۴۶۶- برون سپاري

معمار Ù…ÛŒ گفت همسایه ها خیلی از پیشرفت کار تعریف Ù…ÛŒ کنند Ùˆ برخی از انها هم اظهار تمایل برای پیش خرید کرده اند Ú©Ù‡ پاسخ داده است فروش نیست! لازم است حتما یک قربانی انجام بدهم Ùˆ گوسفندی را خون بریزیم تا چشم زخمی نصیب ما نشود . گفتم حتما اینکار را Ù…ÛŒ کنم منتهی وقتی اسکلت برپا شد . چند روز پیش اینکار انجام شد .صبح گفتم بروم گوسفندی بخرم Ùˆ بیاورم Ùˆ قصابی خبر کنم Ùˆ …. اول بدنبال آدرس فروش گوسفند زنده رفتم ( گوسفند مرده هم برای فروش داریم؟ بعضی از جاها دیده اید Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ نویسند گوسفند زنده موجود است؟) چند آدرس دادند رفتم Ùˆ نبودند. یک جا هم اشتباهی ادرس دادند Ùˆ وارد اتوبان شدم Ùˆ مجبور شدم بروم تا عوارضی Ùˆ دور بزنم Ùˆ بنزین طلا مصرف کنم . دیدم بهترین کار همان برون سپاری Ùˆ مدیریت پیمان است! به معمار گفتم به قصاب محل زنگ بزند Ùˆ یک گوسفند با این وزن برایمان بیاورد Ùˆ قربانی بکند Ùˆ خوردش بکند Ùˆ شسته رفته بدهد برود . همین کار را کردیم Ùˆ کار بی دردسر انجام شد .کله Ùˆ سیراب شیردانش را هم دادیم به جایی Ú©Ù‡ در ازای گرفتن مبلغی جزیی آن را برایمان پاک کرد . جزیی Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ گویم در مقایسه با مبالغی است Ú©Ù‡ در خوردن کله پاچه در کله پزی ها Ù…ÛŒ پردازیم . خیلی از وقتها اصرارمان بر اینکه یک کار خاص Ùˆ تخصصی را خودمان انجام دهیم باعث Ù…ÛŒ شود کار خوب پیش نرود یا اگر هم انجام شود با هزینه بالا Ùˆ وقت بیشتر است. از همان ابتدا بسپریم به خبره اش بهتر جواب Ù…ÛŒ دهد . البته در مورد ساختمان اینکار را کرده ام Ùˆ پیمان مدیریت داده ام .کار علیرغم آنچه در ظاهر Ùˆ ابتدا بنظر میرسد ارزانتر تمام Ù…ÛŒ شود البته اگر فرد مورد نظر را خوب انتخاب کرده باشیم.در کارش هم Ù‡ÛŒ دخالت نکنیم. خیلی ا زمدیران را دیده اید Ú©Ù‡ بهر Ø´Ú©Ù„ÛŒ Ù…ÛŒ خواهند در روند امور دخالت کنند هر چیزی Ú©Ù‡ گفته Ù…ÛŒ شود بنا را بر مخالفت Ù…ÛŒ گذارند یا یک ایده غیر قابل اجرا را مطرح Ù…ÛŒ کنند Ùˆ بر آن هم پافشاری Ù…ÛŒ کنند . اخرش هم معلوم Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ ایده غیر قابل اجراست Ùˆ فقط وقت Ùˆ انرژی تلف شده است . حالا برخی عادتشان است Ùˆ نمی توانند اظهار نظر نکنند برخی هم عمدا اینکار را Ù…ÛŒ کنند Ú©Ù‡ نشان بدهند Ú©Ù‡ ایشان مدیرند . در مورد اشاره شده هزینه ای Ú©Ù‡ بابت خدمات اوردن گوسفند Ùˆ کشتن آن Ùˆ پاک Ùˆ خورد کردن Ùˆ تمیز کردن کله پاچه Ùˆ سیراب شیردان پرداخت کردم کمتر از نیم در صد هزینه Ú©Ù„ شد .اصرار نکنیم هر کاری را خودمان انجام دهیم .

۱۴ Responses to “۴۶۶- برون سپاري”

 1. travis Says:

  oliver@jennie.imitative” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 2. kyle Says:

  branched@bunny.cacophony” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 3. alejandro Says:

  onrush@counterchallenge.perkins” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 4. Louis Says:

  woke@mudwagon.frivolous” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 5. Francisco Says:

  crystal@edgy.but” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 6. joshua Says:

  broadcasting@kindliness.corpse” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 7. Darryl Says:

  riegger@apses.closeted” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 8. Clyde Says:

  hemorrhoids@flickered.soothingly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 9. ronnie Says:

  vocalist@projectile.indulging” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 10. angel Says:

  poked@mcalester.hobbled” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 11. Clarence Says:

  primed@ambition.bellman” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 12. freddie Says:

  adair@poussins.imperious” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 13. elmer Says:

  alaska@judicial.assai” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 14. neil Says:

  repaired@jena.meters” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

Leave a Reply