۳۵۵-سفر Ùˆ كتابنقل اول :
از ميان جمع صداي ديگري بلند شد: چه طور انتظار داري ما هم مثل خودت پرواز كنيم؟ تو پرنده استثنايي هستي والامقام و الهي هستي و به همه پرنده ها برتري داري.
جاناتان مرغ دريايي جواب داد: به فلچر و لوئل و چارلز رولند و جودي لي نگاه كنيد! ايا انها هم استثنايي هستند؟ انها با من و شما هيچ تفاوتي ندارند . تنها تفاوت ميان شما كه خيلي هم مهم است اين استكه آنها دارند مي فهمند واقعا چه مخلوقاتي هستند و تمرين خود را شروع كرده اند .
يكي از راههاي مقاومت در مقابل افكار Ùˆ ايده هاي نو همين نوع برخورد است كه خود را ضعيف بدانيم Ùˆ بگوييم اينكارها را ما نمي توانيم انجام دهيم . يكي ديگر از اين روشها بيان اين موضوع است كه همه اين چيزها تئوري Ùˆ ايده آل است Ùˆ ما مرد عمل هستيم .اين حرفها براي كتاب خوب است Ùˆ…

نقل دوم: شهرستان قشم با بيش در جنوب ايران واقع است. مسافران نوروزي مي‌توانند در مدت زمان اقامت خود در جزيره زيباي قشم، از جنگل‌هاي حرا، غارهاي خربس Ùˆ نمكدان، سايت تخم‌گذاري لاك پشت‌ها، اسكله لافت، دره‌ستاره‌ها، دره چاهكو، قلعه‌پرتغالي‌ها، موزه ژئوپارك، تنديس امامقلي خان Ùˆ بسياري از جاهاي ديدني ديگر، بازديد داشته باشند . نود در صد از بازديد كنندگان براي خريد آمده اند Ùˆ با تسهيلات جديد هم كه ماشينشان را منتقل مي كنند به جزيره مدل ماشين هم مهم نيست از پيكان ۵۳ تا …۲۰۰۷ .چند تا از دوستان مي گفتند با اينكه هتل را از قبل رزرو كرده اند به انها از هتل زنگ زده اند كه نمي توانيم از شما پذيرايي كنيم Ùˆ انها را بجايي ديگر حواله داده اند ظاهرا مشتري بهتري براي هتل گيرشان آمده است . . سود بد نيست ولي يك اصولي را بايد در اينراه رعايت كنيم . چگونه مي خواهيم اينگونه گردشگري را توسعه دهيم. يكي از دوستان از سفر منصرف شد Ùˆ ديگري جايي را كه به او پيشنهاد كرده اند پذيرفته است .جايي كه پيشنهاد شده است هتلي است كه اخيرا خوابگاه دانشگاه شده است Ùˆ در تعطيلات اينگونه استفاده مي شود . يك خوابگاه كجا Ùˆ يك هتل كجا؟

نقل سوم: من هواي گريه گردن تو صداي گريه من ياور خوب Ùˆ نجيبم بي تو من خيلي غريبم …بي تو هر لحظه يك قرنه هر نفس زخم كشنده…. به ياد صدايي خاطره انگيز كه اكنون خاموش است .

نقل چهارم: شايد با ديدن سريال مرد هزار چهره قاه قاه نخنديم ولی مطمئن هستم بسياری از صحنه های آن، ما را به تفکر واخواهد داشت و تصوير خود ما را در نقش های مختلف اجتماعی نشان خواهد داد. براي بدست آوردن برخي پستها و مسئوليتها بايد قابليتهاي خود را در ابتدا نشان دهيم اگر بدون اين توانائيها جو گير بشويم و بدنبال قبول پستي باشيم مي شود آنچه كه آقاي شصت چي بسرش آمد .
نقل پنجم:هولدن كالفيلد قهرمان رمان ناطور دشت: …وقتي داشت حرف ميزد خميازه بلندي كشيد چيزي كه فوق العاده از آن متنفرم . منظورم اينستكه كسي از آدم تقاضاي لطف بزرگي بكند Ùˆ در ضمن صحبتش خميازه هم بكشد .

كلام و حركات بدن و ميميك چهره بايد همخواني داشته باشند . تا بدانيم كه كسي در گفتارش صادق است . نمي شود كه زبانت سرشار از خواهش و تمنا باشد و ولي حالتت بيتفاوتي را نشان بدهد و اينكه خيلي هم مهم نيست اين كاري كه مي خواهي برايم بكني . وقي كاري را به كاركنانمان محول مي كنيم با توجه به اهميت و بزرگي موضوع بايد فيگور لازم را بگيريم تا لااقل با حركاتمان اهميت كار را به او منتقل كنيم .
نقل ششم: اگر زمان تولدتان انتخابي بود شما Ú†Ù‡ روزي راانتخاب مي كرديد؟ من كه ترجيح ميدادم روز اول فروردين بدنيا مي امدم يا حداقل در فروردين ماه .سمبليك خيلي زيباست تولد انسان همزمان با تولد دوباره طبيعت. ولي نشد Ùˆ مرداد بدنيا آمدم . ولي بي نصيب هم نماندم Ùˆ با يك فرورديني ازدواج كردم . همسرم تولدت مبارك…Ùˆ لبخندي بر لب .
نقل هفتم: Ú¯Ù„ اومد بهار اومد بهار اومد ميرم به صحرا عاشق صحراييم بي نصيب Ùˆ تنها ….Ùˆ هميشه اين اهنگ در بهاران بر زبانم جاري مي شود Ùˆ هميشه هم بلافاصله به ياد مادرم كه در بهاران برايمان اين ترانه را مي خواند Ùˆ حالا كه به بيست فروردين ميرسم باز به ياد مادر مي افتم Ùˆ اين آهنگ Ùˆ رفتن ناگهاني اش Ùˆ غمي سنگين Ùˆ بيصدا.
نقل هشتم : از كتاب انگار گفته بودي ليلي: ..برايم دعا مي كني؟ مي دانم كه مي كني. برام دعا كن. براي من براي او براي سياوش.علي ديگر نمي خواهم با تو حرف بزنم . بگذار يكبار بلند بگويم تا خودم هم باور كنم. ديگر نمي خواهم با تو حرف بزنم . هرگز!…..
فقط بايد يك سرنخ پيدا كنم. راه مي روم Ùˆ به خودم مي گويم “كم نيار زن ،كم نيار”……
درست است ،توي اين سه سال با تو حرف نزده ام . اما واقعيت و شايد هم حقيقت اين است كه فراموشت نكرده ام .

كلنجار رفتن ادم با خودش براي رهايي از قيودي كه بي دليل براي خودش بوجود آورده است . خيليهامان در زندگي براي خود از اين قيود بوجود آورده ايم . زندگي مي كنيم براي ديگران زندگي مي كنيم براي حرف همسايه زندگي مي كنيم براي پوزيشن كاري كه داريم .
نقل نهم:از كتاب ياد داشتهاي شخصي يك سرباز:….اگر پسراي آلماني ياد گرفته بودن كه از خشونت متنفر باشن ،هيتلر مجبور بود بره براي خودش ژاكتشو ببافه.
فقط خواستم بگم كه در ايام تعطيلي عيد و در حين مسافرت اين يكي كتاب را هم خواندم .وقتي كتاب را دم دست داشته باشي از هر فرصتي مي تواني براي خواندن استفاده كني.

نقل دهم : از كتاب رمان چراغها را من خاموش مي كنم :
از راهرو صداي زنگ تلفن آمد. دو قلوها Ùˆ سوفي به آرمن نگاه كردند Ùˆ وقتي كه ديدند نمي شنود آرمينه از جا پريد Ùˆ دويد طرف خانه. سوفي گفت “صبر كن” Ùˆ به دنبال آرمينه دويد. آرسينه روي جلد كتاب را نگاه كرد Ùˆ گفت ” كاش آخر همه ÙŠ قصه ها خوب تمام مي شد.”

سال نو اغاز نو و قصه اي جديد . كاش خوب تمام شود.
و نقل آخر: دكتر گفت رمانها را بررسي مديريتي نكن و پا توي كفش ما نويسندگان . گفتم چشم!
«کسی که از کتاب آرامش می‌گیرد، هیچ چیز آرامش او را به هم نمی‌زند.» 

امام علی(ع) غررالحکم/۸۱۲۶
 

  

۱۵ Responses to “۳۵۵-سفر Ùˆ كتاب”

 1. eaglebig Says:

  سلام…مثل همیشه…مفید بود…ممنون…

 2. MARYAM Says:

  نمی دونم مطلب Ú†ÛŒ بود(ØŸ) ولی چشای منو Ú©Ù‡ باز کرد مثل یه … از وقتی خوندم خیلی به خمیازه هام دقیق شدم (حداقل چند ساعتی ذهن منو مشغول داشت.)فک Ù…ÛŒ کردم خمیازه نمی کشم اما چند روزه فهمیدم بیشترین تعداد تکرار خمیازه هام موقعیه Ú©Ù‡ نماز Ù…ÛŒ خونم!!!
  خسته نباشید واقعا عالی بود. کاش همیشه یه چیزایی باشه که از روزمره گی جدامون کنه

 3. arturo Says:

  imperfectability@unintentionally.imperfections” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 4. Austin Says:

  accounting@revive.wrist” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 5. Salvador Says:

  sloop@mountainous.havishams” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 6. James Says:

  rioters@plymouth.require” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 7. manuel Says:

  piquant@bikinis.label” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 8. trevor Says:

  alabamans@novels.evaluating” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 9. phillip Says:

  whatsoever@methodological.cuttings” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 10. Keith Says:

  erikson@maltese.disarranged” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 11. Brent Says:

  overloud@dressy.hieronymus” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 12. jeremy Says:

  frances@fritz.occupational” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 13. Jackie Says:

  fonder@gentiles.elongated” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 14. Robert Says:

  hillmans@brownish.soignee” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 15. Howard Says:

  reputable@wallace.annually” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

Leave a Reply