۳۵۴-سال نو سال اميد بر شما مبارك باد

اين روزها روزهايي هستند كه هم نو اند و هم كهنه نواند چون تا حالا نيامده بودند و كهنه چون قبلا تكرار شده اند . روزهاي آخر سال . روزهايي كه ما را ميبرند به زمانهاي دور به آنوقتها كه نمي دانستيم زمان چيست. انوقتها كه خوشحال مي شديم عيد مي ايد تا لباس نوبخريم روزهايي كه مادر سبزه مي ريخت . دانه هاي گرد كه به زبان محلي (گانه) مي كفتيم و چقدر قشنگ مي شدوقتي سبز مي شد. همسرم اينروزها دنبال اين نوع دانه است كه پيدا كند و به ياد آن روزها سبزي درست كند . روزهايي كه از ته دل مي خنديديم . روزهايي كه دنيايمان يك اتاق بزرگ بود با سفره هفت سين و پدر و مادر و برادران و چشمهاي شادي كه منتظر تحويل سال بود و چشمهايي كه منتظر دستان مادر بود و پدر تا عيدانه اي بدهند و شادي عميقي را حس كنيم . و رها شدن در حياط بزرگ خانه با حوضي آبيرنگ و فواره اب و درخت زرد آلويي كه همپاي ما بزرگ مي شد و تولدش رابه ياد داشتيم آنگاه كه برادرم هسته ان را در باغچه كاشت. درخت بزرگ مي شد و سبز و ما هم در لذت بزرگ شدن گذر سالها را شادمانه استقبال مي كرديم . يا مقلب القلوب والابصار و مي شنيديم دعاي سفره هفت سين را يا مدبر ليل و النهار و سكوت مي كرديم تا بشنويم كه در سكوت شنيدن ممكن مي شود و در هياهو و گفتگوهاي بيهوده سخن گم مي شود يا محول الحول و الاحوال و سخن مي تواند احوالات ما را نكو كند اگر بتوانيم بشنويم حول حالنا الي احسن الحال و آميني و انتظاري براي اينكه ماهي در تنگ آب از حركت بايستد و دوباره حركت را از نو آغاز كند . روزهاي دورتر در خانه قديمي و بزرگ با بوته هاي گل ياس كنار حياط و دلهايي كه خيلي بزرگ بود و همسايه اي كه هم ايين ما نبود ولي همسايه ديوار به ديوار ما بود و ما آدمها را از رفتارشان و كردارشان مي شناختيم .و در وسط حياط يك جوض بسيار بزرگ .بزرگتر از ان حوض آبيرنگ كه عاريه اي بر زمين نشسته بود و فقط ما را بياد اين حوض بزرگ مي انداخت كه زمين به اغوشش كشيده بود . روزهايي كه ديگر حوض نداشتيم روزهايي كه حوض نداريم خانه هاي بي حوض خانه هاي بي فواره خانه هاي كبريتي.چقدر آدم زود شبيه محيطش مي شود . دلهاي بي حوض دلهاي بي فواره دلهاي بي فوران دلهاي كوچك دلهاي كبريتي. روزهايي كه نمي خواستيم تا زمان نگذرد روزهايي كه زمان را هل مي داديم به جلو . روزهايي كه شادمانه اب حوض را بر هم مي پاشيديم . روزهايي كه براي خود كشي كردن زرد آلو مي خورديم آنقدر تا بميريم و نمرديم . و روزهايي كه نمي خوريم تا نميريم و مي ميريم . روزهايي كه با تمام وجودمان اعتقاد داشتيم در سال نو بايد كينه ها را دوربريزيم و مي ريختيم و دستها را بچه گانه مي فشرديم براي دوست ماندن براي محبت كردن براي زندگي. و هنوز ياد نگرفته بوديم كه دستها را بفشريم براي خام كردن تا بي مقاومت ضربه خود را وارد كنيم . و كاش خيلي چيزها را ياد نمي گرفتيم . هر چند برخي درسها را شاگرد تنبل بوديم و هنوز هم ياد نگرفته ايم و چه ياد نگرفتن دلچسبي. روزهايي كه ياد نگرفته بوديم هميشه انگشتهايمان را به مشت تبديل كنيم . دستهايمان باز بودند براي فشردن دستي ديگر و مهر ورزي بي انكه لغت مهر را بدانيم چيست يا چگونه آن را مي نويسند . روزهايي كه بمب بر سرمان فرو مي ريخت و سال تحويل را در تاريكي و در نور شمع جشن مي گرفتيم . روزهايي كه باور داشتيم مي توانيم با دلهايي روشن دنيا را روشن كنيم .روزهايي كه تاريكي را باور نداشتيم . روزهايي كه اميد در وجودمان شنا مي كرد و در لحظات تحويل سال به اوج خودش مي رسيد و اميد در ما غرق مي شد. روزهايي كه بچه بوديم و مي خواستيم بزرگ شويم و فكر مي كرديم كه بزرگ شويم همه چيزهاي قشنگ دنيا را بدست مي اوريم . روزهايي كه فهميديم بزرگ شدن به معناي بزرگي كردن نيست . روزهايي كه فهميديم اگر انديشه هايمان را بزرگ نكنيم گذر عمر فقط ما را پير مي كند . روز هايي كه فهميديم اگر انديشه هاي بزرگ داشته باشيم زمان را به نفع جسممان خرج مي كنيم . روزهايي كه با ميزان مشق عيد ميزان شادي و ازاديمان را پيمانه مي كرديم . و مشق هر چند سخت آزادي مي كرديم تا روز آخر كه يادمان مي افتاد مشقمان را ننوشتيم و عجولانه رج مي زديم تا تكليف انجام داده باشيم . روزهايي كه مشق ازادي نوشتيم و در زمستان به استقبال بهار رفتيم . روزهايي كه ساكهايمان را پر كتاب مي كرديم تا در تعطيلات نوروز درسهاي دانشگاه را بخوانيم و همانطور بسته شده آنها را برمي گردانديم . روزهايي كه فهميديم درس واقعي را زندگي بما مي دهد شايد زماني كه بكارمان نمي ايد . روزهايي كه بر ديوار اطاقمان در خوابگاه دانشجويي عكس دختر نه ساله فلسطيني را زده بوديم كه زير ان نوشته بود قولوا للعالم اننا هنا صامدون . و اين دختر هنرپيشه و خواننده نبود و زندگي را بازي نمي كرد كه بازي اش عين زندگي اش بود . ..و زندگي ادامه دارد و سال نو مي ايد و سال تحويل مي شود و درختان جوانه مي زنند و حوض ها كوچكتر و كوچكتر مي شوند و دستهاي كوچك هنوز وجود دارند كه مشت نشده اند و دلهاي با فواره هنوز فوران مي كنند و اميد در دلهايي دريايي شنا مي كند .هنوز بچه هايي در شادي بزرگ شدن سالها را تحويل مي گيرند و تحويل ميدهند . هنوز عشق به زندگي در همه جريان دارد و عشق آب وهواي پاك است براي روييدن انسان براي دوباره جوانه زدن براي برگهاي كهنه را ريختن براي نوشدن براي مهرورزي كه حال مي دانيم چگونه آن را غلط ننويسيم . براي تغيير براي تحول براي نو شدن انديشه هايمان در كارها براي نوشدن انديشه هايمان در سازمانهايمان براي دميدن روحي تازه در مناسبات كاري . براي تحولي ديگر در سالي ديگر. بگذاريم اميد در دلهاي ما شنا كند . بگذاريم آنقدر شنا كند تا در ما غرق شود . و سال نو را با اميد آغاز كنيم.
حول حالنا الي احسن الحال
سال نو بر همگان مبارك باد
 

۱۸ Responses to “۳۵۴-سال نو سال اميد بر شما مبارك باد”

 1. همکار Says:

  نه از ته دل Ù…ÛŒ خندیم Ùˆ نه از ته دل گریه Ù…ÛŒ کنیم. نه از ته دل با کسی دوستیم Ùˆ نه دشمن… از قرار معلوم هر Ú†Ù‡ بزرگتر Ù…ÛŒ شویم احساسمان کوچکتر Ù…ÛŒ شود…
  زمان را Ù…ÛŒ شمریم ولی حسابش را نداریم. قبلا از یک ماه مانده به عید شمارش روز ها انجام Ù…ÛŒ شد Ùˆ شدت هیجان بالا Ù…ÛŒ رفت ولی حالا با بی میلی میبینیم Ú©Ù‡ هفته آخر سال است Ùˆ هیچ حس خاصی نداریم… فقط حساب Ù…ÛŒ کنیم…. حساب… حساب… حساب…

 2. جعفرزنگنه Says:

  ياد آن روزا بخير . چه زيبا خاطرات كودكي با انسان آرامش ميدهد . عيد برشما هم مبارك باشد

 3. eaglebig Says:

  سلام…سال خوبی داشته باشید…

 4. افشين دبيري Says:

  سلام بر دوست ارجمند، عباس آقاي عزيز و دانشمند، حاليا در راه است يك بهار و صد گلخند و آرزوي من است براي شما با سبد سبد لبخند، روزگاري شاد و شكرخند!
  سال نو مبارك!
  نوروزتان پيروز

 5. Ali Namdar Says:

  سلام و صد سلام به شما دوست عزیز
  براتون آرزوی موفقیت و شادکامی در سال جدید باستانی دارم . امیدوارم که به بیشتر هدفهاتون در این سال برسید .
  یک دنیا سپاس بخاطر فعالیتهای بسیار خوبتان
  با احترام – نامدار

 6. فرشید Says:

  سال نو مبارک

 7. حامی Says:

  سلام. سال نو شما هم مبارک. خیلی از آشنایی با شما خوشحالم با اجازه تان به سایت تان لینک دادم. موفق باشید

 8. مهدي اميني Says:

  با سلام
  خيلي متن جالبي بود اميدوارم سال نو بر شما و خانواده محترمتان مبارك باشد و همواره در زندگي موفق باشيد.

 9. پردیس "وطن دوست" Says:

  سلام هاخود را صمیمانه خدمت کارمندان این سایت تقدیم میدارم . وهمچنان نو روز را تبرریک گفته پیش از پیش به شما و از طریق شما به تمام مسلمانان جهان
  باید بگویم که بیدون کدام شک وتردید سایت شما عالی است فقظ یگانه باعث ان تلاش شما است.
  کوشش خود را از دست ندهید
  خدا حافظ
  نویسند: پردیس “اوطن دوست” از افغانستان

 10. Marcus Says:

  shamed@awakened.maids” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 11. Arturo Says:

  calorimeter@celso.divided” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 12. peter Says:

  signaled@fistoularis.sx” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 13. theodore Says:

  betrayer@campo.mceachern” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 14. oscar Says:

  kentfield@leland.centralizing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 15. Arthur Says:

  roof@regain.jigger” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 16. ted Says:

  bw@moscone.terramycin” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 17. virgil Says:

  cheetah@herrin.guiltless” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 18. guy Says:

  disbursed@antennas.driver” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

Leave a Reply