۴۷۴-بازی جوانمردانه

چندین سال پیش مسابقه ای از تلویزیون پخش Ù…ÛŒ شد Ú©Ù‡ مجری آن مرحوم نوذری بود . در این مسابقه سوالاتی از شرکت کنندگان پرسیده Ù…ÛŒ شد Ùˆ اگر غلط جواب Ù…ÛŒ دادند یکی از سه چراغ مربوط به انها خاموش Ù…ÛŒ شد Ùˆ اگر هر سه چراغ خاموش Ù…ÛŒ شد طرف Ú©Ù‡ ایستاده بود Ù…ÛŒ نشست Ùˆ از دور مسابقه خارج Ù…ÛŒ شد . اگر شرکت کننده جواب درست Ù…ÛŒ داد مجری از او Ù…ÛŒ پرسید از Ú©ÛŒ بپرسم Ùˆ ا جواب این شرکت کننده نفر بعدی Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ بایست پاسخ بدهد مشخص Ù…ÛŒ گردید .در آن سالها جوکی درست شده بود Ú©Ù‡ شرکت کننده ای در پاسخ از Ú©ÛŒ بپرسم اشاره به شرکت کننده ای کرده بود Ú©Ù‡ سه چراغش خاموش شده بود Ùˆ نشسته بود . مجری Ù…ÛŒ پرسد ایشان Ú©Ù‡ از دور خارج است Ùˆ نشسته است Ùˆ او Ù…ÛŒ گوید تا او را نخوابانم ول Ú©Ù† نیستم . حالا حکایت برخی از افراد در سازمانهای ما شده است Ú©Ù‡ بهر دلیل با کسی نتوانسته اند ادامه همکاری بدهند Ùˆ او از سازمانشان رفته است .بهر طریق ممکن Ùˆ شاید با این انگیزه Ú©Ù‡ بهر Ø´Ú©Ù„ برگشت او را ناممکن کنند Ùˆ…. بدنبال ضربه زدن به او هستند . او دریک نهاد یا ارگان یا تشکل یا… عضو است مثلا عضویت در شورای تشخیص اداره کار. عضویت در این شورا هیچ ربطی به شرکتی Ú©Ù‡ فرد مشغول کار بوده یا هست ندارد وانتخاب بر اساس شناخت Ùˆ انتخاب کانون کارفرمایی بر اساس توانمندیهای خود شخص Ùˆ سوابقش انجام Ù…ÛŒ گیرد . حالا این تیپ افراد Ú©Ù‡ گفتم Ùˆ Ù…ÛŒ خواهند هر جوری شده ضربه ای بزنند بدنبال این Ù…ÛŒ افتند Ú©Ù‡” چون ایشان در شرکت ما نیست ما موافق نمایندگی ایشان نیستیم” Ùˆ بر این موضوع اشراف ندارند Ú©Ù‡ این نمایندگی اصلا ربطی به انها ندارد Ùˆ فقط ضعف Ùˆ عدم آگاهی خود را به نهاد مربوطه نشان داده اند Ùˆ در اینمورد پاسخ دندانشکنی هم دریافت Ù…ÛŒ کنند Ùˆ . .. اینکه ما مردم صفر Ùˆ یکی هستیم Ø´Ú©ÛŒ نیست . یا طرف با ماست یا بر ماست .راهی بینابین نمی گذاریم . یا در راه غلط با ما همراه است یا راهی دیگر نباید بدون ما برود . ما در زمینه اخلاق حرفه ای Ù…ÛŒ بایست بطور جدی کار کنیم .اگر کسی بهر دلیل با ما سنخیت ندارد Ú©Ù‡ همکار باشد خیلی ساده راهش اینستکه همکار نباشیم . حالا اگر بیاییم عده ای را مامور کنیم با تلفن Ùˆ با یاد داشت گذاشتن در سایت Ùˆ با ایمیل فرستادن تهدید کنیم Ùˆ…. نشان Ù…ÛŒ دهد Ú©Ù‡ یا از اخلاقیات حرفه ای بویی نبرده ایم یا انقدر آش را شور کرده ایم Ú©Ù‡ نگرانیم شوری آن توسط دیگران فریاد زده شود Ùˆ همه بدانند Ú©Ù‡ ما اصلا آشپز نبوده ایم Ùˆ خودمان را آشپز جا زده ایم Ùˆ مواد اولیه را بر باد داده ایم .Ùˆ Ù…ÛŒ خواهیم کسی نگوید آش ما شور است . بدترین راه اثبات خود اینستکه دیگران را تخریب کنیم . اگر کوتاه هستیم با قطع درختان سرو اطرافمان بلند نخواهیم شد . برای اینکه قدمان بلند شود باید تلاش کنیم برویم والیبال بازی کنیم .تغذیه درست داشته باشیم . اگر بهر دلیل نشد بنشینیم یکی بازی متناسب با قد Ùˆ هیکلمان بکنیم مثلا برویم شطرنج بازی کنیم .درست است برای شطرنج تماشاگران زیاد نخواهیم داشت Ùˆ تشویقهای حین بازی را نخواهیم شنید ولی بهر حال متناسب با شرایط ماست . والیبالیست به خواسته هایش Ù…ÛŒ رسد ما هم یاد Ù…ÛŒ گیریم Ú©Ù‡ چگونه نقشه بکشیم تا حریف را از میدان بدر کنیم .بهر حال برای همه در این دنیا جا هست . آنچه هم بعد از بازیها در یادها Ù…ÛŒ ماند جوانمردی ها است . هیچکدام از ما پهلوانان زمان پوریای ولی را نمی شناسیم ولی او را Ù…ÛŒ شناسیم . تختی را هر بچه ای هم Ù…ÛŒ شناسد .مهم اینستکه ما از یاد نبریم Ú©Ù‡ در این میدان ما داریم بازی Ù…ÛŒ کنیم Ùˆ این بازی باید جوانمردانه باشد .

۲۰ Responses to “۴۷۴-بازی جوانمردانه”

 1. گزاره‌ها » لینک‌های هفته (۴4) Says:

  [...] دردناک (احمد شریفی) و ۴۷۴-بازی جوانمردانه (خاطرات یک مدیر) در راستای این پست افشین [...]

 2. mina khoshnam Says:

  سلام
  سلیس و روان، جوانمردی و ناجوانمردی را توصیف کرده اید.

 3. frank Says:

  cumulative@diron.usn” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 4. kenny Says:

  proust@hoffa.pachinko” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 5. Francisco Says:

  metalsmiths@unproductive.fing” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 6. alexander Says:

  gallop@downtalking.exact” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 7. Kenneth Says:

  legislator@anyones.etv” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 8. jason Says:

  sir@brightly.pectoralis” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 9. Mario Says:

  finan@consderations.tunneled” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 10. Gene Says:

  lingerie@grunted.ionosphere” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 11. James Says:

  unbound@formality.warmup” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 12. eduardo Says:

  cannibalistic@crudities.proposals” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 13. edwin Says:

  appropriates@acknowledgments.monei” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 14. Rene Says:

  crumb@participants.rawson” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 15. benjamin Says:

  rag@drain.sue” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 16. herbert Says:

  dekalb@launch.unreconstructed” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 17. dan Says:

  transmitted@crooning.randomly” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 18. steve Says:

  serenely@guardian.loeil” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 19. William Says:

  cogently@disrespect.croix” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 20. Ramon Says:

  tortures@smoother.gaping” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

Leave a Reply