۴۶۹- بوي كاهگل

اسكلت ساختمان تمام شده بود Ùˆ ديوار چيني را شروع كرده بودند. اختر كارگر افغاني در حال رنگ اميزي تير آهن ها بود منظور همان ضد زنگ است خيلي دوست داشتم رنگ آبي بزنم منتهي رنگ فروشي ابي نداشت Ùˆ خاكستري Ùˆ قرمز داشت . خاكستري رنگ ميانه است بعضي وقتها خيلي جالب نيست كه ميانه باشي! خنثي باشي! قرمز گرفتم .از اين افغانيهايي كه نمي تواني حدس بزني چند ساله است . از اينهايي كه كودكيشان در كار سوخته است . يكي مثل شخصيتهاي رمان بادبادك باز !یکی از همانهایی Ú©Ù‡ هستند ولی دیده نمی شوند! براحتي بالاي تير اهنها حركت مي كرد Ùˆ رنگ مي زد . نگران بودم نيفتد. شبها در همين جا در محل كار مي خوابد اتاقكي درست كرده ايم . بدون هيچ سرگرمي Ùˆ… دراز مي كشد Ùˆ در خيالاتش غرق مي شود .يكبار از رفيقش پرسيدم چرا آنجا كار نمي كنيد مگر امنيت برقرار نيست . گفت كارها عمدتا مال آمريكاييهاست Ùˆ افراد طالبان كساني را كه براي آنها كار مي كنند را خائن مي دانند Ùˆ بعضا آنها را مي كشند .هر از چند گاهي يكنفر پيك در ازاي دريافت مبلغي پس اندازشان را مي برد افغانستان به خانواده شان مي دهد. نعمت يكي ديگر از اين كارگران است عصرها كلاس زبان انگليسي ميرود مي خواهد برود ژاپن . خيلي از او خوشم آمد بهر حال براي خودش هدفي دارد Ùˆ براي آن تلاش مي كند . داشت Ú¯Ú† Ùˆ خاك درست مي كرد تا اوستا راه پله ها را سقف بزند . آب را در استانبولي مي ريخت تا نصفه Ùˆ Ú¯Ú† Ùˆ خاك را به آرامي در اب مي ريخت تا آب كامل پوشيده شود! بدون اينكه هم بزند . ياد سالهاي دور افتادم زماني حدود ۳۰ سال قبل كه براي ساخت مدرسه Ùˆ حمام به روستاهاي ملاير Ùˆ ورامين مي رفتيم . مدتي هم اين وظيفه Ú¯Ú† Ùˆ خاك درست كردن بعهده من بود Ùˆ حسابي در ساختن آن حرفه اي بودم . استانبولي را همانطور مي برديم براي اوستا Ùˆ او هم بتدريج آن را بهم مي زد Ùˆ استفاده مي كرد . اگر قبلا بهمش مي زديم زود سفت مي شد Ùˆ ملاط هدر مي رفت .به معمار گفتم كه چنين تجربه اي داشته ام نگاهي كرد Ùˆ هيچ نگفت شايد باور نكرد!بالا بردن Ú¯Ú† Ùˆ خاك Ùˆ كاه Ú¯Ù„ از نردبان به پشت بام را ديگر نگفتم كه اصلا باور نمي كرد . Ú†Ù‡ بويي داشت كاه Ú¯Ù„ تازه! اگر هم تازه نبود پاشيدن آبي بر ديوار كاه گلي همان بو Ùˆ حس را ايجاد مي كرد .Ùˆ اين ديوارها آنقدر خوشبو بودند كه زنهاي حامله ويارشان ميكرد سنگهاي روي آن را بجورند Ùˆ بخورند! آنموقع جهاد سازندگي بي مزد Ùˆ منت بود . معمار چند جمله انگليسي حرف زد . نعمت با اينكه متوجه اشكالاتش شد گفت شما انگليسي را مي فهميد ولي بسبك خودتان صحبت مي كنيد . نه تعريف بود Ùˆ نه ايراد بهر حال بيان نظرش با حفظ احترام معمار بود ….. فلش فوروارد را مي بينم . راستي Ú†Ù‡ مي شد اگر فقط چند ثانيه از آينده مان را مي ديديم . خيلي معادلات بهم مي ريخت . خيلي رفتارهايمان عوض مي شد.نوع نگاهمان عوض Ù…ÛŒ شد .Ù…ÛŒ توانستیم همه انهایی را Ú©Ù‡ هستند ولی نمیبینمشان را ببینیم!
 
 

 

۳ Responses to “۴۶۹- بوي كاهگل”

 1. mina khoshnam Says:

  بوی کاهگل….

 2. مجيد Says:

  عقاب Ù…ÛŒ تواند ۷۰ سال زندگی کند
  اما…

  به ۴۰ سالگی Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ رسد چنگال های بلند Ùˆ انعطاف پذیرش دیگر نمی توانند طعمه را گرفته Ùˆ نگاه دارند .

  نوک بلند و تیزش خمیده و کند می شود .

  شهبال های کهن سالش بر اثر کلفت شدن پرها به سینه اش می چسبند و پرواز برای عقاب دشوار می گردد .

  آنگاه عقاب می ماند و یک دو راهی :
  اینکه بمیرد
  Ùˆ یا اینکه یک روند دردناک تغییرات را برای ۱۵۰ روز تحمل کند

  و این روند مستلزم آن است که به قله یک کوه پرواز کرده و آنجا بنشیند

  در آنجا نوک خود را به صخره یی می کوبد تا آنجا که کنده شود

  پس از آن منتظر می ماند تا نوک جدیدی به جای آن بروید ، و بعد از آن چنگالهایش را از جا در می آورد

  پس از آنکه چنگال جدید رویید ، عقاب شروع به کندن پرهای کهنه اش میکند

  Ùˆ پس از گذشت ۵ ماه عقاب پرواز تولد مجدد را انجام میدهد Ùˆ مدتها زندگی خواهد کرد…برای ۳۰ سال دیگر

  چرا تغییر لازم است؟…. بسیار Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ برای زیستن نیاز است تغییری را ایجاد کنیم…گاهی اوقات نیاز داریم از شر خاطرات Ùˆ عادات کهنه Ùˆ سنتهای گذشته رها شویم

  براي پرواز به آسمانها، منتظر نمان که عقابي نيرومند بيايد و از زمينت برگيرد و در آسمانهايت پرواز دهد. بکوش تا پر پرواز به بازوانت جوانه زند و برويد و بکوش تا اينهمه گوشت و پيه و استخوان سنگين را که چنين به زمين وفادارت کرده است، سبک کني و از خويش بزدايي، آنگاه به جاي خزيدن، خواهي پريد. در پرنده شدن خويش بکوش و اين يعني بيرون آمدن از زندانهاي اسارت

 3. مریم سادات Says:

  عالی:)

Leave a Reply