۴۸۳-مديريت ورزشي -مديريت صنعتي


از همين جا کناره‌گيري‌ام را از تيم پرسپوليس اعلام مي‌کنم.” اين جملات مردي است Ú©Ù‡ هواداران پرسپوليس هفته‌ها منتظر شنيدنش بودند. حميد استيلي پس از شکست سنگين مقابل استقلال سرانجام پذيرفت Ú©Ù‡ نمي‌تواند پرسپوليس را به جايگاه شايسته‌اي برساند. استعفاي استيلي سرنوشتي محتوم بود Ú©Ù‡ از مدت‌ها قبل پيش بيني مي‌شد زماني رخ مي‌دهد Ùˆ شايد فقط دير يا زود داشته باشد Ùˆ حتي حضور رويانيان هم نتوانست مانع “سوخت Ùˆ سوز” آن شود! همه چيز البته آنچنان Ú©Ù‡ بايد شفاف به نظر نمي‌رسد Ùˆ اين طور نشان مي‌دهد كه مشکل فعلي پرسپوليس حلقه‌هاي گمشده‌اي هم دارد؛ حلقه‌هايي Ú©Ù‡ شايد کمتر ديده شده است.


يكي از خوبيهاي مديريت ورزشي اينستكه نتايج كار بسيار روشن Ùˆ ملموس در جلو ديد Ùˆ قضاوت همگان است Ùˆ كمتر مي توان با بهانه جويي از زير بار مسئوليت شانه خالي كرد . در صنعت هم اگر با ديد اصولي Ùˆ درستي كه در همه دنيا حاكم است به شركتها بعنوان يك بنگاه اقتصادي نگاه كنيم، كه سود Ùˆ زيان انها نشانگر موفقيت يا عدم موفقيت آنهاست ØŒ باز همين شرايط قضاوت روشن حاكم است ولي مشكل انجايي است كه يا بعلت خصوصي( در مقابل عمومي Ùˆ نه فقط دولتي) نبودن آن دلسوزي در سهامدار يا نماينده سهامدار وجود ندارد Ùˆ يا بنا به روابطي ديگر اصلا سودو زيان شركت مطرح نيست .وقتي هم كه شرايط جامعه داراي تغييرات زياد باشد Ùˆ عوامل تاثير گذار بر عملكرد شركت زياد باشد جا براي بهانه جويي باز است Ùˆ مديران اينگونه شركتها بدنبال بالاني مي گردند كه بيماري مريض را بگردن خر بياندازند . در ورزش بعلت وجود تماشاگر كه بعد از هر بازي Ùˆ يا حتي قبل از اتمام بازي قضاوت خود را اعلام مي كند اگر شفافيت هم نباشد Ùˆ حلقه هايي گمشده هم باشد باز فرياد (… رها كن … حيا كن) مديران را مجبور به تجديد نظر در نحوه اداره تيم مي كند .در بنگاههاي اقتصادي مخصوصا اگر شاخصه سود Ùˆ زيان هم فراموش شود كار به اين راحتي نيست . از انچه در شركت مي گذارد حداكثر چند نفر خبر دارند كارگران هم كه دغدغه نان دارند Ùˆ اگر هم چيزي بدانند جرات ابرازش را ندارند . اينگونه بنگاههاي اقتصادي جاي امن تري است براي انها كه مي خواهند با مال ديگران عروسي كنند Ùˆ در يك حاشيه امن نامديريتي كنند Ùˆ خود را مدير جا بزنند . اگر سود دهي بنگاههاي اقتصادي ملاك تغيير Ùˆ تحولات مديريتي باشد Ùˆ اگر اعلام بيلان مثبت شركتها براي مسئولين دواير هر شهر ملاك ماندگاري آنها در شغلشان باشد مي توان اميدوار بود كه صنعت ما رشد چشمگيري را شاهد باشد .

شايد شرايط فعلي پرسپوليس درس عبرتي باشد براي مديران تا همه چيز را فداي خود و خواسته‌هايشان نکنند و اندکي آينده نگري را سرلوحه‌ي کار قرار دهند.

۱۰ Responses to “۴۸۳-مديريت ورزشي -مديريت صنعتي”

 1. محمد Says:

  سلام و درود
  شاید مشکل اساسی ما آنچه باشد Ú©Ù‡ در مبحث “حاکمیت شرکتی” به آن پرداخته Ù…ÛŒ شود مدیر به عنوان نماینده سهامداران وظیفه حداکثر کردن سود آنان را دارد اما خود نیز به درآمد بالاتر Ùˆ ماندگاری در مدیریت بی علاقه نیست، اینجاست Ú©Ù‡ تضاد منافع بین مدیر Ùˆ سهامدار Ø´Ú©Ù„ میگیرد (آنچه به عنوان تئوری نمایندگی مطرح است)ØŒ Ùˆ حاکمیت شرکتی Ùˆ کنترل های داخلی Ù…ÛŒ تواند تا حد زیادی از مشکل فوق بکاهد

 2. jim Says:

  floating@restorability.adas” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 3. terrance Says:

  needless@waco.playoff” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 4. Paul Says:

  inferred@boy.adaptive” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 5. wade Says:

  enumeration@relinquish.minimized” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 6. Chris Says:

  kingwood@serene.remarrying” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 7. eugene Says:

  encyclopedia@delicate.restrains” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 8. Matt Says:

  accommodated@chisels.fairfax” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 9. Joey Says:

  mien@model.fargo” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 10. danny Says:

  unconditioned@guttman.storekeepers” rel=”nofollow”>.…

  good!…

Leave a Reply