۳۲۵- درخواست خيلی خيلی جدی!

متاسفانه بعلت مشکلی که در سرور سایت خاطرات یک مدیر

Yekmodir.ir
پيش آمده است به اطلاعات سايت امكان دسترسي وجود ندارد و به تعبير دقيق هر آنچه آنجا نوشته ام پريده است! اين مطالب از شماره ۳۰۰ تا ۳۲۴ مي باشد . براي سايت بالاخره يك جايي پيدا مي كنيم ولي متاسفانه من اين مطالب را ندارم و فقط ابتداي انها در اين وبلاگ وجود دارد . استدعا دارم دوستاني كه اين مطالب را ذخيره كرده اند يا روي

history

خود دارند اين مطالب را برايم ارسال كنند تا بدينوسيله توالي مطالب از بين نرود … از لطفي كه بمن مي كنيد بسيار متشكرم . در ضمن ناشر براي كتاب قول آخر هفته را داده است .

Leave a Reply