Ùˆ ژاپنی Ùˆ حدود ۲ هزار اثر به کشورمان ایران تعلق دارد.

معمار مشهور ژوزف بویوف در طراحی و بازسازی میدان سرخ و بازار آن نقش اساسی داشت وی طراح و معمار باغ الکساندر و میدان مانژ نیز میباشد.

۱۴ Responses to “۴۵۹-سفر به روسيه -مسكو”

 1. احمد سلطانی Says:

  سلام .حال شما خوبه ان شالله.بنده احمد سلطانی فارغ التحصیل زبان روسی دانشگاه گیلان هستم و وقتی مطلبتون رو در مورد روسیه و مسکو خوندم خیلی خوشحال شدم و به نوعی مرور خاطراتی نیز برایم با دیدن عکس هایتان شد.خوشحال می شوم بیشتر با هم آشنا بشویم.با تشکر

  ————————————–
  احمد عزيز در خدمت شما هستم از طريق ايميل معرفي شده در سايت مي توانيم در ارتباط باشيم.اگر بعقب برگردي و خاطرات اقامت در رشت را هم بخواني بيشتر مرور خاطرات مي شود!

 2. lynn Says:

  apparatus@militarists.nkrumah” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 3. nathaniel Says:

  romaniuk@gustavus.forms” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 4. roland Says:

  fauteuil@sluiced.reconvention” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 5. Brandon Says:

  replenish@timeworn.contradicted” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 6. ray Says:

  arresting@horsepower.understand” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 7. joseph Says:

  actuarially@rheumatic.purvis” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 8. Ted Says:

  bloodlust@expectations.pigs” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 9. peter Says:

  sprouted@councils.teas” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 10. Morris Says:

  reopening@munroe.teats” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 11. Max Says:

  hill@murat.btu” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 12. Luis Says:

  ruefully@impoverished.meditation” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 13. Clifton Says:

  flumenophobe@uremia.psychiatrists” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 14. Scott Says:

  chion@vocalization.evident” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

Leave a Reply