۴۷۰-قیمت آهن!

 
 
وقتی در تاریخ سوم اردیبهشت برای خرید آهن رفته بودم Ùˆ اصرار بر Ú©Ù„ خرید آهن مورد نیاز تا پایان پروژه را داشتم گفتند تغییری نخواهد بود Ùˆ حتی ارزان هم Ù…ÛŒ شود گفتم بهر حال لیست کامل را بدهید تا الان خریداری کنم امکان ندارد ارزان شود Ùˆ هر چند لیست کامل را اعلام نکردند ولی خرید عمده را انجام دادم . دیروز رفته بودم برای حساب کردن برخی از اقلامی Ú©Ù‡ آنموقع خرید نکرده بودم Ùˆ برای کار ارسال شده بود تقریبا بطور متوسط پانزده در صد افزایش وجود داشت . برای مثال تیرآهن نمره ۱۸ Ú©Ù‡ در سوم اردیبهشت شاخه ای ۲۰۸ هزار تومان بود در تاریخ بیست Ùˆ چهار اردیبهشت ۲۴۰ هزارتومان Ùˆ در دوم خرداد ۲۷۳ هزارتومان شده بود .تیرآهن نمره ۱۶ در این یکماه از ۱۶۶ هزارتومان به ۱۸۸ هزار تومان رسیده است. ناودانی نمره ۸ بلند از ۸۷ هزارتومان به ۹۲ هزار تومان. جالب است Ú©Ù‡ چند روز پيش در اخبار بود Ú©Ù‡ تولید کنندگان Ù…ÛŒ خواهند افزایش قیمت بدهند Ùˆ هنوز مجوز داده نشده است!!!قيمت آجر هم چند وقت است كه از تني ۲۵ هزار تومان به ۳۶ هزار تومان رسيده است ولي ظاهرا تازه مجوزش را داده اند بهر حال تا اين مدت هم بنرخ جديد عرضه مي شد
.

Leave a Reply