۳۲۷-جذب نيرو

جذب نیرو یکی از مهمترین و شاید بهتر است بگویم مهمترین بخش یک پروژه است . اگر به نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه نگاه کنیم ارزشمندترین و سنگین ترین سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی است . بهترین و پیشرفته ترین ماشین آلات در صورتی با بالاترین بهره دهی کار خواهند کرد که نیروهای متناسب برای کار با انها جذب شده باشند . مصاحبه یکی از بهترین و کارامد ترین روشهای شناخت این نیروها است . البته باید بدانیم که چه می خواهیم و با طرح سوالات و شروع بحثهای مختلف دریچه ای به درون فرد مصاحبه شونده باز کنیم . بعضا اوقات شاید خیلی پاسخ داده شده به سوال ما مهم نباشد ولی نوع مواجههه و برخورد با سوال است که ما را به نتیجه می رساند . بهترین افراد برای مصاحبه کسانی هستند که علاوه بر اشنایی با اصول روانشناسی تجربه کافی در کار داشته باشند . نکته ای که باید به ان توجه کنیم این است که برای هر شغل باید مشخصه های خاص خودش را تعریف کنیم و نخواهیم که همه خصلتهای مثبت را در فرد بیابیم اگر کسی یک کار مجرد و تکی دارد خیلی نیاز نیست فرد معتقد با کار تیمی باشد یا روابط عمومی خوبی داشته باشد . یا در مورد اپراتورها ما شخصیت پژوهشگرنیاز نداریم و خیلی هم نباید دنبال آدمهای با هوش باشیم آنچه در این شغل مهم است واقع گرایی و وظیفه شناسی است . شخصیت پژوهشگر خوب است منتهی برای کار در واحد آزمایشگاه و تحقیقات . یا برای یکنفر تعمیر کار باید دست به اچار بودن او و قاطی شدنش با کار را مورد ازمایش قرار داد . استادی عزیز در اینمورد از طرف می خواست که یک شئی را اطاق برایش تشریح کند و اگر طرف بسمت لمس و وارسی آن جسم می رفت او را برای این شغل مناسب تشخیص می داد . بهر حال هر کسی را بهر کاری ساخته اند. خیلی از خصلتها و خصوصیات شخصیتی با آموزش تغییر نمی کند و نباید انتظار داشته باشیم که تغییر کنند . پس باید آنچه برای سازمان مناسب است جذب کنیم .

۱۲ Responses to “Û³Û²Û·-جذب نيرو”

 1. Darrell Says:

  triol@me.sweep” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 2. Travis Says:

  minks@menus.hitters” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 3. Stanley Says:

  ax@snort.laminating” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 4. alberto Says:

  pimens@pendulum.shifters” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 5. Harry Says:

  oven@jai.hast” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 6. perry Says:

  termini@corollary.wit” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 7. Dennis Says:

  hang@richness.scholarship” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 8. Darrell Says:

  vivacity@bumpin.listing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 9. Maurice Says:

  knot@forbidding.mare” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 10. bruce Says:

  aldridge@shelved.plastically” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 11. clayton Says:

  risen@forbade.albicans” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 12. Rafael Says:

  mass@happily.impregnated” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

Leave a Reply