۳۶۲-اهداف سازماني Ùˆ شخصي

آنچه در يك سازمان Ùˆ افراد آن سازمان مهم است نزديكي هر Ú†Ù‡ بيشتر اهداف سازمان با نيازهاي افراد است . آنچه مسلم است اينكه يك سازمان بخاطر اهدافي تشكيل مي گردد Ùˆ بعد افراد متناسب با اين اهداف Ùˆ ديدگاههاي سازماني را به استخدام در مي آورد. يك سازمان قوانيني دارد كه اين قوانين را متناسب با هر فرد در سازمان تغيير نمي دهد . يك سازمان در بدو استخدام از پرسنلش Ùˆ مخصوصا سرپرستان Ùˆ مديرانش را ميخواهد كه در نزديكي شركت سكونت داشته باشند Ùˆ اين مسئله را در فرمها Ùˆ مصاحبه ها بيان مي كند . خواسته نامعقولي نيست . سازمان مي خواهد پرسنلش در دسترس باشند . آرامش خانوادگي داشته باشند . بعد از كار روزانه در كنار همسر Ùˆ فرزندان به آرامش برسند . چون مي داند كسي كه اين آرامش را نداشته باشد در محيط كار نيز آرامش ندارد . با همكارانش با عصبانيت برخورد مي كند . بر سر آنها فرياد مي زند . تمركز لازم را در كار ندارد Ùˆ…. حال عليرغم همه اين موارد Ùˆ توافقات اوليه اگر پرسنلي محل زندگي خانواده اش Ùˆ محل كارش متفاوت باشد يك عدم تطابق با توافقات اوليه صورت گرفته است Ùˆ شركت نمي تواند برنامه كاريش را با اين فرد تطبيق دهد Ùˆ اگر در روز تعطيلي كار گذاشت يا درخواست حضور بيشتر پرسنل در محل كار را كرد متهم به اين شود كه به خانواده توجه نمي كند . شركت تاكيد بر جذب نيروهاي بومي Ùˆ مقيم Ùˆ غير پروازي را به اين دلايل در برنامه كار خود Ùˆ سياستهاي منابع انساني دارد .شش روز تعطيلي كارخانه معادل ۲۰ در صد زمان كاري ماهيانه است Ùˆ برنامه توليد ماه نيز بر مبناي كار كامل تنظيم شده است Ùˆ برنامه بايد محقق شود چون شركت خرج دارد بايد بدهيهايش را بدهد بايد چند صد ميليون حقوق بدهد Ùˆ… . وقتي كار كامل در كارخانه است بايد افراد متناسب با نياز كه قاعدتا خيلي متفاوت با روزهاي عادي نيست در كارخانه حاضر باشند .طبيعي استكه شركت بين افراد همراه سازمان در همه حال با بقيه تفاوت قائل شود. اين سياست پنهان Ùˆ گوشه Ùˆ كنايه اي نيست وبايد بسيار شفاف باشد.

ما بايد ياد بگيريم كه در محيطي شفاف Ùˆ روشن با هم تعامل Ùˆ گفتگو داشته باشيم . بي نام Ùˆ يا با نام مستعار آمدن Ùˆ در وبلاگ شبكه داخلي نوشتن مثل زنگ زدن سر ظهر درب منازل مردم است Ùˆ سپس فرار كردن! اگر مي خواهيم ياد بگيريم كه با هم حرف بزنيم به اينطريق نمي شود . قبلا وبلاگي درست كرده بوديم بنام ارتباط كه همكاري هر چقدر فحش Ùˆ اتهام بود به چند نفر از همكاران ديگرنوشت. وبلاگ تعطيل شد. براي اينگونه ارتباط روش سنتي نوشتن روي در توالت وجود دارد . اكثر مشكلات Ùˆ اختلافات بخاطر سوءتفاهم Ùˆ يا عدم اطلاعات صحيح از موضوعات مشترك في مابين است كه با گفتگوي شفاف حل مي شود. حتما برايتان پيش آمده است كه بر اساس نقل قولي از كسي آنچنان رنجيده Ùˆ ناراحت شده ايد كه تصميم گرفته ايد ديگر به رويش نگاه هم نكنيد ولي در برخوردي كه با هم داشته ايد Ùˆ سلام Ùˆ عليكي كه كرده ايد متوجه شده ايد كه اصلا موضوعي براي ناراحت شدن وجود ندارد . جمله وقتي رو در رو Ùˆ چشم در چشم گفته شود اثر بخشي بهتري دارد . شما مي توانيد با نگاه به او Ùˆ فيد بكهاي سريعي كه مي گيريد لحن Ùˆ محتواي كلام خودتان را تنظيم كنيد .در نوشتار اينگونه نيست ولي اگر شما مخاطبتان را بشناسيد كلماتي را بكار مي بريد كه متناسب با شخصيت Ùˆ فهم اوست در نوشتار ناشناس سخن گفتن هزاران مشكل بوجود مي اورد . مشابه اين عمل را در رانندگي خودمان ببينيم . وقتي پياده هستيم بهم تعارف مي كنيم Ùˆ الفاظ زيبا Ùˆ محترمانه بكار مي گيريم ولي در رانندگي چون درون ماشين هستيم Ùˆ خيلي چشم در چشم نمي شويم هر كاري را انجام مي دهيم . فحش مي دهيم .ويراژ مي رويم Ùˆ….ماشيني از كنارمان رد مي شود Ùˆ قدري بي احتياطي مي كند داد مي زنيم مرتيكه الاغ اين Ú†Ù‡ طريق رانندگي است. طرف شيشه را پايين مي كشد Ùˆ مي بيني اي داد Ùˆ بيداد همسايه روبروئيتان است . Ú†Ù‡ آدم محترمي است Ùˆ در تعريف از شما هم به ديگر همسايگان گفته كه شما چقدر با تربيت Ùˆ مبادي آداب هستيد. چقدر شرمنده مي شويد؟ ياد بگيريم با هم گفتگو كنيم . ياد بگيريم مكاتبات مناسب داشته باشيم . ياد بگيريم قبل از قضاوت حرف طرف مقابل را بشنويم . به برخي از همكاران مي گفتم كه در مكانباتتان با ديگر همكاران وقتي مي خواهيد مشكلي را مطرح كنيد ننويسيد :” متاسفانه مشاهده شد….” بكار بردن همين كلمه “متاسفانه” بار منفي قضاوت پيشاپيش را بر سر همكارتان آوار مي كند . او هم با خواندن اولين كلمه ديگر به آنچه نوشته ايد توجه نمي كند Ùˆ به فكر نوشتن يك پاسخ جانانه به شماست……در يك سازمان اختلاف سليقه وجود دارد . بحث Ùˆ جدلهاي كاري وجود دارد . داد Ùˆ فرياد كاري وجود دارد Ùˆ همه اش طبيعي است . ولي اگر مسائل را شخصي كرديم اگر ياد نگرفتيم با هم راحت با حفظ احترام صحبت كنيم اگر ياد نگرفتيم شناسنامه دار صحبت كنيم . اگر ياد نگرفتيم كه مسئوليت حرفمان را بپذيريم آنوقت بيماري سازماني رشد مي كند.
 

تا حال حرف زدن زبان را می شنیدم، حرف زدن قلم را می خواندم، حرف زدن اندیشیدن را، حرف زدن خیال را و حرف زدن تپش های دل را، حرف زدن بی تابی های دردناک روح را، حرف زدن نبض را در آن هنگام که صدایش از خشم در شقیقه ها می کوبد و نیز حرف زدن سکوت را می فهمیدم … ببین که چند زبان می دانم! من می دانم که چه حرف هایی را با چه زبانی باید زد، من می دانم که هریک از این زبانها برای گفتن چه حرف هایی است. حرف هایی است که باید زد، با زبان گوشتی نصب شده در دهان، و حرف هایی که باید زد اما نه به کسی، حرف های بی مخاطب، و حرف هایی که باید به کسی زد اما نباید بشنود. اشتباه نکنید، این غیر از حرف هایی است که از کسی می زنیم و نمی خواهیم که بشنود، نه، این که چیزی نیست. از اینگونه بسیار است و بسیار کم بها و همه از آن گونه دارند؛ سخن از حرف هایی است به کسی، به مخاطبی، حرف هایی که جز با او نمی توان گفت، جز با او نباید گفت، اما او نباید بداند، نباید بشنود، حرف های عالی و زیبا و خوب این ها است، حرف هایی که مخاطب نیز نا محرم است! این چگونه حرف هایی است؟این چگونه مخاطبی است؟

دكتر علي شريعتي

 

۵ Responses to “۳۶۲-اهداف سازماني Ùˆ شخصي”

 1. احسان Says:

  همیشه می‌توان از تجربه‌های منفی در زندگی در تهیه یک برنامه جدید و بهتر استفاده کنیم

 2. همکار Says:

  سلام.
  چطور است که در سازمانها اینقدر بر سر موضوعات ابتدایی بحث و جدل می شود. آیا متفاوت بودن اهداف فردی و اهداف سازمانی دلیل اصلی این موضوع است؟ به نظر من خیر. در موارد زیادی نه فرد هدف خود را می داند و نه سازمان هدف روشن و مشخصی دارد! موضوع در کار گروهی است. در کار گروهی فارغ از هدف تیم و ارزش هدفی که تیم دارد، توافق و تعامل هدف است و کسب آن موفقیت است.
  درک عمومی ما از کار تیمی هنوز به این مسئله واقف نشده است.
  اگر یادتان باشد در کلاس اول دبستان Ùˆ قبل از آموزش الفبا، رسم Ø´Ú©Ù„ ها Ùˆ علامت هایی آموزش داده Ù…ÛŒ شد. هدف این آموزش ها این بود Ú©Ù‡ به ما یاد دهند چطور مداد در دست بگیریم. چطور سر کلاس بشینیم. چطور با معلم ارتباط برقرار کنیم. چطور بر نگرانی ناشی از دور بودن از مامانمان غلبه کنیم. چطور گرسنگی در فراغ یخچال را بیاموزیم Ùˆ …
  ما برای کار کردن در بزرگسالی این آموزش ها را ندیده ایم. جای این آموزش ها هم کارخانه و محل کار نیست. سن و سال آموزش آنهم بعد از سربازی و در حال تشکیل خانواده نیست! مربی آنهم سرپرست کارگاه یا مدیر بخش نیست.
  پس طبیعی است Ú©Ù‡ نتیجه این دور هم جمع شدن ها Ùˆ سازمان تشکیل دادن ها هم چیزی بهتر از اینی Ú©Ù‡ هست نباشد…

 3. برای فردا Says:

  سلام
  شاید یکی دیگه از دلایل بحث Ùˆ جدل بر سر مسائل ابتدایی مشخص نبودن شرح وظایف Ùˆ حدود اختیارات افراد است. گاهی اوقات دو یا سه نفر به خودشون اجازه میدهند Ùˆ در واقع حق خودشون Ù…ÛŒ دونند Ú©Ù‡ در یک زمینه ای اظهار نظر Ùˆ اقدام کنند Ùˆ معمولا هم چون در بقیه چارت سازمانی هم وظایف مشخص نیست تداخل ناجوری پیش میاد Ùˆ بعد از Ú©Ù„ÛŒ کشمکش Ùˆ احیانا وارد کردن مساله به مصالح باندهای پنهان مختلف همه راهها به مدیر ارشد سازمان ختم میشه. وقتی همه راهها به یک نفر ختم بشه، بدیهیه گروهی در دراز مدت به اهدافش میرسه Ú©Ù‡ بتونه نظر مدیر رو به هر طریق ممکن جلب کنه. اینجا است Ú©Ù‡ کار از مسیر معمول خارج میشه Ùˆ انواع باج دادنها Ùˆ باج گرفتنهای مختلف Ùˆ زیر آب زنی Ùˆ … شروع میشه.
  همونطور که آقای مدیر هم فرمودند شفاف نبودن اهداف و گفتگوها و روند صدور دستورات هم بسیار مهمه. وقتی مسائل شفاف نباشه علاوه بر نقل قولهایی که سهوا اشتباه برداشت میشه، یک سری نقل قولهای مغرضانه و ناراست هم میشه که تنشهای زیادی رو در سازمان به وجود میاره.
  در ادارات دولتی عدم ثبات مدیریت هم مزید بر علت است. مدیرانی که وارد سیستم میشوند عمدتا سابقه و تجربه شغلی مرتبط ندارند. موقت هستند، معلوم نیست تا یک ساعت دیگه سرکارشون و پستشون باشند. سیاستهای کلی سازمانشون هم مشخص نیست. تقریبا هر چهار سالی کل سیستم کن فیکون میشه و تمام سیاستها و اهداف خرد و کلان تغییر میکنه و گاهی اونقدر متناقض با اهداف قبلی میشه که هیچ کی نمیدونه چی کار باید بکنه، همه کج دار و مریز برخورد میکنند تا این چهارساله هم بگذره!!!

 4. همکار Says:

  در ادارات دولتی اصولا فرد از بدو استخدام به مرور انگیزه کاری خودش را از دست می دهد و مهمترین ستون سازمان که نیروی انسانی آن است بر خاک می افتد. بنابر این مباحث دیگر-از نظر من- هر چند درست است اما فرعی است.
  اما در شر کت های خصوصی یکی از مشکل اصلی عدم توانایی کار گروهی است. هر چند مشکلات دیگری نظیر سوء تدبیر مدیریت هم مطرحند.

 5. حمید رضا Says:

  سلام

  برای اولین باره که سایت شما را میبینم و به خاطر راه اندازی این سایت به شما صمیمانه تبریک عرض مینمایم.
  برقراری ارتباط یکی از مشکلات ماست این مشکل را در محیطهای خانواده جامعه و بخصوص در محیط سازمانهای خود بسیار میبینیم متاسفانه در سازمانهای ما ارتباط خوبی میان مدیران و کارکنان وجود ندارد.
  اما راه حل چیست واین نبود ارتباط از کجا نشات میگیرد؟

Leave a Reply